Znajdź nas na

FAKTY

Hubert Żądło: Wskaźniki finansowe mamy unormowane. Ten rok dla budżetu gminy Bałtów zakończymy z ponad milionową nadwyżką finansową!

– Myślę, że przez te dwa lata udało się wykonać bardzo wiele. Inwestycje, projekty, które rozpoczęliśmy są już widoczne i namacalne dla mieszkańców, a kolejne będę wkrótce realizowane. Udało się i to uważam za jeden z największych sukcesów, zarówno swoich, jak i rady gminy – zjednoczyć ludzi, zabliźnić pewne rany i sprawić, że mieszkańcy sami chcą robić coś dla gminy i ją zmieniać. Tego ludzkiego potencjału nie można kupić, a ja jako wójt jestem z mieszkańców gminy dumny – wyjaśnia. Podkreśla, że dzięki ustabilizowaniu wydatków i uzyskaniu dofinansowań zarówno ze środków rządowych, jak i unijnych gmina Bałtów będzie mogła owocnie wykorzystać nadchodzące lata. Rok budżetowy dla gminy zamknie się nadwyżką w wysokości ponad miliona złotych.

Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Mija drugi rok kadencji Huberta Żądło, wójta gminy Bałtów. To krótki okres obfitujący w wiele zmian dla mieszkańców gminy. Odwołano starą radę, powołano nową. Pod względem finansowym gmina „wychodzi na prostą”, a rok budżetowy zakończy z milionem złotych na koncie, a nie jak przed rokiem – „na minusie”. Powstał Środowiskowy Dom Samopomocy w Wólce Bałtowskiej, coraz lepiej i nowocześniej wyposażona jest Szkoła Podstawowa w Bałtowie, a mieszkańcy zjednoczyli siły, złapali za grabie i łopaty, aby zmieniać estetykę swoich miejscowości.   

W pierwszym roku kadencji Huberta Żądło, wójta gminy Bałtów wykonanych zostało ponad 5 kilometrów dróg powodziowych z rekordowym dofinansowaniem ponad miliona złotych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wólce Bałtowskiej czeka na podopiecznych
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– Nie wykonywaliśmy tylko bieżących zadań, ale patrzyliśmy w przyszłość, aby szukać środków i planować następne działania. Uzyskaliśmy zapewnienie o dalszym finansowaniu kolejnych 15 kilometrów dróg na około 5 milionów złotych. Udało się nam pozyskać środki na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego. Złożyliśmy wniosek i uzyskaliśmy dofinansowanie na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wólce Bałtowskiej, który już jest gotowy, czeka na podopiecznych, ale ze względu na pandemię koronawirusa oficjalne otwarcie może się niestety przeciągnąć w czasie. Daliśmy drugie życie obiektowi, który dotychczas stał pusty – wylicza Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów. 

Wymiany doczeka się oświetlenie uliczne w całej gminie Bałtów
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dodaje, że nie zawsze jednak „było z górki”. Pierwszy rok kadencji nie należał do najłatwiejszych. 

– Gdy zostałem wójtem czekała na mnie niezakończona przez mojego poprzednika inwestycja Szkoły Podstawowej w Bałtowie, która pierwotnie miała być już wcześniej zakończona. Z jednej strony musieliśmy zamknąć jedną szkołę, przenieść uczniów do nowej, z drugiej zakończyć remonty. Nie było to łatwe zwłaszcza przy poprzednim składzie rady gminy. Nierozliczony był też projekty: budowy kanalizacji w Maksymilianowie, czy boiska wielofunkcyjnego w Bałtowie. Udało się nam zamykać i rozliczać te zadania  – tłumaczy wójt. 

Doposażono Szkołę Podstawową w Bałtowie fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Zmiany mogli zauważyć także uczniowie i rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Bałtowie. Pojawiły się nowoczesne szafki dla uczniów, a także wyposażenie korytarzy, na których stanęły wygodne pufy i siedziska. Na ścianach pojawiły się kolorowe napisy, cytaty, czy hasła motywacyjne. W nowoczesny sprzęt wyposażona została sala gimnastyczna, dzięki dotacji z rezerwy oświatowej z Ministerstwa Edukacji. Uczniowie wzbogacili się o nowy sprzęt sportowy. Powstała sala lustrzana.  Doposażono także stołówkę, aby posiłki były wydawane nie w opakowaniach jednorazowych, ale tych wielokrotnego użycia.

