Znajdź nas na

FAKTY

Co powinno powstać po byłej bazie MZK w Ostrowcu Świętokrzyskim?

Galeria handlowa, bloki mieszkalne, park, a może miejsca parkingowe? Co powinno powstać po byłej bazie Miejskiego Zakładu Komunikacji przy Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim? O to jakie są plany gminy Ostrowiec Świętokrzyski względem tego terenu zapytał Marek Giemza, radny miejski z KWW Jarosława Górczyńskiego. Jak wynika z odpowiedzi, którą otrzymał, Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o… umożliwienie dalszego korzystania z części nieruchomości.

Teren po byłej bazie MZK w Ostrowcu Św. przy Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Od kiedy uroczyście otwarto nową bazę Miejskiego Zakładu Komunikacji przy ulicy Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w przestrzeni publicznej pojawiają się pytania, co z terenem po „starej bazie”, co powstanie w jej miejscu, a także jakie plany na przyszłość względem tych terenów ma gmina? Interpelację w tej sprawie złożył Marek Giemza, radny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 

– Na spotkaniu sprawozdawczym na Osiedlu Pułanki pojawiło się pytanie co gmina planuje robić na obecnym terenie dawnej bazy MZK? Proszę o informację jakie plany ma Gmina wobec tego terenu na najbliższych pięć lat? Co planuje Gmina zrobić z tym terenem? Skoro pojawia się wiele pomysłów na zagospodarowanie tego terenu, może wartałoby było przeprowadzić wśród mieszkańców konsultacje związane z tym terenem? Warto posłuchać co mieszkańcy chcieliby na tym terenie – pyta Marek Giemza, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego.  

Jak wynika z odpowiedzi, którą otrzymał dawna baza MZK, znajduje się na terenie, który od dnia 01 stycznia 2004 r. nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 

– Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowych działek. Zgodnie z obowiązującym od 2020 roku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w/w działki znajdują się w strefie „C” – OSIEDLE PUŁANKI, OGRODY, SŁONECZNE, SPÓŁDZIELCÓW, STAWKI, na terenie o funkcji określonej jako „TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ I MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ” (UMWC). Mając na uwadze działania legislacyjne organów państwa w zakresie przygotowania reformy przepisów planistycznych, w tym przekazanie z dniem 23.03.2023 r. przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Sejmu, należy się spodziewać, iż w bieżącym roku wejdą w życie nowe uwarunkowania prawne. Stanowić one będą podstawę umożliwiającą jednostkom samorządu lokalnego podjęcie stosownych działań zmierzających do opracowania nowych elementów systemu planowania przestrzennego – czytamy w odpowiedzi. 

W pierwszej kolejności gminy będą miały obowiązek opracować plan ogólny zagospodarowania przestrzennego (który jako akt prawa miejscowego zastąpi dotychczasowe Studium). Następnie w miarę zaistniałych potrzeb gminy będą mogły sporządzać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla konkretnych obszarów. Gminy będą miały prawdopodobnie czas do końca 2025 roku na uchwalenie planu ogólnego. Ministerstwo zakłada, iż zreformowany system planowania przestrzennego w pełni będzie funkcjonował już w 2026 roku. 

– Harmonogram działań gminy w zakresie aktów planowania przestrzennego uzależniony jest od procesu legislacyjnego organów państwa w powyższej kwestii. Mając powyższe na uwadze priorytetowym zadaniem na najbliższe lata będzie opracowanie planu ogólnego dla całego miasta. Z uwagi na fakt, iż procedura sporządzania takiego opracowania wymaga ogromnego nakładu pracy i jest czasochłonna, przystąpienie do rozpoczęcia procedury przewidywane jest niezwłocznie po wejściu wspomnianych przepisów w życie. Opracowanie zaś szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu uzależnione jest od dokonania niezbędnych analiz na potrzeby planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego. Biorąc pod uwagę powyższe nie podjęto na chwilę obecną działań związanych z opracowaniem koncepcji przedmiotowego obszaru, która z pewnością będzie konsultowana z mieszkańcami, zarówno na poziomie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego jak również opracowania szczegółowego zagospodarowania zajezdni, zaś uwagi mieszkańców mogą z pewnością wpłynąć na jego zagospodarowanie – wyjaśnia Anna Niedbała, Sekretarz Miasta Ostrowca Św. 

Informuje również, że Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o umożliwienie dalszego korzystania z części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działki oznaczone nr 31/2 i nr 33/2 (obręb 17, arkusz 3), położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Aleja Jana Pawła II z uwagi na konieczność zapewnienia miejsc dla parkowania wyłączanego z użytkowania taboru, który pozostanie na stanie Spółki do czasu zastąpienia go przez nowe pojazdy, pozyskiwane sukcesywnie w ramach realizacji poszczególnych etapów projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”, pomieszczeń magazynowych wykorzystywanych do przechowywania części do autobusów, które nadal pozostają w czynnej eksploatacji, a z uwagi na wielkość tych zapasów przechowywanie ich na terenie nowej bazy przy ul. Jana Samsonowicza nie jest możliwe. 

– Wraz z postępem realizacji projektu i docelowym przenoszeniem działalności Spółki na teren bazy przy ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, teren przy ul. Jana Pawła II, zajmowany przez Spółkę będzie sukcesywnie redukowany. Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podejmując stosowną uchwałę, wyraziła zgodę na wynajęcie na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. części przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość zabudowana stanowiąca działki oznaczone nr 31/2 i nr 33/2 (obręb 17, arkusz 3) – wspólnie ogrodzone, położone w Ostrowcu Świętokrzyskim Al. Jana Pawła II, na mocy umowy najmu oraz umowy o dozorowanie, została udostępniona na rzecz MZK Sp. z o.o – czytamy w odpowiedzi. 

Czy mieszkańcy będą mieli wpływ na docelowe przeznaczenie terenu po byłej bazie?

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this