Andrzej Przychodni: Trzeba umiejętnie połączyć tradycję badań przedwojennych ze współczesnością! Dyskutowali o Krzemionkach!

– Jest to początek naszych spotkań z przedstawicielami samorządów, ale nie tylko. Zakończymy je bowiem na pewno cyklem spotkań z lokalną społecznością. Związane będę one, podobnie, jak to dzisiejsze z powołaniem Parku Kulturowego. Być może w przyszłości będzie to kilka parków, jednak na razie zakładamy, że będzie to jeden park, obejmujący wszystkie elementy składowe wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – tak dzisiejszą konferencję podsumował Andrzej Przychodni, dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki. Podkreśla, że nie wolno zaprzepaścić wartości Krzemionek, a samorządy powinny wykorzystać szanse i możliwości, jakie otworzył przed nimi wpis na Listę Światowego Dziedzictwa.