Znajdź nas na

FAKTY

Ostrowiecki szpital: Średni miesięczny koszt za wykonywane czynności doradcze wynosi 21 432,96 zł brutto!

Od 29 sierpnia do 28 października, tyle czasu czekaliśmy na odpowiedzi z Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim, które zadaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej. Pytaliśmy m.in. o osoby pełniące funkcje doradcze, ich zarobki, zakres i liczbę godzin wykonywanych przez nich czynności. Zgodnie ze stanem na 6 października na podstawie umowy zlecenia zatrudnione były dwie osoby pełniące funkcje doradcze, a średni miesięczny koszt za wykonywane czynności doradcze wynosił 21 432,96 zł. Pod odpowiedziami, które otrzymaliśmy podpisał się Dariusz Tumulec, który pełni obowiązki dyrektora naczelnego ostrowieckiego szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne. Wnętrze ostrowieckiego szpitala. fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Blisko dwa miesiące oczekiwaliśmy na odpowiedzi na pytania, które w trybie dostępu do informacji publicznej przesłaliśmy do Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przypomnijmy, że 12 września Tomasz Kopiec, ówczesny dyrektor naczelny placówki poinformował nas, że termin załatwienia sprawy został przedłużony. 

Pytaliśmy m.in. ilu doradców/osób pełniących funkcje doradcze zatrudnionych jest aktualnie w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Św.? Jaki jest zakres obowiązków ww. osób? Czym się zajmują? W jaki sposób rozliczani są z efektów swoich prac? Ile dni w tygodniu i ile godzin w tygodniu przebywają w ostrowieckim szpitalu? Jaki jest średni miesięczny koszt zatrudnienia osoby pełniącej funkcję doradczą /doradcy w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Św.? 

Według stanu na dzień 6 października 2022 roku w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie umowy zlecenia zadania doradcze wykonywały 2 osoby. 

W przypadku jednej z umów zakres obowiązków obejmował: doradztwo we wdrażaniu założeń optymalizacyjnych, restrukturyzacyjnych oraz doradztwo w zarządzaniu działalnością podstawową, monitorowaniu kosztów medycznych oraz podejmowanie wraz z dyrekcją szpitala niezbędnych działań zmierzających do bilansowania bieżącej działalności przy zastosowaniu metod oraz środków zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa; pośredniczenie w poszukiwaniu źródeł finansowania celem realizacji restrukturyzacji finansowej z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających ze statusu prawnego sp-zoz, w szczególności wynikających z przepisu art. 55 Ustawy o działalności leczniczej; kompleksową analizę i doradztwo w zakresie prowadzonej polityki zakupów oraz obiegu magazynowego, procesów rozchodów wewnętrznych oraz kontroli nad tymi procesami w zakresie gospodarki materiałowej z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie regulacji, wynikających w szczególności z ustawy o rachunkowości; analizę i doradztwo w zakresie prowadzonej polityki lekowej, sposób zakupu farmaceutyków i wyrobów leczniczych, sposób zamawiania i dystrybucji wewnętrznej w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w przedmiocie produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz innymi, właściwymi przepisami prawa; analizę funkcjonujących w Szpitalu systemów informatycznych oraz doradztwo w ich optymalizacji w oparciu o stosowne akty prawne, obowiązujące w zakresie przedmiotowej problematyki. 

Zakres czynności w przypadku drugiej umowy zlecenie obejmował: koordynowanie, opiniowanie, monitorowanie procesu zakupów  i zamówień publicznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim; analizę i opracowywanie parametrów dopuszczających wykonawców do postępowań, optymalizowanie procesów zakupów.
– Zleceniobiorcy rozliczani są z realizacji zadań na podstawie szczegółowego wykazu wykonywanych czynności. Liczba godzin wykonywanych czynności doradczych oscyluje w granicach 150 godz./m-cu. Czynności te wykonywane są zarówno w siedzibie Zleceniodawcy, jak i poza nią, co umożliwiają zapisy zawarte w umowie zlecenie. Średni miesięczny koszt za wykonywane czynności doradcze wynosi 21 432,96 zł brutto – czytamy w odpowiedzi, pod którą podpisał się Dariusz Tumulec, pełniący obowiązki dyrektora naczelnego w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Św.  

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this