Znajdź nas na

FAKTY

Kunów w czołówce kolejnego rankingu Wspólnoty!

Kunów zajął pierwsze miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota pod względem pokrycia miejscowości miejscowymi planami zagospodarowania (w kategorii miasta inne). Taki plan umożliwia rozwój miejscowości, której dotyczy. – Wśród miasteczek okupujących w tej kategorii pierwsze miejsce rankingu jest aż 21 z Dolnego Śląska, po 8 z woj. lubelskiego oraz śląskiego oraz zaledwie jedno z Podkarpacia (gmina Dukla). Na samym dole zestawienia znajduje się 10 jednostek, w których nie uchwalono ani jednego planu, w tym aż 3 z woj. świętokrzyskiego. Ten region jest wybitnie zróżnicowany pod względem zaangażowania planistycznego jednostek samorządowych, bo dla porównania w 2 miasteczkach (Morawica i Kunów) pokrycie MPZP wynosi 100 proc. terenu – czytamy w Rankingu Wspólnoty.

Lech Łodej, burmistrz Kunowa fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Mieszkańcy gminy Kunów mają kolejny powód do dumy. Nie tak dawno informowaliśmy o awansie Kunowa o 80 pozycji w rankingu Najbogatszych samorządów Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota, tymczasem miasto znalazło się na pierwszej pozycji innego rankingu, tego liczącego się wśród samorządowców pisma – pokrycia miejscowości miejscowymi planami zagospodarowania.

– Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP), to jeden z  podstawowych instrumentów utrzymywania, czy też wprowadzania ładu przestrzennego przez władze samorządowe. W powszechnym odczuciu, potwierdzanym także opiniami ekspertów, jest ich za mało, a tempo powstawania kolejnych zbyt wolne. W naszej gminie jest inaczej. Jesteśmy liderami w MPZP. W okresie mojej kadencji dokonaliśmy również aktualizacji Studium i licznych aktualizacji obowiązującego MPZP zgodnie z potrzebami mieszkańców (m.in. miejscowości Kunów, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Wymysłów, Janik, Boksycka, Rudka) – wyjaśnia Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie. 

Źródło: wspólnota.org.pl

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota przypomina za raportem NIK-u o  tym, jak ważną rolę w miastach pełnią plany miejscowe.

–  Izba zwróciła uwagę, że obecnie tylko one umożliwiają samorządom skuteczną ochronę terenów zielonych przed zabudową. To MPZP wskazują, gdzie w  przyszłości mogą powstać drogi, punkty usługowe, przychodnie, szkoły czy place zabaw i ostatecznie zabezpieczają miejsca przeznaczone na zieleń. „Problem w tym, że choć według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. plany miejscowe powinna mieć każda gmina, ich tworzenie nie jest obowiązkowe. W efekcie rzadko pokrywają one 100 proc. powierzchni gminy (średnia krajowa to 31,4 proc.)” – pisze NIK. Samorządowcy zwracają uwagę na nieco inny aspekt – miejscowe plany pozwalają zapanować nad chaosem przestrzennym, a także skrócić czas wydawania decyzji budowlanych – to bardzo ważny czynnik dla gmin, którym zależy na walce ze zjawiskiem depopulacji i które w budowaniu systemu zachęt do osiedlania – czytamy w Rankingu pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania. Planowanie Przestrzenne – Wspólnoty.

Sesja absolutoryjna w gminie Kunów
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Przypomnijmy, że 26 czerwca 2018 r. gmina Kunów zleciła opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto Kunów. Plan był realizowany zgodnie z procedurą planistyczną na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503). Zmiana miejscowego planu dla miasta Kunowa trwała cztery lata. W trakcie realizacji procedury planistycznej, w celu uzyskania zgody Ministra Klimatu i Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, należało sporządzić opisy taksacyjne lasów (część danych inwentaryzacyjnych planu urządzenia lasu, obejmuje charakterystykę lasów i gruntów przyp. red.), ponadto decyzja Ministra została wydana wiele miesięcy po złożeniu wniosku – 14 stycznia 2021 r. W trakcie oczekiwania na decyzję o zmianie przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, Gmina Kunów uzgadniała projekt planu z instytucjami właściwymi do opiniowania i uzgadniania, m. in. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło: Planowanie przestrzenne Ranking pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania

Po uzyskaniu uzgodnień i opinii przystąpiono do wyłożenia publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kunowa i przeprowadzono dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu (przeprowadzono trzy takie dyskusje). Po trzeciej z nich nie wpłynęły żadne uwagi do projektu planu. Następnie projekt miejscowego planu został przekazany Radzie Miejskiej w Kunowie do uchwalenia. Uchwała nr LXXV.492.2022 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego Miasto Kunów została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 23 czerwca 2022 r., poz. 2271. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. 

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie. Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this