Znajdź nas na

FAKTY

Ostrowczanie będą płacić więcej za śmieci? Na najbliższej sesji zadecydują o tym radni!

Wygląda na to, że w Ostrowcu Św. wzrosną opłaty za śmieci. Nie 16 zł, jak to było dotychczas, a 24 zł od jednego mieszkańca za odpady zbierane w sposób selektywny, nie 32 zł , a 48,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, nie 69 zł, a 99,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a także nie 138,00 zł, a 198,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Czy na najbliższej sesji Rady Miasta Ostrowca Św. (piątek, 29 października) radni miejscy z Ostrowca Świętokrzyskiego „zafundują” mieszkańcom podwyżki?

Źródło: Pixabay

Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego powinni przygotować się na wyższe opłaty za śmieci. Na najbliższej sesji Rady Miasta Ostrowca Św. w porządku obrad znajdzie się bowiem projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat. 

I tak: 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, wyniesie stawka za  odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. 48,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.  99,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a także 198,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jak czytamy w uzasadnieniu Uchwały Artykuł 6r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, jakie elementy składają się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Są to: odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Artykuł 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi również,  iż rada gminy określając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,  koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 

– Na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski według złożonych deklaracji na dzień 11.10.2021 roku mamy 53 105 osoby objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: 5 185 osoby w gospodarstwach domowych liczących 5 i więcej mieszkańców (ogółem 992 gospodarstwa) wobec 63 830 osób zameldowanych. Podjęte na przełomie lat 2020-2021 intensywne działania zmierzające do ujawnienia nieprawidłowości w składanych deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyniosły zamierzony efekt i w 2021 roku liczba osób objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi była większa niż w roku poprzednim. Niestety panująca pandemia związana z przypadkami zachorowań na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2 przyczyniła się do wzrostu śmiertelności. W 2021 roku według stanu na dzień 30.09.2021 roku odnotowano 613 zgonów – czytamy w Uzasadnieniu do uchwały. 

Fragment uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Od 1 stycznia 2022 roku w gminie Ostrowiec Świętokrzyski zmianie ulegnie sposób rozliczania się z Wykonawcą świadczącym usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Przestanie obowiązywać dotychczasowy system rozliczania ryczałtowego. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowić będzie stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. 

Jak wynika z szacunków koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz utworzenia i prowadzenia PSZOK dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wyniesie w 2022 roku ok. 14,366 mln zł. Szacowana wartość odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz prowadzenia PSZOK w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku, określona w oparciu o wybraną najkorzystniejszą ofertę wyniesie 44,3 mln zł brutto w dniu jej zawarcia.

Fragment uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

– W latach przyszłych istnieje ryzyko, że liczba mieszkańców objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ulegnie zmniejszeniu, co spowoduje spadek dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie bilansowanie się całego systemu. Na brak bilansowania się systemu w latach przyszłych (2023-2024) może wpłynąć również ewentualna waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, która wynika wprost z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi – czytamy w Uzasadnieniu do uchwały. 

Jaką decyzję podejmą radni miejscy z Ostrowca Św. przekonamy się już w piątek, 29 października. 

Podczas sesji, jaka odbyła się 15 listopada 2019 roku temat zmiany wysokości stawki za odbiór odpadów wzbudził spore emocje.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this