Znajdź nas na

FAKTY

Interpelacja, która „zatrzymała” się na BIP-ie! Czy radni opcji rządzącej wprowadzają mieszkańców w błąd?

26 czerwca 2019 roku podczas jednej z Sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego Łukasz Dybiec radny z Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego sugerował, że Wojska Obrony Terytorialnej nie pojawią się w Ostrowcu Św. Dziś już wiemy, że nie tylko się pojawiły, ale miasto na sprzedaży budynku po byłym gimnazjum, właśnie wojsku, zyskało ok. 7 mln zł. Rodzi się pytanie czy i dlaczego radny z obozu rządzącego wprowadzał mieszkańców w błąd. Czy wynikało to z jego niewiedzy, czy chęci umniejszenia starań poprzedników? Problem ten w interpelacji poruszył Zbigniew Duda, radny powiatowy z PiS, prosząc, aby jego interpelacja przeczytana została w całości podczas sesji rady powiatu ostrowieckiego. Odpowiedz otrzymał, jednak interpelacja zatrzymała się na Biuletynie Informacji Publicznej (BIP-ie). Czy jednak mieszkańcy wiedzą jak się po nim poruszać i gdzie go znaleźć?

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Niniejszą interpelację składam w imieniu wszystkich mieszkańców naszego miasta, którym zależy, tak jak i radnym, na rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego, który jest jednym z najbiedniejszych miast powiatowych w Polsce. W samorządowym rankingu zamożności miast za 2018 r. zajął piątą pozycję od końca, 263  miejsce na 267 miast powiatowych i od kilku lat zbliża się coraz bardziej do ostatniego miejsca w kraju. W tej sytuacji bardzo niepokoi wypowiedź radnego i Członka Zarządu Powiatu Łukasza Dybca, na sesji Rady Powiatu w dniu 26 czerwca 2019 r. na temat lokalizacji batalionu WOT w Ostrowcu Św. Cyt. „ Powiedzmy sobie szczerze, drodzy państwo – straciliśmy – nie będzie tam tego wojska i trzeba właśnie uderzyć się w pierś. Wszyscy głosowaliśmy, wierzyliśmy tu, pan nas tak gorąco przekonywał, że będzie wojsko, że będzie kilkaset osób, które znajdą, które wzmocnią i rozwiną naszą gospodarkę. Te 80 osób u fryzjera i inne bzdury, no w tym momencie widzimy, że nic z tego nie będzie” – czytamy w interpelacji Zbigniewa Dudy z 28 sierpnia 2019 roku. 

Zbigniew Duda, radny powiatu ostrowieckiego
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info


Sytuacja jest o tyle ciekawa, że w czerwcu ubiegłego roku senator Jarosław Rusiecki zapewniał, że wojska WOT-u mają się dobrze i nie ma ryzyka, że nie będzie ich w Ostrowcu Św. Wspominał także, że toczą się rozmowy pomiędzy prezydentem miasta Ostrowca Św., a Wojskiem Polskim. Jeszcze wtedy można się było tylko domyślać, czego dotyczą, jednak ciężko uwierzyć, że członek Zarządu Powiatu o takich istotnych informacjach nie wiedział. 

– Mimo powyższej opinii radnego, ostrowczanie uważają, że skoro pan prezydent J. Górczyński i jego polityka prowadzi do stagnacji gospodarczej miasta i ucieczki mieszkańców do lepiej rozwijających się ośrodków miejskich, władze powiatu ostrowieckiego powinny uczynić wszystko, żeby batalion WOT, jak najszybciej został zlokalizowany w naszym mieście. Potwierdzają to wyniki sondażu, który przeprowadziłem wspólnie z radnymi PiS. Na 67 zapytanych mieszkańców, 100 proc. uważało, że wojsko przyczyniłoby się do rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego. Jako przykład pozytywny tego wpływu część z nich wymieniła Sandomierz, który we wspomnianym przeze mnie rankingu w kategorii miast powiatowych zajmuje 36 pozycję w Polsce – czytamy w interpelacji Zbigniew Duda. 

Radny prosił o odpowiedz na cztery pytania: Czy działający wówczas już od 9 miesięcy Zarząd Powiatu popiera lokalizację batalionu WOT w Ostrowcu Św.? Jeżeli tak to jakie i kiedy podjął działania, mające przyspieszyć lokalizację ww. batalionu w Ostrowcu Św?.

