Znajdź nas na

FAKTY

Hubert Żądło: Wskaźniki finansowe mamy unormowane. Ten rok dla budżetu gminy Bałtów zakończymy z ponad milionową nadwyżką finansową!

– Myślę, że przez te dwa lata udało się wykonać bardzo wiele. Inwestycje, projekty, które rozpoczęliśmy są już widoczne i namacalne dla mieszkańców, a kolejne będę wkrótce realizowane. Udało się i to uważam za jeden z największych sukcesów, zarówno swoich, jak i rady gminy – zjednoczyć ludzi, zabliźnić pewne rany i sprawić, że mieszkańcy sami chcą robić coś dla gminy i ją zmieniać. Tego ludzkiego potencjału nie można kupić, a ja jako wójt jestem z mieszkańców gminy dumny – wyjaśnia. Podkreśla, że dzięki ustabilizowaniu wydatków i uzyskaniu dofinansowań zarówno ze środków rządowych, jak i unijnych gmina Bałtów będzie mogła owocnie wykorzystać nadchodzące lata. Rok budżetowy dla gminy zamknie się nadwyżką w wysokości ponad miliona złotych.

Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Mija drugi rok kadencji Huberta Żądło, wójta gminy Bałtów. To krótki okres obfitujący w wiele zmian dla mieszkańców gminy. Odwołano starą radę, powołano nową. Pod względem finansowym gmina „wychodzi na prostą”, a rok budżetowy zakończy z milionem złotych na koncie, a nie jak przed rokiem – „na minusie”. Powstał Środowiskowy Dom Samopomocy w Wólce Bałtowskiej, coraz lepiej i nowocześniej wyposażona jest Szkoła Podstawowa w Bałtowie, a mieszkańcy zjednoczyli siły, złapali za grabie i łopaty, aby zmieniać estetykę swoich miejscowości.   

W pierwszym roku kadencji Huberta Żądło, wójta gminy Bałtów wykonanych zostało ponad 5 kilometrów dróg powodziowych z rekordowym dofinansowaniem ponad miliona złotych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wólce Bałtowskiej czeka na podopiecznych
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– Nie wykonywaliśmy tylko bieżących zadań, ale patrzyliśmy w przyszłość, aby szukać środków i planować następne działania. Uzyskaliśmy zapewnienie o dalszym finansowaniu kolejnych 15 kilometrów dróg na około 5 milionów złotych. Udało się nam pozyskać środki na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego. Złożyliśmy wniosek i uzyskaliśmy dofinansowanie na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wólce Bałtowskiej, który już jest gotowy, czeka na podopiecznych, ale ze względu na pandemię koronawirusa oficjalne otwarcie może się niestety przeciągnąć w czasie. Daliśmy drugie życie obiektowi, który dotychczas stał pusty – wylicza Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów. 

Wymiany doczeka się oświetlenie uliczne w całej gminie Bałtów
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dodaje, że nie zawsze jednak „było z górki”. Pierwszy rok kadencji nie należał do najłatwiejszych. 

– Gdy zostałem wójtem czekała na mnie niezakończona przez mojego poprzednika inwestycja Szkoły Podstawowej w Bałtowie, która pierwotnie miała być już wcześniej zakończona. Z jednej strony musieliśmy zamknąć jedną szkołę, przenieść uczniów do nowej, z drugiej zakończyć remonty. Nie było to łatwe zwłaszcza przy poprzednim składzie rady gminy. Nierozliczony był też projekty: budowy kanalizacji w Maksymilianowie, czy boiska wielofunkcyjnego w Bałtowie. Udało się nam zamykać i rozliczać te zadania  – tłumaczy wójt. 

Doposażono Szkołę Podstawową w Bałtowie fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Zmiany mogli zauważyć także uczniowie i rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Bałtowie. Pojawiły się nowoczesne szafki dla uczniów, a także wyposażenie korytarzy, na których stanęły wygodne pufy i siedziska. Na ścianach pojawiły się kolorowe napisy, cytaty, czy hasła motywacyjne. W nowoczesny sprzęt wyposażona została sala gimnastyczna, dzięki dotacji z rezerwy oświatowej z Ministerstwa Edukacji. Uczniowie wzbogacili się o nowy sprzęt sportowy. Powstała sala lustrzana.  Doposażono także stołówkę, aby posiłki były wydawane nie w opakowaniach jednorazowych, ale tych wielokrotnego użycia.

– To są pierwsze działania ku temu, aby w przyszłym roku uruchomiona została stołówka szkolna – wyjaśnia wójt.

