Znajdź nas na

FAKTY

Dofinansowanie na świętokrzyskie projekty!

Województwo świętokrzyskie otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na cztery projekty: modernizację Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej, doposażenie w sprzęt medyczny Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, inwestycje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze, modernizację infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Andrzej Pruś, wojewoda Zbigniew Koniusz i Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Pieniądze pochodzą z drugiego naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W sumie  środki w kwocie 167 632 135,70 zł otrzymały świętokrzyskie samorządy na 86 inwestycji. Wśród nich znajdują się cztery projekty, których beneficjentem jest Województwo Świętokrzyskie.

1 443 797,82 zł otrzymało Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, które planuje realizacje projektu pt. „Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych” pozytywnie ocenionego w ramach RPO-WS 2014-2020 (nr wniosku RPSW.07.03.00-26-0012/19). Działania te pozwolą na podniesienie jakości świadczonych usług, poszerzą ich dostępność (dostosowanie dodatkowych powierzchni) i bezpieczeństwo. Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do projektu.

2 410 864,51 zł trafi do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na przeniesienie Ogólnej Izby Przyjęć do nowego budynku co związane jest z budową nowego pawilonu ŚCCHP, w której będzie Izba Przyjęć Pulmonologiczna. Konieczne jest przeniesienie również części ogólnej, tak aby Izba Przyjęć działała w jednej lokalizacji. Niezbędne jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych oraz doposażenie tej części izby.

4 000 000,00 zł będzie przeznaczone na modernizację infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Zakres prac obejmuje: modernizacja kotłowni i sieci c.o – wymiana rur na preizolowane; wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach 3 budynków; modernizacja budynku Nr 20 – przystosowanie budynku do potrzeb Oddziału Dziennego Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży. Inwestycja ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie energochłonności infrastruktury technicznej, zwiększenie dostępności i skuteczności świadczonych usług.

900 000,00 zł przyznano na projekt kompleksowej modernizacji Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej, w celu stworzenia wzorcowego wojewódzkiego ośrodka doskonalenia nauczycieli i rozwijania umiejętności dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Planowane jest wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z wyposażeniem sali gimnastycznej oraz przebudowa systemu ogrzewania i zasilania z wykorzystaniem OZE.

Więcej informacji: Miliony do regionu płyną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this