Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Joanna Suska: Konstytucja 3 Maja jest symbolem naszej niepodległości!

– Konstytucja 3 Maja jest jednym z symboli naszej niepodległości oraz niezwykle ważnym elementem pamięci o naszej przeszłości – przypomniała podczas dzisiejszej (wtorek, 3 maja) uroczystości związanej ze Świętem Konstytucji 3 Maja, Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa. Dodała, że w aspekcie wojny na Ukrainie wydarzenia przypominające o naszej walce o niepodległość, a także narodowej tożsamości nabierają szczególnego znaczenia. Przy pomniku Świętego Floriana (Międzynarodowy Dzień Strażaka przypadający 4 maja), jak i przy pomniku bojowników o niepodległość i sprawiedliwość społeczną na ćmielowskim rynku złożono wiązanki. Nie zabrakło też występów artystycznych.

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej Konstytucji. Pomimo że dokument ten został podpisany 231 lat temu, to nadal niesie wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu między zwaśnionymi politycznymi stronami. To radosne, ale i niosące refleksję święto majowe uroczyście obchodzone było w gminie Ćmielów. Obchody w Ćmielowie rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP odprawionej przez ks. proboszcza Czesława Gumieniaka oraz przez ks. Jerzego Figlewicza. 

– W tym roku obchodzimy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To wówczas Sejm Czteroletni przyjął ustawę, która gruntownie zmieniła państwo. Autorami Konstytucji 3 Maja byli król August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad, w trakcie których uchwalono Konstytucję. Wielu posłów pracujący na zlecenie państw ościennych m.in. Rosji sprzeciwiało się powołaniu ustawy. Okazja nadarzyła się 3 maja 1791 roku. Wówczas wielu przeciwników Konstytucji nie powróciło jeszcze z wielkanocnych urlopów.  Po  7-godzinnych obradach Sejm zatwierdził Konstytucję RP, a król August Poniatowski ją podpisał. Wprowadziła ona trójpodział władzy: na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Znosiła wolną elekcję, liberum veto. Wprowadzała stałą armię, ustanawiała podatki dla szlachty i duchowieństwa. Mieszczanie i chłopi byli zaś zwolnieni od danin – przypomniała Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa. 

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Na przekór  tragicznemu położeniu, w jakim znajdowała się  RP wierzono, że ten zbiorowy wysiłek doprowadzi do odrodzenia państwa i stanie się  impulsem dla kolejnych pokoleń Polaków, aby zawsze dążyli do niepodległości, choć droga do celu może być krwawa i trudna.

– Sukces reformatorów myślących kategoriami wspólnego dobra przywracał wiarę w ocalenie, mądrość narodu, budził ducha patriotyzmu i narodowej dumy. Niestety po 14 miesiącach od uchwalenia, Konstytucja została obalona przez Konfederację Targowicką i zbrojną interwencję Rosji. Dlatego Konstytucja 3 Maja powinna być dla nas wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo. Wspólne dobro i pokój, którego tak bardzo brakuje, zwłaszcza naszym sąsiadom z Ukrainy, jest najważniejsze. Niezależnie od politycznych podziałów i sporów, dzielących nas różnic,  szukajmy drogi do wzajemnego zrozumienia, bo największą wartością dla wszystkich pokoleń  Polaków była i jest wolna i niepodległa ojczyzna – mówiła Joanna Suska. 

Wioletta Rogala-Mazur, dyrektor Domu Kultury imienia Witolda Gombrowicza w Ćmielowie przypomina, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach powinniśmy pozostawać wierni zapisom Konstytucji.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Ćmielów pamięta, w tym roku dopisała nam też pogoda. Przypominają mi się uroczystości z dzieciństwa. Wydaje mi się, że dla każdego Polaka, 11 listopada i 3 Maja powinny być najważniejszymi datami w patriotycznych kalendarzach. Przykre jest to, że w dzisiejszych czasach są osoby, które nie są wierne Konstytucji. Powinniśmy znać nasze prawa, ale i obowiązki,  jednym z naszych obowiązków jest uczestniczenie w uroczystościach patriotycznych bez względu na to, jaką opcję polityczną reprezentujemy. Ojczyzna to nasze wspólne dobro – wyjaśnia Wioletta Rogala-Mazur, dodaje, że w aspekcie wojny na Ukrainie, uroczystości te nabierają innego znaczenia. Żyjemy w wolnym kraju, gdzie nikt do nikogo nie strzela za wywieszenie biało-czerwonej flagi. 

W uroczystościach w Ćmielowie uczestniczył także Jarosław Rusiecki, Senator RP. Przypomniał, że majowe dni gromadzą Polaków w wielu miejscach w Polsce, aby uczcić pamięć o przodkach.

– Tak jak tutaj na tym pomniku niepodległości zostały wyryte lata 1795-1918. To powinno być dla każdego z nas tutaj obecnych wyobrażenie ogromnego trudu naszych przodków, którzy przez 123 lata cierpieli, oddawali swoje życie, walczyli swoimi trudem pracy, ale i  też na polu bitwy o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wielu wspaniałych ludzi, mieszkańców ziemi ćmielowskiej, zapisało się złotymi zgłoskami w tej dumnej walce – mówił Jarosław Rusiecki. 

Jarosław Rusiecki, Senator RP
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dodał, że kolejne pokolenia Polaków mają  powody do tego, aby być dumnymi Polakami. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po amerykańskiej, która budowała nowe stosunki i nową umowę społeczną. 

– Takie wybicie się na wolność było ogromnym zagrożeniem dla naszych sąsiadów, którzy mieli wobec Polski i Polaków  wrogie plany: Rosji, Niemiec i Austrii. I efektem tego wzburzenia, walki o wolność i niepodległość później stały się rozbiory i wymazanie Polski z map Europy na 123 lata, ale z pewnością wysiłek i trud naszych rodaków nie poszedł na marne. Dlatego, że istnia „duch” w narodzie, pielęgnowanie tradycji, kultury, języka polskiego,  z pieczołowitością odnoszenie się do własnego godła i barw narodowych. O tym wszystkim przypominają nam Święta Majowe, które w tych dniach, jako Polacy, z tak wielką starannością i radością obchodzimy – podsumował senator. 

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Podczas uroczystości, w asyście pocztów sztandarowych przy pomniku bojowników o wolność i niepodległość na ćmielowskim Rynku, złożono wiązanki. Uczestnicy uroczystości wysłuchali występu artystycznego,  przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Mariana. Raciborskiego w Brzóstowej.

Galeria fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-1
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-1

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-17
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-17

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-16
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-16

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-15
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-15

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-12
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-12

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-11
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-11

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-10
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-10

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-9
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-9

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-8
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-8

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-7
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-7

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-6
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-6

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-5
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-5

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-3
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-3

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-2
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-2

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-1-2
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-1-2

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-18
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-18

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-37
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-37

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-36
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-36

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-35
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-35

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-34
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-34

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-33
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-33

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-32
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-32

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-31
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-31

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-30
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-30

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-29
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-29

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-28
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-28

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-27
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-27

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-26
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-26

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-25
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-25

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-24
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-24

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-23
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-23

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-22
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-22

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-21
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-21

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-20
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-20

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-19
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-19

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-38
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-38

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-47
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-47

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-46
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-46

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-45
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-45

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-44
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-44

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-43
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-43

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-42
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-42

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-41
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-41

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-40
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-40

NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-39
NaOSTROinfo 3 maja 2022 Ćmielów-39

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this