Znajdź nas na

FAKTY

Pomimo skromnego budżetu w gminie Ćmielów udało się zrealizować wiele inwestycji!

Przebudowa dróg gminnych,odbiór obwodnicy Ćmielowa, stabilizacja skarpy w Ćmielowie, inwestowanie w oświetlenie uliczne, w rozwijanie sieci kanalizacyjnej,budowa siłowni plenerowych i placów zabaw, a także rozwijanie funduszu sołeckiego, czy budowa pierwszej w województwie świętokrzyskim– tężni solankowej – to tylko niektóre z zadań, jakie Joannie Susce, burmistrzowi miasta i gminy Ćmielów, przy wsparciu radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie udało się zrealizować w 2019 roku. – Rok 2019 t dla infrastruktury drogowej był dobrym rokiem. Aby rozwijać gminę trzeba korzystać i pozyskiwać środki zewnętrzne. Staram się to robić skutecznie – mówiła w piątek, 11 lipca podczas wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie, Joanna Suska.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

W roku 2019 Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie realizował nowe zadania inwestycyjne oraz

kontynuował przedsięwzięcia rozpoczęte w latach poprzednich.

Łącznie wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 3 893 524 ,96 zł.

– Rok 2019 t dla infrastruktury drogowej był dobrym rokiem. Aby rozwijać gminę trzeba korzystać i pozyskiwać środki zewnętrzne. Staram się to robić skutecznie. 20 procent wkładu własnego i 80 procent pozyskanych środków, to jest właśnie sedno zadań inwestycyjnych, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych, pozyskanych 80 procentach dofinansowania,  zrealizowaliśmy zadanie przebudowy drogi Wola Grójecka-Drzenkowicej, trzysta metrów, żałuję, że to nie było 400 metrów, ale tak stanowiła dokumentacja dużo wcześniej przygotowana, wobec tego, dzięki temu dofinansowaniu, gmina o znikomych zasobach finansowych, mogła  je zrealizować – wyjaśniała Joanna Suska, burmistrz miasta i gminy w Ćmielowie. 

Ogólna wartość wykonanych robót  to 162.404,96 zł (152.660,66 zł po karach umownych),

w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 106 862,00 zł.

– Pierwszym z realizowanych zadań, co mnie bardzo cieszy, ponieważ mieszkańcy długo na to czekali,   była  przebudowa drogi gminnej Kolonia-Przeuszyn. Ogólna wartość wykonanych robót  to 288 708,45 zł., w tym w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 218 185,00 zł – przypominała burmistrz. 

Przebudowano także drogę gminną łącznik Łysowody, Koszt prac to 163.241,79 zł, w tym w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 128 033,00 zł.

Gmina korzysta także z programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

–  Tutaj niestety to dofinansowanie jest dużo mniejsze, do  do 30 proc., aLe z czego tylko możemy – korzystamy, bo tych potrzeb jest bardzo dużo – dodała Joanna Suska,

Udało się wykonać drogę od ulicy Jastkowskiej w kierunku osiedla Wióry. Dofinansowanie z budżetu województwa wynosiło 33 tys. zł, 90 tys pochodziło z budżetu gminy.

