Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Co zawiera Program naprawczy ZOZ w Ostrowcu Św.? Czy „uzdrowi” generującą stratę placówkę?

Na najbliższej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego, jaka odbędzie się 4 marca, w porządku obrad znalazł się punkt, dotyczący zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej dokument taki przygotowuje kierownik zakładu, jeśli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto. Z Programu dowiadujemy się m.in., że na dzień 30 września 2021 roku wszystkie szpitalne oddziały, poza stacją dializ przyniosły stratę, dyrektor naczelny planuje wyodrębnienie działu zaopatrzenia medycznego, który będzie mu bezpośrednio podlegał, a także utworzenie Medycznej Rady Konsultacyjnej, budowę nowego budynku, mieszczącego m.in. stację dializ, czy… poprawę wizerunku szpitala.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Zgodnie z art. 59 Ustawą o działalności leczniczej, jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy. Tak też stało się w przypadku ostrowieckiego szpitala. Już w piątek, 4 marca radni powiatowi obradować będą nad „Uchwałą w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.”

Program naprawczy, przedstawiony przez dyrektora naczelnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim  zawiera informacje, jakie Tomasz Kopiec zawarł już w koncepcja funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tej samej, o której nasi czytelnicy mówią – „tajne przez poufne”. Przypomnijmy, że dotarliśmy do dokumentu, jednak Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. udzielając nam odpowiedzi zastrzegło, że dokument ten jest „utworem” i podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r, o prawach autorskich i pokrewnych. Warto dodać, że utwór ten składa się  z 17 stron (w tym okładka). 

Pisaliśmy o tym tutaj:

– Obecna sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest bardzo trudna. Szpital boryka się z wieloma problemami organizacyjnymi, finansowymi, a także brakami kadrowymi. Dodatkowym obciążeniem dla funkcjonowania placówki jest trwająca od niemal dwóch lat pandemia wirusa Covid-19. Ponadto szpital, jak inne tego typu placówki cierpi na niedobór kadry lekarskiej. Niedobór personelu przekłada się na wzrost oczekiwań w zakresie wynagrodzeń. Przy obecnym stanie finansów nie ma możliwości sprostania wszystkim żądaniom płacowym. To z kolei stwarza realną groźbę utraty specjalistów. Warto nadmienić, że zakończenie roku 2021 przynosi systematyczny wzrost oczekiwań płacowych zarówno lekarzy etatowych, jak i zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych. Szacunkowy wzrost to ok. 15 proc. Dotyczy on zarówno lekarzy specjalistów, jak i w trakcie procesu kształcenia. Należy również zauważyć, że Nowy Ład oraz wzrost cen na materiały i usługi, spowodowany inflacją, która może sięgać nawet kilkunastu procent, dodatkowo powiększy problemy Szpitala i wpłynie niekorzystnie na sytuację jednostki w 2022 roku. (…) Dla dalszego funkcjonowania ZOZ kluczowe jest podjęcie natychmiastowych działań, mających na celu zmniejszenie zadłużenia, optymalizację personelu medycznego, pozyskanie nowych lekarzy, szczególnie w deficytowych specjalnościach, optymalizacja kosztów – czytamy w Podsumowaniu.

Z Programu naprawczego dowiadujemy się m.in., że na dzień 30 września 2021 roku wszystkie oddziały poza stacją dializ przyniosły stratę. – Konieczne jest wprowadzenie pilnych rozwiązań organizacyjnych – czytamy. Według przedstawionej w dokumencie tabeli największą stratę wygenerował oddział ginekologiczno-położniczy ( -2 243 232,02), chirurgia (- 2 177 011,79), urologia ( – 1 610 954, 82), ortopedia (- 1 418 548,17). Pełna tabelę zamieszczamy poniżej. 

Źródło: Program naprawczy ZOZ w Ostrowcu Św.

