„Ludność liczy na nowe stanowiska pracy!” Dotarliśmy do protokołów z sesji z lat: 2001 i 2003, dotyczących kopalni wapienia w Rudzie Kościelnej!

Ani podczas sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie z 13 marca 2003 roku, kiedy to 14 głosami „za” (jednogłośnie), podejmowana była uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu sołectwa Ruda Kościelna, a na sali obrad obecni byli m.in.: Jerzy Sykała, Krystyna Zdonek, czy Henryk Jaros z Rudy Kościelnej, ani podczas sesji z 4 sierpnia 2001 roku, kiedy to dopiero przystępowano do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania dla części tego sołectwa, nie padły głosy sprzeciwu ze strony mieszkańców, sołtysów, czy radnych odnośnie potencjalnej kopalni. Co ciekawe „pozytywnie, bez uwag” do planu zagospodarowania przestrzennego odniósł się także Andrzej Przychodni, ówczesny starszy inspektor Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków, na co wskazuje pismo z 18 listopada 2002 roku. Dotarliśmy zarówno do jego treści, jak i protokołów z 2001 i 2003 roku.