Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Kunowska oświata przeszła przez reformę „suchą stopą”! Nominacje dyrektorskie wręczone!

– Nastąpiły takie zmiany, których musieliśmy zgodnie z Ustawą i obowiązującym prawem dokonać. Udało się je przeprowadzić w sposób bardzo sprawny. Nowy rok szkolny będziemy rozpoczynać w nowej sieci szkół. Myślę, że będzie to dobre dla dzieci i kadry nauczycielskiej, która w gminie Kunów przeszła przez reformę oświaty „suchą stopą” – mówił podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Kunowie, Lech Łodej, burmistrz Kunowa. Nominacje dyrektorskie odebrały: Dorota Opara, Monika Baran i Urszula Pasternak. Za trud pracy dyrektorskiej podziękowano Idzie Nowakowskiej-Łapa oraz Ewie Piętowskiej.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Sesja Rady Miejskiej w Kunowie rozpoczęła się od miłego akcentu, wręczenia nominacji dla dyrektorów trzech placówek, a także podziękowania za dotychczasowe dokonania dwóm dyrektorkom. Zarządzeniem burmistrza stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie przekazane zostało Dorocie Oparze, w sprawie pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie – Monice Baran, a w przypadku Szkoły Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich – Urszuli Pasternak.

– Dziękuje za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście na kolejnych pięć lat. Powierzyliście mi stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Antoniego Hedy „Szarego”. W tym miejscu chcę powiedzieć, że dołożę wszelkich starań, aby ta placówka jak najlepiej spełniała swoje zadania, dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i ponieważ najważniejszym elementem procesu dydaktycznego jest dziecko, to kieruje się w swojej pracy i będę kierowała słowami wielkiego przyjaciela dzieci doktora Janusza Korczaka: „Widzieć, życzliwie i ufnie w dziecku człowieka” – mówiła Dorota Opara.

Za nominację dziękowała także Monika Baran, która podkreślała, że nie chciałaby zawieść niczyjego zaufania.

– Chciałam przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować panie burmistrzu za zaufanie, wszystkim za pomoc, bo naprawdę o cokolwiek się nie zwrócę, na wszystko mam natychmiast odpowiedź, naprawdę z góry dziękuję i proszę o jeszcze. Przepraszam, że będę natrętna, ale będę. Oczywiście chciałaby nie zawieść niczyjego zaufania, ani pana burmistrza, ani rodziców, ani nauczycieli, także mam nadzieję, że będziecie państwo trzymać za nas kciuki, a ja po prostu dam radę – mówiła Monika Baran.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Do wszystkich dobrych słów, też dziękuję dołączyła się Urszula Pasternak, która dziękowała za obdarzone ją zaufanie.

– Szkoła z małą ilością dzieci, ale trzeba ją prowadzić. Myślę, że poprowadzę ją w sposób zgodny z prawem oświatowym. Jeszcze raz dziękuję – podsumowała dyrektor.

Podziękowania dwóm dyrektorkom, które przez wiele lat pracowały w oświacie, a także za ich sukcesy dydaktyczne złożył Piotr Bek, przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie.

– Tak to już w życiu jest, że następują zmiany kadrowe, jeszcze raz dziękuję paniom dyrektorkom tych funkcji, życzę sukcesów, jeśli chodzi o sukcesy dydaktyczne z naszymi uczniami kunowskimi, ale również i organizacyjnych. Chciałbym jeszcze złożyć podziękowania dwóm paniom dyrektorkom, które przez wiele lat z wieloma sukcesami, pracowały dydaktycznie z naszymi dziećmi w naszej gminie. Mam tu na myśli panią dyrektor Idę Nowakowską-Łapę oraz panią dyrektor Ewę Piętowską – mówił Piotr Bek.

Ida Nowakowska-Łapa zostaje w placówce w Wymysłowie, jako nauczyciel.

– Za dotychczasowy trud, wkład w rozwój placówki oświatowej, jaką jest Szkoła Publiczna w Wymysłowie, serdecznie chcę pani podziękować. Jest to placówka wzorcowa, piękna, zadbana z wyposażeniem, z dobrą kadrą i z przede wszystkim wynikami, jakie dzieci osiągały przez te lata, jakie były dane pani, jako dyrektorowi tej placówki. Decyzja była taka, a nie inna. Placówka przechodzi pod nasze skrzydła, myślę, że to będzie kontynuacja dobrej edukacji naszych dzieci, które w tej placówce, na szczęście są – podsumował Lech Łodej.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Ida Nowakowska-Łapa przez dziewięć lat była prezesem Towarzystwa Ziemi Kunowskiej, cztery lata dyrektorem szkoły samorządowej, osiem lat jako osoba fizyczna i organ prowadzący i jednocześnie dyrektor szkoły prowadziła szkołę w Wymysłowie, przez wiele lat była prezesem Stowarzyszenia Oświatowego, które wspierało szkołę w Wymysłowie „Przyjazna szkoła”.

Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020 , przygotowana na podstawie ustaleń z objazdu lokalnych szkół, zorganizowanego przez Komisje Oświaty Rady Miejskiej w Kunowie we wtorek, 27 sierpnia, w związku z nieobecnością przewodniczącej komisji, Barbary Domagały, przedstawiła Maria Pająk, członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej.

– Pragnę bardzo serdecznie pogratulować koleżankom, które objęły bądź kontynuują funkcje dyrektorów. Wszystkim koleżankom dyrektorkom życzę owocnej współpracy, jak najwięcej sukcesów, oby udało się zrealizować wszystkie plany i zamierzenia w nadchodzącym nowym roku szkolnym – sprawozdanie rozpoczęła Maria Pająk.

Od nowego roku szkolnego 1019/2020 siec szkół na terenie gminy Kunów obejmie pięć ośmioklasowych szkół podstawowych: Kunowie, Janiku, Nietulisku Dużym, Dołach Biskupich, Wymysłowie. Organem prowadzącym dla tych szkół w Kunowie, Zespołu Przedszkolnego w Janiku, Wymysłowie i Dołach Biskupich jest gmina. Natomiast szkoła Podstawowa w Nietulisku Dużym, tak jak dotychczas prowadzona jest przez osobę fizyczną, czyli dyrektorkę.

Łączna liczba uczniów, uczęszczająca do szkół wynosi 574 osoby. W gminie funkcjonują dwa przedszkola jedno w Kunowie, drugie w Janiku. W każdej z wymienionych szkół, działa również odział przedszkolny, łączna liczba przedszkolaków wynosi 216 osób. Największą szkołą w gminie jest Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie do której uczęszczać będzie 367 uczniów w tym 216 osób będzie się uczyć w budynku przy ulicy Szkolnej, klasy I-V, natomiast 157 uczniów (klasy VI-VIII) w budynku po gimnazjum przy ulicy Fabrycznej. Kadra szkoły składa się z 43 osób. W okresie wakacji w szkole prowadzone były prace remontowe, jak drobne prace konserwatorskie, malowanie łazienek na drugim piętrze, naprawy hydrauliczne, generalny remont szatni, wymiana zabezpieczeń kotła gazowego, budynek szkoły podstawowej był w ubiegłym roku termomodernizowany, co przyniosło duże oszczędności. Przy szkole wraz z początkiem roku szkolnego zacznie działać Miasteczko Ruchu Drogowego, którego budowa była możliwa dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, który na ten cel przeznaczył 20 tysięcy złotych. Przygotowanie placu pod miasteczko ze strony gminy kosztowało ok. 37 tysięcy złotych. Malowania wymaga elewacja budynku szkoły przy ulicy Fabrycznej.

Miasteczko Ruchu Drogowego w Kunowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Kolejną placówką w Kunowie jest przedszkole, do którego uczęszczać będzie 121 osób w sześciu oddziałach przedszkolnych. Z tego dwa oddziały znajdą się na terenie placówki szkolnej. Kadra składa się z 12 osób, w tym ośmiu osób zatrudnionych na pełnym etacie i czterech na niepełnych. W okresie wakacji pomalowano urządzenia w ogrodowe w przedszkolu, ogrodzenie budynku przedszkolnego, blok żywieniowy, zakupiono nowe dywany do dwóch sal. Renowacji wymaga elewacja budynku, a przebudowy wejście do przedszkola.

Drugą, co do wielkości w gminie placówką szkolną jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janiku. Uczęszcza do niego 90 uczniów i 29 przedszkolaków, którzy będą przebywać w dwóch oddziałach. Kadra nauczycielska składa się z 13 osób. W okresie wakacji wykonano prace konserwatorsko-porządkowe, malowanie kuchni, remont sekretariatu, gabinetu dyrektora, pozyskano pomoce dydaktyczne do nowo utworzonych pracowni przedmiotowych, oraz dwa monitory dotykowe w ramach Programu „Aktywne tablice”. W przyszłości wymiany wymagają okna i piece gazowe.

Do Szkoły Podstawowej w Wymysłowie uczęszczają 63 osoby – dzieci w wieku szkolnym i 47 dzieci w wieku przedszkolnym. Będą funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne, a opiekę nad uczniami w tej placówce sprawować będą 23 osoby, w tym kilka osób na niepełnych etatach. W okresie wakacji wykonano wiele prac remontowych, pomalowano korytarz, odświeżono dwie sale lekcyjne, zakupiono krzesła i stoliki do dwóch klas. Przedszkole w Wymysłowie było czynne przez całe wakacje, od września tego roku organem prowadzącym szkołę jest gmina.

Kolejną szkołą jest Szkoła Podstawowa imienia Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym, do której zapisanych jest 51 uczniów, 29 dzieci do przedszkola, które przebywać będą w dwóch grupach przedszkolnych. Uczy w niej 19 nauczycieli, którzy pracują po 25 godzin na niepełnych etatach będzie prowadziło proces dydaktyczno-wychowawczy i sprawowało opiekę. W okresie wakacji pomalowano sale lekcyjne, zakupiono meble i stoliki do klas, w ramach projektu pozyskano wiele pomocy dydaktycznych. Pilną potrzebą jest wykonanie dachu na szkole.

