Nauczyciele z KZE podnosili swoje kompetencje na kursach językowych na Malcie!

Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jednym z beneficjentów programu Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 – Mobilności kadry. Dzięki niemu placówka realizuje projekt „Ingenious Teacher Means a Creative Student”, który stawia na poszerzenie kompetencji kadry w obszarze posługiwania się językiem angielskim, realizowania zajęć z elementami dwujęzyczności poprzez metodę CLIL, wykorzystywania technologii i narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się i nauczania oraz organizowania pomocy pedagogiczno-psychologicznej.