Znajdź nas na

FAKTY

Ostrowiec Świętokrzyski: Dyrektorzy szkół i przedszkola – poszukiwani!

Na stronie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłoszony został konkurs na dyrektorów: Przedszkola Publicznego nr 15 im. Janiny Porazińskiej, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Oferty składać można do 12 czerwca.

Fot. Zdjęcie ilustracyjne - freepik

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego z 25 maja 2023 roku ogłoszono konkurs na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski. I tak poszukiwani są dyrektorzy Przedszkola Publicznego nr 15 im. Janiny Porazińskiej, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać m.in.:  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej placówki oświatowej; życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata na stanowisko dyrektora, adresem zwrotnym, telefonem, adresem poczty elektronicznej (e-mail) i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (tu wpisać nazwę i adres placówki)” lub wysłać na adres: Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (tu wpisać nazwę i adres placówki)” w terminie do 12 czerwca 2023 r., do godz. 15.30. 

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta. W konkursie nie dopuszcza się możliwości składania ofert w postaci elektronicznej. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this