Nie zapomniano także o Publicznej Szkole Podstawowej imienia Legionów Polskich w Okole. Placówka wzbogaciła się o nowy sprzęt komputerowy (podobnie jak szkoła w Bałtowie) w ramach rządowego programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”, a także dzięki środkom z projektu „Pracownie informatyczne województwa świętokrzyskiego”. Dzięki temu drugiemu przedsięwzięciu szkoła w Okole otrzymała nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z robotem. Wykonano także ogrodzenie przy szkole.

Lidia Pastuszka, dyrektor SP w Bałtowie, Henryk Cichocki, przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie, Hubert Żądło, wójt Bałtowa i Joanna Adamus, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Legionów Polskich w Okole.

Jako jedną z ważniejszych tegorocznych inwestycji wymienia planowany remont drogi Bałtów Pałac. 

– Gdy zostałem wójtem zapoznałem się z wykonanym projektem drogi Bałtów Pałac. Gmina Bałtów składała dwa razy wniosek o dofinansowanie. Dwa razy uzyskaliśmy takie dofinansowanie. W pierwszym roku wynosiło ono 50 procent, jednak wartość tego zadania według projektu wynosiła ok. 1 800 000 zł. Musielibyśmy dołożyć około 900 000 zł.  W tym roku pozyskaliśmy 60 procent dofinansowania.Niestety wciąż musielibyśmy dołożyć około 700 000 zł. Nie zdecydowałem się na tę inwestycję przez co byłem mocno atakowany również przez jedną z lokalnych rozgłośni radiowych. Jednak opierając się na sytuacji z ubiegłego roku i wiedząc, że  w drugim naborze na inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie wynosi już 80 procent,  ponownie złożyliśmy wniosek, ale już na zmieniony projekt. Poprzednio zaplanowane zmiany utrudniałyby bowiem dojazd uczniom do szkoły, a mieszkańcom tej części Bałtowa –  do swoich posesji. Projekt obejmował bowiem podwyższenie drogi w jej szczytowym miejscu o blisko 140 cm. Mówiąc kolokwialnie mieszkańcy mieliby jeszcze bardziej pod górkę. Myślę, że uda się nam wygenerować oszczędności po przetargu, a droga kosztować nas będzie około 500 000 zł. Nasz wkład wyniesie zatem 100 000 zł.  Dla gminy, a tym samym dla mieszkańców to olbrzymie oszczędności – wyjaśnia wójt.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przedłużył termin wykonania budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w Okole
fot. Gmina Bałtów

Są też dobre wiadomości dla mieszkańców Okołu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przedłużył termin wykonania budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w Okole do 30 września 2023 roku. 

–  W chwili, gdy otrzymaliśmy ponad 8 milionów dofinansowania okres wykonania inwestycji był bardzo skrócony. Musielibyśmy zakończyć  ją do końca 2021 roku. Przygotowywaliśmy się, aby zmieścić się w wyznaczonym czasie. Ze względu na bardzo krótki okres realizacji inwestycji, jej duży koszt i kiepską kondycję finansową gminy, zdecydowaliśmy się podzielić budowę kanalizacji na dwa etapy. Wszystko zmierzało ku temu, aby w tym roku rozpocząć tę inwestycję. Został wydany dziennik budowy, jednak kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, która odbyła się w gminie zakwestionowała wyłączenia z zadłużenia obligacji podjętych przez mojego poprzednika. Poleciła także urealnić budżet, a powzięte obligacje zaliczyć do długu. Żeby zobrazować sytuację dopowiem, że obligacje, które zostały zaciągnięte przez gminę  w kwocie 5,5 miliona złotych, pierwotnie miały pójść na przebudowę szkoły i nie miały wchodzić w skład wskaźników zadłużenia. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała fakt, że obligacje mogą być wyłączone z zadłużenia, jeżeli z nich wykonane są inwestycje powyżej 60 procent dofinansowania. Mieliśmy taką sytuację, że przebudowa szkoły była dofinansowana w wysokości 45 procent, a termomodernizacja – 85 procent. Poprzednik niesłusznie dodał dwa projekty, przez co osiągnął wskaźnik powyżej 60 procent.  Jako następcy, nakazano mi urealnić budżet – przypomina Hubert Żądło. 

Dodaje, że odpowiedział na apel radnych z Okołu, Zdzisława Mierzejewskiego i Jerzego Dunala, o to, aby poczynić starania, aby te środki finansowe nie przepadły. Odbyło się kilka  spotkań z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Uruchomiony został program, dzięki któremu można wykonywać urządzenia kanalizacyjne poza aglomeracjami miejskimi w dłuższym przedziale czasu. To, że rząd wprowadził ten program, spowodowało, że udało się zmienić ostateczny termin wykonania inwestycji, która ze względu na trudną sytuację finansową byłaby niemożliwa do udźwignięcia w krótszym przedziale czasowym. 