– To są pierwsze działania ku temu, aby w przyszłym roku uruchomiona została stołówka szkolna – wyjaśnia wójt.

Nie zapomniano także o Publicznej Szkole Podstawowej imienia Legionów Polskich w Okole. Placówka wzbogaciła się o nowy sprzęt komputerowy (podobnie jak szkoła w Bałtowie) w ramach rządowego programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”, a także dzięki środkom z projektu „Pracownie informatyczne województwa świętokrzyskiego”. Dzięki temu drugiemu przedsięwzięciu szkoła w Okole otrzymała nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z robotem. Wykonano także ogrodzenie przy szkole.

Lidia Pastuszka, dyrektor SP w Bałtowie, Henryk Cichocki, przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie, Hubert Żądło, wójt Bałtowa i Joanna Adamus, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Legionów Polskich w Okole.

Jako jedną z ważniejszych tegorocznych inwestycji wymienia planowany remont drogi Bałtów Pałac. 

– Gdy zostałem wójtem zapoznałem się z wykonanym projektem drogi Bałtów Pałac. Gmina Bałtów składała dwa razy wniosek o dofinansowanie. Dwa razy uzyskaliśmy takie dofinansowanie. W pierwszym roku wynosiło ono 50 procent, jednak wartość tego zadania według projektu wynosiła ok. 1 800 000 zł. Musielibyśmy dołożyć około 900 000 zł.  W tym roku pozyskaliśmy 60 procent dofinansowania.Niestety wciąż musielibyśmy dołożyć około 700 000 zł. Nie zdecydowałem się na tę inwestycję przez co byłem mocno atakowany również przez jedną z lokalnych rozgłośni radiowych. Jednak opierając się na sytuacji z ubiegłego roku i wiedząc, że  w drugim naborze na inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie wynosi już 80 procent,  ponownie złożyliśmy wniosek, ale już na zmieniony projekt. Poprzednio zaplanowane zmiany utrudniałyby bowiem dojazd uczniom do szkoły, a mieszkańcom tej części Bałtowa –  do swoich posesji. Projekt obejmował bowiem podwyższenie drogi w jej szczytowym miejscu o blisko 140 cm. Mówiąc kolokwialnie mieszkańcy mieliby jeszcze bardziej pod górkę. Myślę, że uda się nam wygenerować oszczędności po przetargu, a droga kosztować nas będzie około 500 000 zł. Nasz wkład wyniesie zatem 100 000 zł.  Dla gminy, a tym samym dla mieszkańców to olbrzymie oszczędności – wyjaśnia wójt.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przedłużył termin wykonania budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w Okole
fot. Gmina Bałtów

Są też dobre wiadomości dla mieszkańców Okołu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przedłużył termin wykonania budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w Okole do 30 września 2023 roku. 

–  W chwili, gdy otrzymaliśmy ponad 8 milionów dofinansowania okres wykonania inwestycji był bardzo skrócony. Musielibyśmy zakończyć  ją do końca 2021 roku. Przygotowywaliśmy się, aby zmieścić się w wyznaczonym czasie. Ze względu na bardzo krótki okres realizacji inwestycji, jej duży koszt i kiepską kondycję finansową gminy, zdecydowaliśmy się podzielić budowę kanalizacji na dwa etapy. Wszystko zmierzało ku temu, aby w tym roku rozpocząć tę inwestycję. Został wydany dziennik budowy, jednak kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, która odbyła się w gminie zakwestionowała wyłączenia z zadłużenia obligacji podjętych przez mojego poprzednika. Poleciła także urealnić budżet, a powzięte obligacje zaliczyć do długu. Żeby zobrazować sytuację dopowiem, że obligacje, które zostały zaciągnięte przez gminę  w kwocie 5,5 miliona złotych, pierwotnie miały pójść na przebudowę szkoły i nie miały wchodzić w skład wskaźników zadłużenia. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała fakt, że obligacje mogą być wyłączone z zadłużenia, jeżeli z nich wykonane są inwestycje powyżej 60 procent dofinansowania. Mieliśmy taką sytuację, że przebudowa szkoły była dofinansowana w wysokości 45 procent, a termomodernizacja – 85 procent. Poprzednik niesłusznie dodał dwa projekty, przez co osiągnął wskaźnik powyżej 60 procent.  Jako następcy, nakazano mi urealnić budżet – przypomina Hubert Żądło. 

