Znajdź nas na

FAKTY

Czy swoją decyzją 9 radnych z gminy Ćmielów „naraziło” samorząd na konsekwencje finansowe i prawne?

Czy wycofanie z porządku obrad „Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów”, a także „Uchwały w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych” narazi gminę na konsekwencje finansowe i prawne? Decyzją 9 radnych, punkty te wycofane zostały z porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie, która odbyła się 27 lutego. – Niezrozumiałym jest fakt braku decyzyjności radnych w tak ważnych dla mieszkańców sprawach. Nadal będziemy musieli wymagać od mieszkańców i umowy, i kwitu odbioru. Chcieliśmy ułatwić i usprawnić im życie – mówi Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa.

Wyniki głosowania radnych miejskich z gminy Ćmielów w sprawie „Podjęcie uchwały w sprawie “Wprowadzenia zmiany do porządku obrad poprzez wycofanie punktu "Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów". Źródło: YT Gmina Ćmielów

Decyzją 9 radnych (Andrzej Bonarek, Zbigniew Kolasa, Dariusz Maruszczak, Katarzyna Nikodem, Ewelina Otolińska, Michał Szczęsny, Jerzy Sykała, Halina Wójtowicz, Krystyna Zdonek) z porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie wycofano „Podjęcie uchwały w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych”. Decyzją zaś Andrzeja Bonarka, Dariusza Maruszczaka, Katarzyny Nikodem, Eweliny Otolińskiej, Witolda Pernaka, Michała Szczęsnego, Jerzego Sykały, Haliny Wójtowicz i Krystyny Zdonek , z obrad „zdjęto” „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta i Gminy Ćmielów”.

To, że uchwały znalazły się w porządku obrad, to wynik nowelizacji ustaw. Wymuszają one na gminach  dostosowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ćmielów, do wymogów wprowadzonych poprzez nowelizację.  Główna zmiana polega na wprowadzeniu do ustawy terminu „nieczystości ciekłe” oraz nakłada na gminy obowiązek ewidencjonowania i przeprowadzania kontroli właścicieli posesji, którzy nie są podłączeni do systemu kanalizacji sanitarnej. Przedstawiony radnym Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. Druga, zdjęta z porządku obrad, uchwała, dotyczyła określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych. Znowelizowana 7 lipca 2022 roku Ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza wymóg przeprowadzenia kontroli osób podłączonych do systemu kanalizacji sanitarnych. Arty 6 Ustawy stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wywozu nieczystości ciekłych. Rada gminy może jednak określić, w formie uchwały, inne sposoby udokumentowania tych obowiązków. Na terenie gminy Ćmielów mieszkańcy nie posiadają bowiem zawartych umów z podmiotami posiadającymi zezwolenia na wywóz nieczystości ciekłych.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

– Nowelizacja ustaw zobowiązała gminę do dostosowania swoich Regulaminów utrzymania porządku i czystości w gminie do nowych wymogów. Główna zmiana polega na wprowadzeniu zapisów, dotyczących obowiązkowych wywozów nieczystości, wprowadzeniu ich częstotliwości. Obecnie funkcjonujący zapis mówił tylko o wywozie proporcjonalnym do zużycia wody. Państwo polskie w wyniku podjęcia pewnych decyzji,  a także nowelizacji tych ustaw, zobowiązało gminę do większej kontroli i kładzie większy nacisk na obowiązkowy wywóz nieczystości z terenów gmin. My procedurę przeprowadziliśmy. Nowe Regulaminy powinny być uchwalone do końca lutego, choć w styczniu, decyzją pani przewodniczącej Rady Miejskiej w Ćmielowie, uchwała, która była już wówczas przygotowana, przesunięta została na sesję w lutym. Pomimo pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, gdyż zgodnie z procedurą, projekty uchwał dotyczące Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, powinny  być zaopiniowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, pomimo uzyskania pozytywnej opinii,  decyzją większości radnych uchwała została zdjęta z porządku obrad. Wydaje mi się, że ze względu na ich wątpliwości co do zaproponowanego przez nas i pozytywnie zaopiniowanej częstotliwości wywozu tych nieczystości – wyjaśnia Dawid Gawłowski, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.  

Dodaje, że poprosił radnych, którzy chcieliby wprowadzić zmiany do Regulaminu, o jak najszybsze zebranie się na kolejnych komisjach, aby przedyskutować problem i wypracować, satysfakcjonujące radnych rozwiązanie. 

