Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowieckiego – zatwierdzony!

Tym razem bez komplikacji i niespodzianek udało się radnym powiatu ostrowieckiego przyjąć plan pracy komisji rewizyjnej. W zwołanej dzisiaj (3 czerwca) Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego brało udział 17 radnych – uchwała została przyjęta jednogłośnie.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Zgodnie z artykułem 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym: „komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności”, a także Statutu Powiatu Ostrowieckiego & 20 ust. 4 – „Komisja rewizyjna przedstawia radzie projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan. Plan pracy w pierwszym roku nowej kadencji, komisja przedstawia w terminie 30 dni od dnia ukonstytuowania komisji.”, komisja rewizyjna przedstawiła radzie powiatu projekt planu pracy w pierwszym roku nowej kadencji oraz działa z uchwalonym planem pracy.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Plan pracy komisji rewizyjnej przedstawia się następująco:

  1. Organizacja transportu publicznego przez Powiat Ostrowiecki w świetle obowiązujących przepisów prawa (kontrola planowana) – maj, czerwiec 2019 r.
  2. Analiza sprawozdania Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z wykonania budżetu za rok 2018. Opracowanie i przedłożenie Radzie Powiatu Ostrowieckiego wniosku absolutoryjnego – maj, czerwiec 2019 r.
  3. Zatrudnienie w PCPR w świetle wymaganych kwalifikacji zawodowych (kontrola planowana) – wrzesień 2019 r.
  4. Opiniowanie projektu budżetu Powiatu Ostrowieckiego na rok 2020 – listopad-grudzień 2019 r.
  5. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej Powiatu Ostrowieckiego na rok 2020 – grudzień 2019 r.
  6. Realizacja innych kontroli zleconych przez Rade Powiatu Ostrowieckiego – styczeń 2020, grudzień 2019 r.

Przypomnijmy, że rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1 (powoływanie i odwoływanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady powiatu) oraz będących członkami zarządu. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez radę na podstawie art. 17 (komisje powoływane przez radę powiatu).

O problemach z Komisją Rewizyjną Rady Powiatu Ostrowieckiego pisaliśmy także tutaj:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this