Wojska Obrony Terytorialnej swoją siedzibę mają w budynku po byłym Publicznym Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Św.
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info


– Jeżeli zarząd popiera tę inicjatywę i podejmował w tym celu działania, to dlaczego radna i członek zarządu powiatu Agnieszka Rogalińska po ponad siedmiu miesiącach sprawowania władzy w powiecie pyta o to, kiedy będzie w Ostrowcu Św. batalion WOT byłego starostę, a nie obecnego? Skąd radny i członek zarządu Łukasz Dybiec, czerpie wiedzę o tym, że Wojsk Obrony Terytorialnej w Ostrowcu Św. nie będzie, proszę o wskazanie źródła tej informacji i jej udokumentowanie – pytał radny. 

Prosił także o odczytanie treści swojej interpelacji na sesji rady powiatu ostrowieckiego i udzielenie na nią wyczerpującej odpowiedzi w formie pisemnej.

Tę ostatnią otrzymał 11 września 2019 roku, jednak nigdy nie ujrzała ona światła dziennego na sesji rady powiatu. Zawisła na BIP-ie podobnie jak inne ważne dla mieszkańców informacje, z których spora część nie potrafi korzystać lub nie ma czasu na śledzenie zamieszczanych tam informacji.

Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info


Z opowiedzi, pod którą podpisał się Marzena Dębniak, starosta powiatu ostrowieckiego, wywnioskować można, że:

– Zarząd Powiatu Ostrowieckiego popiera wszystkie inicjatywy, które mogą pozytywnie wpłynąć na wizerunek czy wzrost bezpieczeństwa naszego regionu. W związku z tym popieramy również utworzenie batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Ostrowcu Św. Decyzje dotyczące rozmieszczenia są wyłączną kompetencją Ministra Obrony Narodowej. Szczegółowe dane zawarte są w dokumencie zastrzeżonym pn. Decyzja Ministra Obrony Narodowej z 4 czerwca 2019 roku w sprawie doprecyzowania miejsc dyslokacji wybranych Brygad Obrony Terytorialnej”. W związku z tym Zarząd Powiatu Ostrowieckiego nie ma możliwości wpływania na decyzje Ministra Obrony Narodowej, jak sugeruje to Pan Radny, dotyczące lokalizacji batalionu w Ostrowcu Św. Informuję również, że lokalizacje Batalionów Wojsk Obrony Terytorialnej oparte są na analizie podziału administracyjnego Polski, zgodnie z zatwierdzoną przez Ministra Obrony Narodowej „Koncepcją utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej”. Ponadto polecam Panu Radnemu lekturę strony internetowej https:terytorialsi.wp.mil.pl/ – odpowiedziała Marzena Dębniak, która nie odniosła się do wypowiedzi ani radnego Łukasza Dybca, ani radnej Agnieszki Rogalińskiej tłumacząc, że odnoszą się one  do subiektywnych odczuć radnego. 

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego od lewej starosta Marzena Dębniak, członkowie Zarządu: Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Starosta tłumaczyła także, że w myśl przepisów ustawy o samorządzie pwoatowum interpelacja i zapytania składane są na piśmie, a udzielane na nie odpowiedzi publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Skoro więc Zarząd Powiatu Ostrowieckiego kibicował utworzeniu w Ostrowcu Św. siedziby WOT-u dlaczego jego członkowie m.in  poprzez swoje pytania podważali możliwość jego utworzenia w Ostrowcu Św. Czy czarny pijar mógł wpłynąć na to, że wojsko wycofało by się wcześniejszych deklaracji?

– Nie wiem jaki był cel działania pana Dybca. Uważam, że jako członek Zarządu Powiatu  a dostęp do wszystkich informacji, które w powiecie są. Musiał sobie zdawać sprawę, że Wojska Obrony Terytorialnej, że taki oddział w Ostrowcu Św. będzie więc nie wiem czemu miały służyć jego wypowiedzi. Straszeniu ludzi? Pobudki, które kierowały panem Dybcem są dla mnie bardzo niejasne. Albo świadczą o zupełnej nieznajomości tematu, albo, że zrobił to z rozmysłem. Takie wszelkiego rodzaju złe działania Zarządu na pewno wpływają na to, jak nas wojsko postrzega. Jeżeli członek Zarządu mówi takie rzeczy na sesji rady powiatu, to jest przykre i nikomu nie służy. Pan Dybiec źle się przysługuje powiatowi ostrowieckiemu – podsumowuje Zbigniew Duda.

Do tematu Wojsk Obrony Terytorialnej jeszcze wrócimy.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this