– Kolejnym zadaniem inwestycyjnym, kóre przyszlo mi odbierac to rozbudowa drogi wojewódzkiej, czyli odbiór słynnej  obwodnicy,  na którą było pozyskanych za poprzedniego włodarza – 55 mln zł. – przypomniała burmistrz. Zakres budowy obwodnicy Ćmielowa obejmował: budowę nowego odcinka drogi dł. około 5100m klasy G o nośności 115 kN, budowę dwóch skrzyżowań w postaci rond, budowę ciągu pieszo – rowerowego, budowę odwodnienia drogi, zmianę przebiegu i regulację koryta rzeki Ćmielówki , regulacje istniejących cieków wodnych, budowę obiektów inżynierskich nad rzeką Ćmielówką, Trębanówką, Cieku bez nazwy, Wojciechówką,  budowę obiektów inżynierskich w postaci przejść dla zwierząt pod drogą wojewódzką 755 oraz obwodnicą, budowę wiaduktu, budowę mostu nad rz. Ćmielówką, budowę przepustów, przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę miejsc postojowych, budowę dróg serwisowych do istniejących pól uprawnych.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Joanna Suska podczas posiedzenia wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie, przypomniała także o remontach dróg powiatowych, gdzie istotnym czynnikiem jest nie tylko dofinansowanie, ale i wkład własny gminy. I tak udało się wykonać remont drogi powiatowej Nr 0727T Opatów – Ćmielów (w msc. Jastków, Buszkowice) Ogólna wartość wykonanych robót brutto 214.973,25 zł, w tym dotacja gminy Ćmielów – 21 497,62 zł., stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej – etap II od km 0+322 do km 0+800. Ogólny koszt wykonanych robót 4.541.475,72zł, w tym dotacja celowa Gminy Ćmielów przekazana Powiatowi Ostrowieckiemu wyniosła 454 147,86zł.

– Sukcesywnie realizujemy budowę kanalizacji sanitarnej, oczywiście tu gdzie jest aglomeracja – wyliczała Joanna Suska. 

I tak budowa kanału sanitarnego KS6 (do S15) i KS 6.3 w Piaskach Brzóstowskich wyniosła 

134.244,80 zł brutto, a  budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jastkowskiej – os. Wióry – 129.427,23 zł brutto.

– To są te potrzeby mieszkańców, gdzie państwo radni i mieszkańcy przychodzili do mnie i prosili, żeby taką kanalizację im wykonać. Oczywiście dalszy plan inwestycji jest w miejscowościach: Brzóstowa, Grójec, bo tych potrzeb jest naprawdę dużo – zapewniła burmistrz. 

Dodała, że ważnym aspektem, mającym wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców jest oświetlenie uliczne. 

– Bardzo dużo wniosków wpłynęło, jak tylko objął urząd burmistrza na dowieszenie lamp, doświetlenie. To potrzeby wynikające z bezpieczeństwa – przypominała burmistrz. 

W Piaskach Brzóstwowskich  zamontowano dwa słupy oraz dwie oprawy oświetleniowe, których koszt wyniósł 12.568,00 zł, dobudowano także oświetlenie drogowe  na istniejących słupach elektroenergetycznych w Podgrodziu – szt. 2, Brzóstowej szt. 2, Podgórzu – 1 szt., Ćmielowie – 3szt., Przeuszynie- 3szt. i Stokach Starych – 3 szt. – łączny koszt 24.292,50 zł.

– Przeprowadziłam globalne zamówienie publiczne, żeby jedna firma wykonała wszystkie projekty na wszystkie doświetlenia. Takie zbiorcze zamówienie daje nam oszczędności, Płacimy jedną kwotę za wszystkie projekt – dodała burmistrz. 

Gmina kładzie nacisk na aktywny wypoczynek i budowę siłowni plenerowych i placów zabaw.

– W 2019 roku była możliwość pozyskania dofinansowania w ramach zewnętrznych środków z Ministerstwa Sportu – przypomniała Joanna Suska. . 

I tak strefa rekreacji i wypoczynku powstała na ul. Stanisława Staszica w Ćmielowie (wariant rozszerzony: siłownia zewnętrza, strefa relaksu, plac zabaw), w Piaskach Brzóstowskich (wariant podstawowy: siłownia zewnętrzna, strefa relaksu) Ogólna wartość robót to 124.584,25 zł. Źródła finansowania: budżet Gminy Ćmielów – 62.384,25zł., Ministerstwo Sportu i Turystyki (FRKF) – 62.200,00zł.

