Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Kontrole Wojewody Świętokrzyskiego wykazały nieprawidłowości, jednak zastępcy dyrektorów ostrowieckich DPS-ów wciąż sprawują swoje funkcje!

24 czerwca 2021 r. przedstawiciele Wojewody Świętokrzyskiego przeprowadzili kontrole w dwóch ostrowieckich Domach Pomocy Społecznej. Dotyczyły sprawdzenia zgodności zatrudnienia zastępców dyrektorów domów pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami. Zakończyły się one wykryciem sporych nieprawidłowości. W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, jak i dyrekcję DPS-ów zapytaliśmy jakie działania podjęli w związku z nieprawidłowościami ujawnionymi po przeprowadzonej w czerwcu ubiegłego roku kontroli doraźnej. Okazuje się, że zarówno Marta Woźnicka-Kuzdak (DPS na osiedlu Słonecznym), jak i Włodzimierz Stec (DPS przy ulicy Grabowieckiej) nadal sprawują funkcję zastępców dyrektorów.

DPS przy ulicy Grabowieckiej 7 w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomnijmy, że kontrole w ostrowieckich Domach Pomocy Społecznej przez przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego przeprowadzone zostały 24 czerwca 2021 r. i dotyczyły sprawdzenia zgodności zatrudnienia zastępców dyrektorów domów pomocy społecznej, tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę w DPS-ie przy ulicy Grabowieckiej 7 przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Kontrolą objęto lata 2020 i 2021 (stan aktualny na dzień kontroli). W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że osoba zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora DPS-u przy ulicy Grabowieckiej 7 (Włodzimierz Stec, radny miejski z KWW Jarosława Górczyńskiego)  nie posiada wymaganego ustawą o pomocy społecznej, co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej, posiada natomiast specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.  Jeśli zaś chodzi o DPS na os. Słonecznym 49 w Ostrowcu Św. ustalono, że osoba zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora tego DPS-u (Marta Woźnicka-Kuzdak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Ostrowcu Św., radna z KWW Jarosława Górczyńskiego) nie posiada wymaganego ustawą o pomocy społecznej co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej, jak również nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.  

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. zapytaliśmy jakie działania podjął dyrektor PCPR-U (Joanna Pikus, która także sprawuje mandat radnej miejskiej z KWW Jarosława Górczyńskiego i pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Ostrowcu Św.) w związku z nieprawidłowościami jakie wynikły po przeprowadzonych kontrolach doraźnych w dwóch ostrowieckich DPS-ach: przy ul. Grabowieckiej i na os. Słonecznym?

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy od Joanny Pikus, dyrektora Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.

Jak wynikało z otrzymanej przez nas odpowiedzi dyrektor PCPR-u kontroluje pracę DPS-ów, jednak nie ingeruje w politykę kadrową. Zgodnie z Regulaminem Domu Pomocy Społecznej na Osiedlu Słonecznym 49 nadzór nad działalnością domu sprawuje starosta ostrowiecki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Ostrowcu Św.  Podobną informację zamieszczono na stronie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej 7. 

O sprawie informowaliśmy tutaj:

Ponownie, tym razem w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. zapytaliśmy więc: Jakie działania podjął Starosta Ostrowiecki, który zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej na osiedlu Słonecznym 49 w Ostrowcu

Świętokrzyskim sprawuje nadzór nad działalnością Domu, w związku z nieprawidłowościami jakie wynikły po przeprowadzonej 24 czerwca 2021 kontroli doraźnej, a także jakie działania podjął Starosta Ostrowiecki w związku z nieprawidłowościami jakie wynikły po przeprowadzonej 24 czerwca kontroli doraźnej w DPS-ie przy ulicy Grabowieckiej 7?

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

– (…) informuję, że zatrudnianie pracowników samorządowych na stanowiskach Zastępców Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej, leży w kompetencjach Dyrektorów jednostek. Starosta Ostrowiecki nie jest adresatem zaleceń pokontrolnych Wojewody Świętokrzyskiego – czytamy w odpowiedzi, pod którą podpisał się Łukasz Witkowski, sekretarz powiatu ostrowieckiego. 

Pytania zadaliśmy także dyrektorom ostrowieckich DPS-ów. Jakie działania podjęli w związku z nieprawidłowościami jakie wynikły po przeprowadzonej 24 czerwca 2021 kontroli doraźnej? Czy odwołali się od zaleceń pokontrolnych? Jeśli tak kiedy i do jakiej

instytucji? Czy Marta Woźnicka-Kuzdak i Włodzimierz Stec nadal sprawują funkcję zastępców dyrektorów ostrowieckich DPS-ów. Czy DPS-y lub dyrektorzy DPS-ów ukarani zostali karą finansową w związku z wykrytymi nieprawidłowościami? Jeśli tak, w jakiej wysokości?

Odpowiedź jaką otrzymaliśmy z DPS-u na osiedlu Słonecznym

Okazuje się, że dyrektor DPS-u na os. Słonecznym 49 nie zgadzając się z zaleceniami pokontrolnymi powstałymi w związku z kontrolą przeprowadzoną w czerwcu ubiegłego roku, skierował zastrzeżenia do Wojewody Świętokrzyskiego. Jednocześnie wstąpił do Zarządu Powiatu Ostrowieckiego w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej. Dyrektor odwołał się od zaleceń pokontrolnych.

Najpierw zastrzeżenia pokontrolne przekazane zostały do Wojewody Świętokrzyskiego, następnie dyrektor wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (1510.2021), która została odrzucona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, a następnie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Kielcach (data otrzymania 30.12.2021 r). 

– Pani Marta Woźnicka-Kuzdak nadal sprawuje funkcję zastępcy dyrektora DPS-u, na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych – czytamy w odpowiedzi, pod którą podpisała się Ewa Orłowska, dyrektor DPS-u na os. Słonecznym 49.

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z DPS-u przy ulicy Grabowieckiej w Ostrowcu Św.

W podobnym tonie utrzymana jest odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z DPS-u przy ulicy Grabowieckiej 7. Dowiadujemy się z niej, że dyrektor DPS-u przedłożył zmianę Regulaminu Organizacyjnego do Zarządu Powiatu Ostrowieckiego. 17 stycznia 2022 roku procedura odwołania od zaleceń wciąż była w toku. Skarga złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach została odrzucona, skarga kasacyjna znajduje się natomiast w NSA (data dostarczenia 15.12.2021). 

– Pan Włodzimierz Stec nadal sprawuję funkcję Zastępcy Dyrektora na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282, z 2021 r., poz. 1834) – czytamy w odpowiedzi, pod którą podpisała się Karolina Nowak, dyrektor DPS-u przy ulicy Grabowieckiej 7.

Żaden z dyrektorów nie został ukarany karą finansową. 

Orzeczenia WSA w sprawie ostrowieckich DPS-ów dostępne są pod adresem: 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/77B23D2643

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3FA7FA51DB

Do tematu wrócimy.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this