Wyniki głosowania radnych miejskich z gminy Ćmielów Źródło: YT Gmina Ćmielów

– Pozostało to jednak „bez echa”. A przypomnę, że jeśli mamy uchwalić nowy Regulamin, po raz kolejny musi on być zaopiniowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. To trwa. Inspektorat ma na to 14 dni. Jeśli radni nie podejmą stosownych uchwał, będzie to niezgodne z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska i Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Narazimy się na konsekwencje głównie finansowe, ale również prawne, jeżeli przyjdą organy kontroli i kontrolują nas kiedy uchwaliliśmy ten Regulamin. Po ostatniej sesji, która odbyła się 27 lutego,  podszedłem do pani przewodniczącej i pani wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Ćmielowie z prośbą o pozostanie, aby porozmawiać o Regulaminie, otrzymałem tylko informację ustną, że komisja zbierze się w tym tygodniu, jednak dalszych działań ze strony państwa radnych nie widzę – tłumaczy urzędnik. 

Pomimo że od sesji minął już niemal tydzień radni nie wypracowali nowego stanowiska.

– Wciąż czekamy. Przypomnę, że na sesji w porządku obrad był jeszcze drugi punkt, dotyczący określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.  Ustawodawca jasno określa, jakich dokumentów musimy żądać od mieszkańców, aby udokumentował, że te ścieki wywozi. W Ustawie jest mowa o umowie z wykonawcą, a dodatkowo o dowodzie wywozu. Chcieliśmy, a takie możliwości mają wyłącznie radni, zrobić odstępstwa dla mieszkańców, aby nie musieli nam aż tylu dokumentów przynosić, aby był to sam kwit odbioru za te nieczystości, bez umowy. Państwo radny procedowali na poprzedzających sesję komisjach, choć nie wypracowali stanowiska. Niezrozumiałym jest fakt braku decyzyjności radnych w tak ważnych dla mieszkańców sprawach. Nadal będziemy musieli wymagać od mieszkańców i umowy, i kwitu odbioru, a chcieliśmy ułatwić i usprawnić im życie   – podsumowuje Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa. 

Wyniki głosowania radnych miejskich z gminy Ćmielów w sprawie „Podjęcie uchwały w sprawie “Wprowadzenia zmiany do porządku obrad poprzez wycofanie punktu „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów”. Źródło: YT Gmina Ćmielów
Wyniki głosowania radnych miejskich z gminy Ćmielów w sprawie „Wprowadzenia zmiany do porządku obrad poprzez wycofanie punktu „Podjęcie uchwały w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych”
Źródło: YT Gmina Ćmielów

Uchwały wycofane zostały z porządku obrad sesji rady Miejskiej w Ćmielowie na wniosek radnego Andrzeja Bonarka, który tłumaczył, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych, radni nie wypracowali stanowiska, co do omawianych punktów. 

– Będzie jeszcze dalsza dyskusja nad tymi punktami, dlatego stawiam taki wniosek – tłumaczył Andrzej Bonarek, radny Rady Miejskiej w Ćmielowie.  

Przeciwko wprowadzenia zmiany do porządku obrad poprzez wycofanie punktu „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów” głosowali: Jacek Bryła, Ewelina Cieślikowska, Piotr Małek, Józef Nowak, Zbigniew Kolasa. Przeciwko wprowadzenia zmiany do porządku obrad poprzez wycofanie punktu „Podjęcie uchwały w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych” głosowali: Jacek Bryła, Ewelina Cieślikowska, Piotr Małek, Józef Nowak i Witold Pernak.

– Tu jest pozostałość po poprzednikach. Nikt tego wcześniej nie przestrzegał, gdzie się wylewa, ile się wozi. Jeśli jest powiedziane, że minimum, raz na trzy miesiące trzeba wywieźć te nieczystości, to jakie trzeba mieć szambo, aby wywozić je raz w roku? A znam takie rodziny. Nie dość, że chcą z nas zrobić skansen, w domyśle, ograniczyć nam możliwość rozwoju Parkiem Kulturowym, to jeszcze chcą, żeby nam śmierdziało – podsumowuje Józef Nowak. Dodaje, że nie otrzymał jeszcze informacji, aby komisje w sprawie ustalenia nowych zasad Regulaminu, zostały zwołane. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this