Znajdź nas na

FAKTY

Mateusz Czeremcha: Interes publiczny jest jeden! Uchwała radnych PiS, która nie trafiła do porządku obrad!

To co dzieje się wokół przedłużającej się przebudowy, przebiegającego przez Ostrowiec Świętokrzyski odcinka drogi wojewódzkiej nr 754, budzi spore kontrowersje i pytania. Z dokumentacji, do jakiej dotarliśmy wynika, że miasto nie chce zrzec się nieodpłatnie gruntów, które pozwoliłyby na remont drogi. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości zajętych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” powstał z inicjatywy Mateusza Czeremchy, radnego miejskiego z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Problem w tym, że pomimo dochowania przez niego terminów, projekt uchwały nie znalazł się w porządku obrad dzisiejszej sesji. Cy na sesji Rady Miasta Ostrowca Św. obowiązują zatem podwójne standardy?

Zdjęcie ilustracyjne Mateusz Czeremcha, radny niezrzeszony fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Droga wojewódzka nr 754 stanowi jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Rozbudowa drogi 754 poprawi zarówno komfort jak też bezpieczeństwo przejazdu i włączania się do ruchu w ciągu przedmiotowej drogi. Ponadto centrum miasta zyska wizerunek miasta nowoczesnego, bezpiecznego oraz zapewniającego wyższy komfort dla mieszkańców, a także osób odwiedzających Ostrowiec Świętokrzyski. Korzyści wynikające z realizacji przedmiotowej inwestycji, będą przewyższały wartość należnego odszkodowania – czytamy w uzasadnieniu do uchwały, której projektodawcą jest Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Ostrowcu Św. 

Niestety pojawiły się problemy, aby przygotowany przez klub radnych PiS projekt uchwały znalazł swoje miejsce wśród pozostałych uchwał  podczas dzisiejszej sesji.

– „Ustawa o samorządzie gminnym” gwarantuje, że jeżeli klub radnych złoży projekt uchwały na siedem dni przed sesją, to wtedy musi on być wprowadzony na sesję. 4 lutego została zwołana sesja, wtedy też otrzymaliśmy materiały – wyjaśnia Mateusz Czeremcha. 

Następnego dnia w wyniku konsultacji z radnymi z Klubu PiS powstała uchwała, dotycząca drogi wojewódzkiej nr 754. Tego samego dnia radny pojawił się z nią w Urzędzie Miasta Ostrowca Św. 

– Jeżeli policzymy te terminy tak bardzo rygorystycznie, to zmieściłem się w przewidzianym ustawowo czasie. Uważam, że projekt uchwały powinien najpierw zostać poddany pod obrady komisji, a dopiero później wprowadzony na sesję.Tak się jednak nie stało. Zatrzymał się już na etapie komisji – wyjaśnia radny. 

Przypomnijmy, że zgodnie z artykułem 20 ust. 6 „Ustawy o samorządzie gminnym”: „Na wniosek klubu radnych przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję rady gminy.”


Mateusz Czeremcha przypomina, że Samorząd Województwa na remont drogi przekaże ponad 50 mln zł. Wysokość odszkodowania jakiego domaga się miasto, a o jakim mówi się nieoficjalnie,  wynosi ok. 16 mln zł.

– To są grunty i tak przekazane pod drogi. To nie są grunty, które gmina może zbyć na wolnym rynku, ponieważ znajdują się w sąsiedztwie pasa drogowego. One nie mogą być wykorzystywane gospodarczo. Nie będzie zatem uszczuplenia majątku gminy. Natomiast interes publiczny jest jeden. Moim zdaniem, to co się dzieje wokół tej drogi to jest skandal – kwituje Mateusz Czeremcha. 

Jak w uzasadnieniu projektu uchwały przypominają radni z Klubu PiS, inwestor przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 754 – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wystąpił o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi prawdopodobnie w I półroczu 2020 r. Na mocy decyzji ZRiD Województwo Świętokrzyskie uzyska tytuł prawny do gruntów zajętych pod inwestycję. Powszechną praktyką przyjmowaną przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w analogicznych przypadkach jest rezygnacja z przysługującego gminie/powiatowi odszkodowania. Nieodpłatne przekazanie gruntów przysporzy zadaniu dodatkowych punktów w ramach regulaminu wewnętrznego Województwa Świętokrzyskiego. Rezygnacja z przysługującego odszkodowania jest traktowane jako wkład własny gminy, co jednocześnie oznacza że zadanie będzie zrealizowane w pierwszej kolejności (rozpoczęcie prac w latach 2020/2021).

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– Nie zrzeczenia się przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycję, spowoduje kilkuletnie opóźnienie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji zawiera m.in.: wyburzenie, istniejącego w ciągu drogi nr 754, starego mostu na rzece Kamiennej; budowę nowego mostu wantowego o trzech pasach ruchu; sygnalizację świetlną skrzyżowania al. 3 Maja i ul. Kilińskiego; budowę ronda przy ul. Okólnej; budowę dwupasmowego ronda turbinowego na wysokości ul. Denkowskiej; budowę jezdni dwupasmowych od ul. Okólnej do al. Jana Pawła II – przypomina Mateusz Czeremcha.

Dodaje także, że wielokrotnie zdarza się i tak, że do porządku  obrad tuż przed sesją wprowadzane są projekty uchwał, o których radni dowiadują się na chwilę przed rozpoczęciem sesji.

2 komentarze

2 Comments

 1. M

  12 lutego, 2020 at 12:16

  Trzeba odwołać szkodnika i całe KWW . To jest działanie na szkodę calej społeczności Ostrowca. SKANDAL naglosnijcie to

 2. I.D.A

  13 lutego, 2020 at 07:01

  Zgadza się. Liczy się właściwie dobrany Public relations !!!
  Jak długo mieszkańcy Ostrowca Św. będą godzić się na traktowanie ich w ten sposób?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this