Szkoła Podstawowa imienia Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich od września bieżącego roku przechodzi pod skrzydła gminy. W dniu posiedzenia wyjazdowego Komisji do szkoły zapisało się troje dzieci. Zatrudnionych jest pięć osób, w tym jedna osoba z obsługi.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektorów placówek, personelu, jak i rodziców oraz wszystkich tych, którym dobro oświaty leży na sercu, estetyka szkół z roku na rok znacznie się polepsza. Słowa uznania kierujemy do organu prowadzącego, pana burmistrza. Dzięki dobrze przygotowanym arkuszom organizacyjnym, nauczyciele łączą etaty w szkołach, co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów m.in. jednorazowego dodatku uzupełniającego czyli tzw. JDU. We wszystkich szkołach czeka uczniów wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Cieszy nas też, że szkoły zwiększyły ofertę edukacyjną. Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczniowie mają szeroką ofertę zajęć dodatkowych. Są to zajęcia z języka niemieckiego, francuskiego, szachy, gimnastyka korekcyjna, SKS, zajęcia taneczne, logopedyczne i inne stosownie do uzdolnień i potrzeb dzieci. Warto podkreślić, że zaproponowane przez dyrektorów dodatkowe zajęcia, znalazły aprobatę pana burmistrza, jako organu prowadzącego. Ponadto organizowane są spotkania i imprezy promujące i zachęcające rodziców do zapisania dzieci do danej placówki. Najzdolniejsi uczniowie otrzymują stypendia i nagrody burmistrza miasta i gminy Kunów. Wszystkie te czynniki wpływają na wzrost liczby uczniów. Dzięki zrozumieniu pana burmistrza i rady miejskiej znaczne finanse z budżetu gminy przeznaczane są na oświatę, aby edukacja dzieci w gminie Kunów stała na wysokim poziomie – podsumowała Maria Pająk.

Głos zabrała także Dorota Opara, która przypomniała, że zmiany oświatowe w Kunowie odbyły się bezboleśnie i bez straty w etatach dla nauczycieli. Natomiast sytuacja w Ostrowcu Świętokrzyskim wygląda zgoła inaczej.

– Tak jak pan burmistrz na wstępie powiedział, gminna nasza oświata przeszła reformę „suchą stopą”. Na czym to polega? To co już wspomniała pani przewodnicząca w swoim sprawozdaniu, wszyscy nauczyciele mają pełne etaty, w wyniku możliwości uzupełnienia. To jest również bardzo korzystna sprawa i chcę państwu powiedzieć, ponieważ aneksy do projektów wymagają konsultacji związkowych, ja ostatnio rozmawiałam ze Związkami, z Solidarnością Nauczycielską i pani przewodnicząca powiedziała, że w tym momencie zaczyna się już kolejny etap reformy, gimnazja zostają wygaszone, w związku z tym np. w Ostrowcu bardzo duża grupa nauczycieli nie ma pracy, zbierają się po dwie, trzy osoby, wyjeżdżają do Warszawy, także tragiczna sytuacja. U nas takiej sytuacji nie ma, uważam, że jest to bardzo ważna rzecz, jak powiedzieliśmy, my reformę przeszliśmy oszczędnie, „suchą stopą” i wszyscy na tym korzystają, zarówno nauczyciele jak i dzieci – podsumowała Dorota Opara.

Galeria foto: Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTRO sesja kunów-2
NaOSTRO sesja kunów-2

NaOSTRO sesja kunów-12
NaOSTRO sesja kunów-12

NaOSTRO sesja kunów-11
NaOSTRO sesja kunów-11

NaOSTRO sesja kunów-9
NaOSTRO sesja kunów-9

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTRO sesja kunów-8
NaOSTRO sesja kunów-8

NaOSTRO sesja kunów-7
NaOSTRO sesja kunów-7

NaOSTRO sesja kunów-6
NaOSTRO sesja kunów-6

NaOSTRO sesja kunów-5
NaOSTRO sesja kunów-5

NaOSTRO sesja kunów-4
NaOSTRO sesja kunów-4

NaOSTRO sesja kunów-3
NaOSTRO sesja kunów-3

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Popularne

Radny powiatowy podczas sesji apelował do wójta Waśniowa! Dzięki jego interwencji transport uczniów odbędzie się zgodnie z prawem!

FAKTY

Starostwo ogłasza kolejny konkurs! Tym razem poszukuje podinspektora w wydziale Infrastruktury i Rozwoju!

FAKTY

Wioletta Zbrożyna: Jak już coś się stanie, to będzie za późno! Apel mieszkanki na sesji Rady Gminy w Waśniowie!

FAKTY

Oprócz miłości do bliźniego, warto promować miłość do ojczyzny! Ostrowieccy Patrioci uczcili pamięć o Armii Krajowej!

FAKTY

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this