Dyrektor planuje również wyodrębnienie działu zaopatrzenia medycznego szpitala z podległością bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu „w celu skuteczniejszej i efektywniejszej realizacji zakupów”. Dyrektor pisze również o planowanym zwiększeniu przychodów poprzez dostarczanie posiłków na zewnątrz. Planowane jest również utworzenie na terenie szpitala stołówki dla odwiedzających, pacjentów oraz personelu szpitala. 

Szpital planuje kontynuowanie sprzedaży posiłków dla podmiotów w oparciu o podpisane umowy, w tym z Carintem. 

– Ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego niezbędne będzie pozyskanie nowego kierownika kuchni. Planowane również są remonty i doposażenie kuchni, co pozwoli na dystrybucję posiłków na terenie szpitala w opakowaniach jednorazowego użytku – czytamy.

Dyrektor planuje również utworzenie Medycznej Rady Konsultacyjnej, działającej przy szpitalu.  Rada miałaby być złożona z autorytetów w poszczególnych dziedzinach medycyny. 

– Do współpracy zaproszone zostaną osoby mające tytuł profesora w takich kierunkach jak anestezjologia, chirurgia ogólna oraz naczyń, ortopedia dziecięca, nefrologia, gastroenterologia, choroby zakaźne, ginekologia i położnictwo, neurochirurgia, pielęgniarstwo geriatryczne, pielęgniarstwo ginekologiczne. 

Dyrektor naczelny pisze także o poprawie wizerunku szpitala. Działania planowane w tym zakresie to zmiana nazwy szpitala, o czym już informowaliśmy, na Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Św.  

– Zmiana nazwy ma być początkiem budowania marki Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szpitala, który powinien się kojarzyć dla obecnych i przyszłych pacjentów z miejscem przyjaznym, ale przede wszystkim miejscem, gdzie chory może liczyć na pomoc wysoko wykwalifikowanej kadry – czytamy. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11”

Dodaje także, że niezbędne jest  budowanie pozytywnego wizerunku szpitala „poprzez odpowiedni przekaz medialny i komunikowanie mieszkańcom Ostrowca Św. ważnych dla funkcjonowania podmiotu wydarzeń”. 

– W tym celu  stworzono oficjalne kanały komunikacji, w popularnych mediach społecznościowych poprzez które w prosty i nienachalny sposób można informować potencjalnych pacjentów Szpitala  o sprawach istotnych z punktu widzenia medycznego oraz społecznego – czytamy w Programie na stronie 29.

Czy, aby na pewno potencjalni pacjenci mają możliwość komunikowania się ze szpitalem,  a także wymieniania poglądami na temat standardów oferowanych przez szpital usług,  poprzez profil w mediach społecznościowych, skoro możliwość umieszczania komentarzy została zablokowana?

Pisaliśmy o tym tutaj:

Z Programu naprawczego dowiadujemy się także o planach dyrektora, dotyczących infrastruktury szpitala. Placówka poszukiwać będzie środków na jej doposażenie, wymianę sprzętu medycznego, remonty oraz zmianę otoczenia szpitala. W Programie naprawczym pojawia się informacja o inwestycjach długofalowych. Mowa o budynku D szpitala, w kształcie litery L, który zlokalizowany będzie naprzeciwko SOR. Zgodnie z planami budynek liczył będzie 4 piętra oraz podpiwniczenie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosić będzie ok. 6 000 metrów kwadratowych. Koszt budowy obiektu to ok. 60 000 000 zł. netto.

Źródło: Program naprawczy ZOZ w Ostrowcu Św.

– W działaniach krótkofalowych to uporządkowanie terenu podwórka szpitalnego. Przeniesienie składowiska odpadów komunalnych, aby pozyskać nowe miejsca parkingowe na terenie szpitala. W dłuższym okresie to budowa nowego budynku, mieszczącego m.in. nowoczesną stację dializ, czy odpowiadający obecnym potrzebom, oddział chorób zakaźnych – czytamy.

Do tematu jeszcze powrócimy.     

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this