Dożynki to powrót do tradycji, szansa na zarażenie miłością do ziemi tych najmłodszych! [FOTO]

Tradycja została zachowana. W sobotę (3 września) w Bałtowie świętowali rolnicy, działkowcy, a także sadownicy z powiatu ostrowieckiego. Nie zabrakło Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń, przedstawicieli Nadleśnictwa Ostrowiec Św., kół łowieckich, a także ochotniczych straży pożarnych. – Dożynki to wielkie święto, w którym składamy dziękczynienie Panu Bogu za zebrane plony, ale to również obrzęd, w którym dziękujemy rolnikom za ich pracę. Wreszcie, to czas radości i zabawy. Wraz z przewodniczącym Rady Gminy w Bałtowie, wraz z radnymi, chylę czoło nad ciężką pracą rolnicza i składam wam podziękowania za wasz trud i wasz wysiłek włożony w pozyskiwaniu płodów rolnych – mówił Hubert Żądło.