Dodaje, że odpowiedział na apel radnych z Okołu, Zdzisława Mierzejewskiego i Jerzego Dunala, o to, aby poczynić starania, aby te środki finansowe nie przepadły. Odbyło się kilka  spotkań z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Uruchomiony został program, dzięki któremu można wykonywać urządzenia kanalizacyjne poza aglomeracjami miejskimi w dłuższym przedziale czasu. To, że rząd wprowadził ten program, spowodowało, że udało się zmienić ostateczny termin wykonania inwestycji, która ze względu na trudną sytuację finansową byłaby niemożliwa do udźwignięcia w krótszym przedziale czasowym. 

– Jako gmina mamy zapewnienie, że ostateczny termin wykonania inwestycji to 30 września 2023 rok  – wyjaśnia Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów.  

Gmina Bałtów otrzymała 500 000 zł w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Promesę od premiera Mateusza Morawieckiego odebrał Henryk Cichocki, przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie.
fot. Łukasz Grudniewski. naOSTRO,info

Gmina Bałtów troszczy się o środowisko. Zauważono to także w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W ubiegłym roku Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów odebrał z rąk przedstawiciela WOŚiGW nagrodę i podziękowanie za szeroką działalność w zakresie ochrony środowiska. Od ponad roku gmina współpracuje także z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przy realizacji Programu „Czyste Powietrze”. 29 lipca swoją działalność zainaugurował także punkt konsultacyjny w ramach Programu „Moja Woda”.

– O ile stan powietrza atmosferycznego w gminie Bałtów mamy na odpowiednim poziomie pod względem czystości, o tyle pojawiały się problemy z wodą . Zdarzało się i tak, że mieszkańcy nie mogli używać wody bieżącej do podlewania swoich ogrodów. Ten program wychodzi naprzeciw temu, aby do takich sytuacji w przyszłości nie dochodziło – mówi Hubert Żądło.

Poseł Andrzej Kryj, Grzegorz Socha – zastępca dyrektora WFOŚiGW, Hubert Żądło – wót gminy Bałtów, Ryszard Gliwiński – prezes WFOŚiGW w Kielcach, a także senator Jarosław Rusiecki
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Podkreśla, że gmina pod względem finansowym zaczyna wychodzić na prostą, a rok zakończy „na plusie”, nie jak to było przed rokiem, „na minusie”. 

– Wskaźniki finansowe mamy unormowane. Ten rok zakończymy z ponad milionową nadwyżką finansową, oprócz tych 500 000 zł, jakie otrzymaliśmy w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych – zapewnia wójt. 

Wsparcie z rządu posłuży m.in.  do budowy przepompowni wody wraz ze zbiornikami i agregatami w Maksymilianowie.Pozwoli to na zapewnienie dostawy wody do najwyżej położonej części Maksymilianowa, gdzie rozwija się zabudowa jednorodzinna.

– Dwa domy już stoją, na kolejne dwa są wydane warunki zabudowy, kolejnych chętnych do budowy już mamy wyjaśnia wójt. Dodaje, że przepompownia  wykonana zostanie w systemie Zaprojektuj-Zbuduj.

Mieszkańcy gminy Bałtów pomagają w zmianie estetyki poszczególnych miejscowości
fot. Urząd Gminy w Bałtowie

W nowy sprzęt doposażono także remizy strażackie z terenu gminy Bałtów. Remiza w Skarbce przeszła termomodernizację, nowe pokryto dachowe otrzymała remiza w Wólce Pętkowskiej.

Budynek OSP w Wólce Pętkowskiej zyskał nowy dach
fot. OSP Wólka Pętkowska

Gmina wspiera także Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich. Stowarzyszeniu Seniorów w Bałtowie „Ruch to moje zdrowie” użyczono nieodpłatnie lokal gminny, w którym aktualnie mieści się siedziba Stowarzyszenia. Opłaty za media pokrywa urząd gminy.

Hubert Żądło dodaje, że oprócz inwestycji najważniejsza jest integracja społeczna, a właśnie ten potencjał ludzki udało się uruchomić.

– Przez te dwa lata udało się rozpocząć proces zabliźniania ran, które widoczne były w podziale naszego gminnego społeczeństwa. W wielu miejscowościach udało się zapomnieć o przeszłości i rozpocząć nowy rozdział. Prężnie działają mieszkańcy Skarbki, Wólki Pętkowskiej, Okołu, Rudki. To cieszy, że mieszkańcy widzą, że gmina to nasz wspólny majątek i dobro, na który możemy pracować. To cieszy i motywuje do dalszej pracy – podsumowuje. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this