Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Konkurs na dyrektora naczelnego ostrowieckiego szpitala – ogłoszony!

Musi posiadać wyższe wykształcenie, wiedzę i doświadczenie, dające rękojmię wykonywania obowiązków dyrektora, posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oraz co najmniej trzyletni staż pracy. Wczoraj (23 sierpnia) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pojawiło się ogłoszenie o konkursie na dyrektora naczelnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Kiedy poznamy jego nazwisko?

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Do 3 września, do godziny 15.30 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim kandydaci na stanowisko dyrektora naczelnego ostrowieckiego ZOZ-u składać mogą dokumenty aplikacyjne.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia upływu  terminu składania dokumentów.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać wyższe wykształcenie,  wiedzę i doświadczenie, dające rękojmię wykonywania obowiązków dyrektora, posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oraz co najmniej trzyletni staż pracy, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Wymagania dodatkowe to: posiadanie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, znajomość przepisów prawnych, regulujących działalność podmiotów leczniczych, a także ustaw o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, Kodeks Pracy. Kandydat powinien także wykazywać się umiejętnościami  organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. Powinien także posiadać wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu inwestycji. 

Źródło: BIP Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św

Zgłoszenie powinno zawierać m.in. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy oraz dorobek i kwalifikacje zawodowe, opisany przebieg pracy zawodowej, a także koncepcję funkcjonowania i rozwoju ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W składzie komisji konkursowej znaleźli się: Małgorzata Bień (radna powiatowa z KWW Jarosława Górczyńskiego), Bożenna Morycińska (radna miejska z KWW Jarosława Górczyńskiego), Mariusz Pasternak(radny powiatowy z KWW Jarosława Górczyńskiego), Julita Szewczyk (skarbnik Powiatu Ostrowieckiego), Mariusz Łata (radny miejski z KWW Jarosława Górczyńskiego),  Danuta Barańska (radna powiatowa z KWW Jarosława Górczyńskiego) – przedstawiciel Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. (wskazana uchwałą rady społecznej z 11 sierpnia 2021 r.). Na przewodniczącego komisji wybrano – Łukasza Witkowskiego ( sekretarz Powiatu Ostrowieckiego).

Z Regulaminu przeprowadzenia konkursu na dyrektora naczelnego ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim dowiadujemy się m.in., że „komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów z wyłączeniem rozstrzygnięcia, dotyczącego wyboru przez komisję konkursową kandydata, które dokonywane jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 

W drugim etapie postępowania komisja zapozna się z dokumentami złożonymi przez kandydatów „biorąc pod uwagę ich zawartość merytoryczną, a następnie przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające na: zadawaniu jednakowych pytań niezbędnych do ustalenia przydatności na stanowisko na stanowisko objęte konkursem, zadawaniu pytań dodatkowych – uzupełniających przez członków komisji.  Z regulaminu dowiadujemy się także, że „po rozmowie z kandydatem komisja konkursowa może odbyć dyskusję we własnym gronie.” Ze swoich czynności komisja sporządza protokół.  

Źródło: BIP Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

W przypadku odrzucenia przez komisję konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych do konkursu lub w przypadku niewyłonienia kandydata, komisja uznaje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu, nie wybrano kandydata. 

Przypomnijmy, że poprzednim dyrektorem naczelnym ostrowieckiego szpitala był Andrzej Gruza. 15 lipca informację o jego śmierci podczas konferencji prasowej przekazał Adam Karolik, ówczesny dyrektor do spraw medycznych ZOZ w Ostrowcu Św, Andrzej Gruza z wykształcenia był geologiem. Ze służbą zdrowia zetknął się po raz pierwszy w 1999 roku, był dyrektorem szpitala w Ełku, następnie przez blisko 12 lat pracował na kierowniczym stanowisku w Centrum Zdrowia Dziecka, przed objęciem funkcji dyrektora naczelnego w ostrowieckim szpitalu przez sześć lat pracował w Szpitalu Powiatowym w Wołominie.

Kim będzie nowy dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.?

Informacja o konkursie dostępna jest TUTAJ

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this