Znajdź nas na

FAKTY

Czy radny Dariusz Czupryński wykorzystał zwolnienie lekarskie niezgodnie z przeznaczeniem i celem?

Czy radni rady Powiatu Ostrowieckiego wyrażą zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z Dariuszem Czupryńskim, radnym z KWW Jarosława Górczyńskiego, który jest pracownikiem Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach? O wyrażenie takiej zgody do radnych powiatowych zwróciła się bowiem dyrektor tej instytucji – Marta Solnica. W piśmie podkreśla, że radny wykorzystał zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem i celem. Jak informuje Marta Solnica, podstawą rozwiązania stosunku pracy z radnym Dariuszem Czupryńskim nie są zdarzenia związane z wykonywaniem przez niego mandatu radnego.

Zdjęcie ilustracyjne Dariusz Czupryński. Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jaką decyzję podejmą radni powiatowi podczas najbliższej sesji, jaka odbędzie się 20 listopada w sprawie Dariusza Czupryńskiego, radnego z KWW Jarosława Górczyńskiego, który według swojego pracodawcy „wykorzystał zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem”? Czy zachowają się tak, jak gdyby sprawa dotyczyła mieszkańca powiatu ostrowieckiego, który zachował się w podobny sposób, czy staną w obronie kolegi z Klubu? Jeżeli radny Dariusz Czupryński rzeczywiście złamał Kodeks Pracy, wykorzystując zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem i celem,  świadcząc usługi dla innego podmiotu na zwolnieniu lekarskim, rada powiatu nie powinna utrudniać pracodawcy zwolnienia pracownika. W przeciwnym razie może dojść do przypuszczenia i spekulacji, że radni swoją decyzją pośrednio pozwalają na łamanie prawa i stawiają radnego w uprzywilejowanej pozycji. 

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Kielcach na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy o samorządzie powiatowym wystosowało wniosek do Rady Powiatu Ostrowieckiego o rozwiązanie stosunku pracy z radnym rady powiatu. „Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.”

W tym przypadku, jak oświadcza  w piśmie do Radnych Rady Powiatu Ostrowieckiego, Marta Solnica, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, podstawą rozwiązania stosunku pracy z radnym Dariuszem Czupryńskim nie są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, a dotyczą wykorzystania przez niego zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem i celem. 

Wątpliwości może budzić już sam zapis projektu uchwały, który pośrednio sugeruje radnym sposób głosowania. Brzmi on bowiem: uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Ostrowieckiego. Co ciekawe podobna sytuacja miała miejsce podczas sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego 30 stycznia 2019 roku. Wówczas to w porządku obrad pojawił się projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy  z radnym Rady Powiatu Ostrowieckiego Pawłem Walesicem (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady). Ostatecznie uchwała została wycofana z porządku obrad ponieważ Paweł Walesic złożył rezygnację z pełnionej funkcji. 

W uzasadnieniu uchwały, przygotowanej na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego, która odbędzie się 20 listopada, a pod którą podpisał się Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego przeczytać możemy m.in. że zdaniem projektodawcy „wnioskodawca nie wyartykułował innych argumentów ani faktów ponad treść powyższego stwierdzenia”.

Fragment Uzasadnienia do Projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Ostrowieckiego

– Pracownik odnosząc się do przedstawienia zarzutu stwierdził, iż zgodnie z zaleceniem lekarza i rehabilitanta istniała konieczność aktywności ruchowej z tym, że bez obciążenia stawu kolanowego i chodzenia na miękkim podłożu. Ponadto pracownik przedstawił stan faktyczny, że jego aktywność można scharakteryzować jako aktywność intelektualną, gdyż w żaden sposób nie mogło eskalować kontuzji, która stała u podstaw zwolnienia lekarskiego tj. „urazu stawu skokowego i stawu kolanowego” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Czy zatem Dariusz Czupryński, zatrudniony na umowę zlecenie w Świętokrzyskiej Grupie Mediowej – Rekord Radio Świętokrzyskie prowadził audycje plenerowe leżąc lub siedząc? Jak docierał na miejsce audycji? Korzystał z pomocy wózka inwalidzkiego? 

W tym samym uzasadnieniu czytamy także: „w przedstawionym wniosku pracodawca określił, iż pracownik wykorzystał zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem i celem. Pracodawca nie przedstawił  żadnych okoliczności potwierdzających charakter, rodzaj, intensywność pracy, wykonywanej przez pracownika. Pracodawca ograniczył się jedynie do arbitralnego stwierdzenia postępowania niezgodnego z jego przeznaczeniem i celem. Rada Powiatu co prawda nie ma podstaw do kwestionowania stanowiska pracodawcy, ale uwzględniając kategoryczność odmowy zgody w sytuacji gdy przyczyna mogła wynikać z wykonywania mandatu radnego wynikającej z art, 22 ust. 2 usp. powinna mieć pewnośc, że wniosek nie jest podyktowany tymi przyczynami. Wyjaśnienia pracownika adresowane do pracodawcy, wskazują, że pracodawca podjął  informację na podstawie anonimu daje podstawy do przyjęcia hipotetycznej tezy, że intencją anonimowego zawiadamiającego mogą być przyczyny tkwiące w zdarzeniach związanych z wykonywaniem przez radnego mandatu.”