Nowy plac zabaw powstał także w Stokach Starych  (zakup i montaż zestawu z wieżą i zjeżdżalnią) – koszt: 5.535,00 zł. brutto, w Wólce Wojnowskiej  (zakup i montaż zestawu zabawowego z zjeżdżalnią, pomostem wiszącym ścianką wspinaczkową, montaż huśtawki i bujaka sprężynowego) – koszt: 10.947, 00 zł., w Jastkowie  ( zakup i montaż huśtawki podwójnej, bujaka sprężynowego oraz ławek) – koszt: 5 406,99 zł.

Doposażono plac zabaw w Ćmielowie ( zakup i montaż piaskownicy i karuzeli) – koszt:

8.364,00 zł.

– Jestem inicjatorką funduszu sołeckiego, który będzie realizowany w tym roku. Zawsze byłam jego zwolenniczka, żeby każda miejscowość mogla wspólnie decydować z mieszkańcami na jaki cel mogą wydatkować środki, a pomysłów nie brakuje – podkreślala Joann Suska. 

Przypomnijmy, że uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr L/285/2018 z dnia 22 marca 2018 roku nie wyrażono zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2019 roku. Jednocześnie w 2019 roku poczyniono kroki celem wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2020 rok. Fundusz został wyodrębniony Uchwałą Nr VIII /53/ 2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 marca 2019 roku. W terminie do 30 września 2019 roku wszystkie 24 sołectwa złożyły wnioski, które zostały pozytywnie zaakceptowane przez Burmistrza Ćmielowa i wpisane do Projektu Budżetu Gminy.

Łączna wartości planowanych do realizacji w 2020 roku przedsięwzięć w ramach

funduszu sołeckiego wynosi 324 720,24 zł.

Przeprowadzono kompleksową modernizację budynków oświatowych  na terenie gminy Ćmielów. 

– To zadanie rozpoczęte zostało przez mojego poprzednika, zakończone już w czasie mojej kadencji, ale niezwykle ważne zadanie, które chciałabym kontynuować, gdzie istniała możliwość pozyskania środków unijnych na ten cel – dodaje burmistrz.  

W ramach projektu wykonano: kompleksową termomodernizację budynków: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie, Szkoły Podstawowej w Brzóstowej oraz budynku Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie (docieplenie ścian, stropów, stropodachów; wymiana okien i drzwi); – montaż nawiewników i rekuperatorów; wymiana instalacji c.o. i c.w.u. – wymiana opraw oświetleniowych; – montaż instalacji OZE. Łączna wartość realizowanego w latach 2018-2019 projektu to 4 510 530,90 zł, w tym dofinansowanie z RPOWŚ 2 267 468,55zł.

Ćmielów na mapie województwa świętokrzyskiego  zaznaczył się dzięki  budowie tężni solankowej. 

– Kandydując przyświecał mi jeden ważny cel, cel społeczny i takie cele będę realizować też w przyszłości. Rynek nam pięknieje i dzieje się więcej, Mieszkańcy przesiadują na ławeczkach przy tężni, wdychają solankę, rozmawiają. Mamy też  napływ turystów z Tarnobrzega, Sandomierza, czy Ostrowca Św. – wyjaśniała burmistrz. 

Dodaje, że powstanie tężni znacznie wpłynie na jakość życia mieszkańców, a przede wszystkich na ich zdrowie bez konieczności wyjazdu do miejsc uzdrowiskowych, które w swym pakiecie oferowały wdychanie solanki np. do Ciechocinka. Ćmielowska tężnia solankowej ma dł. 15,0m, szerokość 1,4m i wysokości 3,5m. Jest sterowana

elektrycznie a teren przy obiekcie został zagospodarowany poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, montaż ławek, stołów i koszy na śmieci oraz wykonanie nasadzeń krzewów) – koszt robót: 190.819,95 zł

W roku 2019 Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie realizował nowe zadania inwestycyjne oraz

kontynuował przedsięwzięcia rozpoczęte w latach poprzednich.

Łącznie wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 3 893 524 ,96 zł

Na zdania inwestycyjne pozyskano środki w wysokości : 1 482 404,36 zł

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this