– Jako gmina mamy zapewnienie, że ostateczny termin wykonania inwestycji to 30 września 2023 rok  – wyjaśnia Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów.  

Gmina Bałtów otrzymała 500 000 zł w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Promesę od premiera Mateusza Morawieckiego odebrał Henryk Cichocki, przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie.
fot. Łukasz Grudniewski. naOSTRO,info

Gmina Bałtów troszczy się o środowisko. Zauważono to także w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W ubiegłym roku Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów odebrał z rąk przedstawiciela WOŚiGW nagrodę i podziękowanie za szeroką działalność w zakresie ochrony środowiska. Od ponad roku gmina współpracuje także z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przy realizacji Programu „Czyste Powietrze”. 29 lipca swoją działalność zainaugurował także punkt konsultacyjny w ramach Programu „Moja Woda”.

– O ile stan powietrza atmosferycznego w gminie Bałtów mamy na odpowiednim poziomie pod względem czystości, o tyle pojawiały się problemy z wodą . Zdarzało się i tak, że mieszkańcy nie mogli używać wody bieżącej do podlewania swoich ogrodów. Ten program wychodzi naprzeciw temu, aby do takich sytuacji w przyszłości nie dochodziło – mówi Hubert Żądło.

Poseł Andrzej Kryj, Grzegorz Socha – zastępca dyrektora WFOŚiGW, Hubert Żądło – wót gminy Bałtów, Ryszard Gliwiński – prezes WFOŚiGW w Kielcach, a także senator Jarosław Rusiecki
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Podkreśla, że gmina pod względem finansowym zaczyna wychodzić na prostą, a rok zakończy „na plusie”, nie jak to było przed rokiem, „na minusie”. 

– Wskaźniki finansowe mamy unormowane. Ten rok zakończymy z ponad milionową nadwyżką finansową, oprócz tych 500 000 zł, jakie otrzymaliśmy w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych – zapewnia wójt. 

Wsparcie z rządu posłuży m.in.  do budowy przepompowni wody wraz ze zbiornikami i agregatami w Maksymilianowie.Pozwoli to na zapewnienie dostawy wody do najwyżej położonej części Maksymilianowa, gdzie rozwija się zabudowa jednorodzinna.

– Dwa domy już stoją, na kolejne dwa są wydane warunki zabudowy, kolejnych chętnych do budowy już mamy wyjaśnia wójt. Dodaje, że przepompownia  wykonana zostanie w systemie Zaprojektuj-Zbuduj.

Mieszkańcy gminy Bałtów pomagają w zmianie estetyki poszczególnych miejscowości
fot. Urząd Gminy w Bałtowie

W nowy sprzęt doposażono także remizy strażackie z terenu gminy Bałtów. Remiza w Skarbce przeszła termomodernizację, nowe pokryto dachowe otrzymała remiza w Wólce Pętkowskiej.

Budynek OSP w Wólce Pętkowskiej zyskał nowy dach
fot. OSP Wólka Pętkowska

Gmina wspiera także Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich. Stowarzyszeniu Seniorów w Bałtowie „Ruch to moje zdrowie” użyczono nieodpłatnie lokal gminny, w którym aktualnie mieści się siedziba Stowarzyszenia. Opłaty za media pokrywa urząd gminy.

Hubert Żądło dodaje, że oprócz inwestycji najważniejsza jest integracja społeczna, a właśnie ten potencjał ludzki udało się uruchomić.

– Przez te dwa lata udało się rozpocząć proces zabliźniania ran, które widoczne były w podziale naszego gminnego społeczeństwa. W wielu miejscowościach udało się zapomnieć o przeszłości i rozpocząć nowy rozdział. Prężnie działają mieszkańcy Skarbki, Wólki Pętkowskiej, Okołu, Rudki. To cieszy, że mieszkańcy widzą, że gmina to nasz wspólny majątek i dobro, na który możemy pracować. To cieszy i motywuje do dalszej pracy – podsumowuje. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Popularne

Mateusz Czeremcha wykluczony z PiS!

FAKTY

W ostrowieckim szpitalu pojawiły się próby zaszczepienia poza kolejnością! Na szczęście nieudane!

FAKTY

46-letni ostrowczanin zatrzymany przez Policję! Powód? Naruszenie nietykalności cielesnej policjanta! Mężczyzna nie przyznał się do winy!

FAKTY

Gmina Ćmielów: Cysterna z paliwem wpadła do przydrożnego rowu!

FAKTY

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this