– Czytając uzasadnienie Mariusza Pasternaka, trudno nie odnieść wrażenia, że przypomina ono twierdzenie, ze z góry przyjętą tezą, w którym przewodniczący usilnie próbuje udowodnić, że przyczyną rozwiązania stosunku pracy może być pełnienie mandatu radnego, pomimo że sam pracodawca Dariusza Czupryńskiego,  twierdzi inaczej.  Ten fakt pokazuje, że pan przewodniczący zamiast reprezentować całą radę i postępować arbitralnie, próbuje z góry wpłynąć na decyzje radnych – mówi Zbigniew Duda, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w powiecie ostrowieckim.  

Dariusz Czupryński, w piśmie adresowanym do Marty Solnicy, dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach tłumaczy m.in., że: „praca w rozgłośni radiowej z kolei jest pracą umysłową, a nie fizyczną i nie wymaga żadnego obciążenia fizycznego. Wiąże się jedynie z wykorzystaniem swoich możliwości wokalnych.”

Pismo autorstwa Dariusza Czupryńskiego, radnego z KWW Jarosława Górczyńskiego

Zaprzecza także twierdzeniom zawartym w anonimie, ażeby od początku wakacji   prowadził audycje radiowe i imprezy plenerowe, organizowane przez rozgłośnię radiową. 

– … choć nawet gdyby rzeczywiście tak było, to nie miałoby to żadnego znaczenia i wpływu na wykonywanie przez mnie pracy jako ratownik medyczny – czytamy w piśmie podpisanym przez Dariusza Czupryńskiego. 

Dodaje także, że „trzykrotnie zdarzyło mu się” odwiedzić kolegów z pracy prywatnie” podczas studia plenerowego, które „znajdowało się na łonie natury, na miękkim podłożu”. 

– W sierpniu dwukrotnie prowadziłem program i raz studio plenerowe z powodu braku prezenterów wywołanego sezonem urlopowym. Występowałem wówczas w ramach wolontariatu – nie pobierałem wynagrodzenia  z tytułu umowy zlecenia w Radio Rekord – pisze Dariusz Czupryński. 

Przypomnijmy, że w trakcie zwolnienia lekarskiego pracownik nie może wykonywać żadnej pracy zarobkowej ani wynikającej z umowy o pracę, ani z umów cywilnoprawnych czy samozatrudnienia. Każde zwolnienie jest zwolnieniem od wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej oraz wszelkich czynności, które mogą utrudnić powrót do zdrowia.

Pismo autorstwa Dariusza Czupryńskiego, radnego z KWW Jarosława Górczyńskiego

Dariusz Czupryński domniemywa także, że „przedmiotowe anonimowe pismo jest jedynie wynikiem zwyczajnej złośliwości i najprawdopodobniej jest związane z jego działalnością na stanowisku radnego w Radzie Powiatu Ostrowieckiego. 

– Jestem oburzony zaistniałą sytuacją, gdyż podobne zdarzenia miały już miejsce w przeszłości. Pragnę dodać, że praca na stanowisku ratownika medycznego w ŚCRMiTS jest moim priorytetem i robię wszystko, co w mojej mocy, aby jak najszybciej wrócić do zdrowia w celu jej kontynuacji – czytamy w piśmie. 

Nie jest to pierwsze kontrowersyjne zdarzenie z udziałem Dariusza Czupryńskiego. O radnym zrobiło się głośno  w styczniu tego roku, kiedy to 18 stycznia 2020 roku w swoim wpisie na FB, który brzmiał: „Poszukuję świadka, który może widział, jak kilka minut temu na ulicy Mickiewicza, tuż za mostem, jadąc od Żabiej, kierująca Audi A3 zjechała na przeciwległy pas wprost przed maskę karetki, doprowadzając niemalże do tragedii. Ciśnienie 200 wrrr.”, a następnie „jadę na komendę, po krótkiej  pogoni zatrzymana, a po drodze stał patrol. I byli tam gdzie potrzeba… szybka akcja (brawo Policja). Tylko, że słowo kontra słowo… Pogotowie kamerkę nie zainstaluje, Pora dokupić prywatne. Tylko czy to będzie zgodne z prawem ehhh”, mógł przekroczyć uprawnienia ratownika medycznego, wdając się w pościg za pojazdem osobowym, zaniechał wykonywania czynności służbowych, mógł narazić zdrowie i życie współpracowników jadących karetką, mógł narazić zdrowie i życie „sprawcy” rzekomego wykroczenia, a także uszkodzić mienie pogotowia.

Wpis z FB Dariusza Czupryńskiego

Otrzymaliśmy wówczas pisemną informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o następującej treści:

– Z uzyskanych informacji od pani Marty Solnicy wynika, że dokonano wnikliwego przeanalizowania przebiegu zdarzenia, zapoznano się z dokumentacją medyczną pacjenta, który w tym czasie był transportowany do szpitala oraz odebrano na tę okoliczność stosowne oświadczenie od ww. ratownika medycznego. Uwzględniając całokształt sprawy pracodawca zastosował wobec pana Dariusza Czupryńskiego karę porządkową wynikającą z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( tj. Dz. U. 2019.1040 ze zm.). – czytamy w piśmie datowanym na 31 stycznia 2020 roku, sygnowanym przez Andrzeja Bętkowskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 

Wpis z FB Dariusza Czupryńskiego

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę powiatu ostrowieckiego! Czy uchwała w sprawie Dariusza Czupryńskiego trafi ponownie na sesję? | naOSTRO.info

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this