Znajdź nas na

FAKTY

Jest zainteresowanie działkami przy Kwiatkowskiego i Świętokrzyskiej? Radny drążył temat na sesji!

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (12 lutego) wśród projektów uchwał znalazł się ten, dotyczący zbycia części nieruchomości, znajdującej się przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego i Świętokrzyskiej w Ostrowcu Św. Czy zatem mieszkańcy Ostrowca Św. mogą liczyć na nową inwestycję, albo zakład produkcyjny? Na pytanie czy jest chętny nabywca na tę działkę nie odpowiedział Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św. – Wystawiamy do sprzedaży. Za chwilę byłbym postawiony, że tak powiem z zarzutem, że już sprzedane określonemu wykonawcy, albo określonemu klientowi – mówił prezydent.

Źródło: geoportal

Mowa o wyrażeniu zgody na zbycie działek, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, o numerach ewidencyjnych: a) 3/46 (Obr. 43, ark. 4), o powierzchni 0,1040 ha, położonej przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00045128/0, b) 3/53 (Obr. 43, ark. 4), o powierzchni 0,2913 ha, położonej przy ul. Świętokrzyskiej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00045783/9, 2) zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 3/58 (Obr. 43, ark. 4), o powierzchni 0,1352 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00049787/5, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, 3) działki o numerze ewidencyjnym 3/23 (Obr. 43, ark. 4), o powierzchni 0,3679 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00062497/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. 

Jak przeczytać możemy w projekcie uchwały, gmina Ostrowiec Świętokrzyski posiada w gminnym zasobie nieruchomości części nieruchomości oznaczone jako działki ewidencyjne. Wskazane działki położone są w sąsiedztwie obszaru byłej „Starej Huty”, na terenie przeznaczonym zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tereny zabudowy usługowej z obiektami produkcyjnym. Działki tworzą całość fizyczną i gospodarczą, o łącznej powierzchni 0,8984 ha.

Obszar działek nie jest przewidziany do wykorzystania na potrzeby zadań realizowanych przez gminę. Zostały więc przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegółowe warunki przetargu ustali Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, uwzględniając zasady i tryb postępowania określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Zbycie działek umożliwi nabywcy swobodne i niezależne inwestowanie na gruncie.

Kilka pytań odnośnie projektu uchwały miał Mateusz Czeremcha radny z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, który chciał się dowiedzieć, czy jest już chętny inwestor na tę nieruchomość. 

– Mam tutaj kilka pytań dotyczących sprzedaży tej nieruchomości. Pierwsze pytanie, czy wpływy ze sprzedaży tej nieruchomości były uwzględniane w projekcie budżetu, czy były uwzględniane jako dochody budżetu na rok bieżący? Drugie pytanie: w jaki sposób zostanie ustalona cena tych nieruchomości? Czy w wyniku dwóch negatywnych wyników przetargów, pan prezydent dopuszcza możliwość sprzedaży tej nieruchomości poniżej ceny oszacowania, czy też ceny wywoławczej? Czwarte pytanie: czy były podmioty, które wyrażały zainteresowanie nabyciem tej nieruchomości – pytał Mateusz Czeremcha. 

Prezydent przypomniał, że na praktycznie  każdej sesji rady miasta podejmowane są uchwały o sprzedaży nieruchomości. Dodał także, że tego typu uchwał nie zabraknie w przyszłości. 

– Zawsze jest tak, że są ofert szykowane też jak ktoś chce zakupić tę działkę. Niektórzy próbują wyczekać, wytrzymać miasto z czasem. Nie zawsze jest to dobre bo przy kolejnych przetargach pojawia się kolejny inwestor, który nagle się dowiaduje, że taka działka jest i wtedy idzie to jeszcze drożej, ku zadowoleniu miasta. Natomiast nie jest tak, że my przyjmujemy każdą nieruchomość do budżetu, planując sprzedaż. Planujemy sprzedaż określonych areałów w hektarach i zawsze jest to przyjmowane po stronie przychodów. Też nigdy nie wiemy za ile te działki pójdą, to jest takie planowanie na etapie budżetowania z dużą dozą prawdopodobieństwa, bo jak jest więcej niż dwóch, trzech chętnych, to te działki idą bardzo drogo – wyjaśniał Jarosław Górczyński. 

Jako przykład podał dwie działki, z których pierwszą wylicytowano za 139 tysięcy, a kolejną już tylko  za 69 tys. Podkreślił, że miasto powtarza przetargi, a wycena odbywa się w oparciu o rzeczoznawcę nieruchomości 

Mateusz Czeremcha drążył jednak temat, ponieważ jak twierdził, na jedno z pytań prezydent mu nie odpowiedział. 

– Czy pan prezydent dopuszcza możliwość sprzedaży tej nieruchomości poniżej ceny oszacowania w przypadku dwóch przetargów, które kończą się wynikiem negatywnym, ponieważ ustawa taką możliwość przewiduje. Chcielibyśmy wiedzieć czy jest to brane pod uwagę i czy przedsiębiorcy wyrażają zainteresowanie? Czy był jakiś podmiot, który wyraźnie zainteresowanie wyrażał? Czy złożył wniosek o zakup tej nieruchomości – dopytywał radny.

Początkowo prezydent poinformował, że radny otrzyma odpowiedź na piśmie jednak pod naciskiem pytań radnego, a także sugestii Ireny Rendudy-Dudek, przewodniczącej Rady Miasta Ostrowca Św. odpowiedział  na pytanie. .

– To moje pytanie nie ma formy pytania ogólnego, czy to w sprawach różnych, czy też w formie interpelacji, natomiast dotyczy projektu uchwały i ma to decydujące znaczenie myślę dla być może wielu radnych do tego jak zagłosują, czy będa za, czy przeciw. Ja oczekuję, że pan prezydent na to pytanie zechce odpowiedzieć – mówił Mateusz Czeremcha.

Według Jarosława Górczyńskiego to zwykła, standardowa procedura. Odsyłał też radnego do Anny Targowskiej, naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego.  

– Wystawiamy do sprzedaży. Za chwilę byłbym postawiony, że tak powiem z zarzutem, że już sprzedane określonemu wykonawcy, albo określonemu klientowi – podsumował prezydent..

Jak tłumaczył Mateusz Czeremcha sam brał udział w przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży. Podkreślił, że często wniosek o zakup nieruchomości było argumentem, żeby wystawić ją do sprzedaży. 

Czy zatem miasto zna już potencjalnego inwestora na zakup działek przy ulicy Kwiatkowskiego i Świętokrzyskiej, a jeśli tak dlaczego owiane jest to aż tak dużą tajemnicą?.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this