Znajdź nas na

FAKTY

„Projekt Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny” Głównego Urzędu Miar z dodatkowym dofinansowaniem!

25,5 mln zł dodatkowego unijnego wsparcia otrzymał Główny Urząd Miar na realizację projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – etap I”. Dziś w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie w obecności wicepremiera Jarosława Gowina marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik i nowy prezes Głównego Urzędu Miar Jacek Semaniak podpisali porozumienie w tej sprawie. W uroczystości uczestniczyli także wiceminister sportu Anna Krupka oraz rektor Politechniki Świętokrzyskiej Zbigniew Koruba.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Budowa Kampusu w Kielcach jest jednym z najważniejszych i kluczowych dla rozwoju regionu świętokrzyskiego. Dodatkowe wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 o 25, 5 mln zł pozwoliło na zwiększenie kwoty dofinansowania do 165 mln zł. Ogólna wartość projektu realizowanego przez Główny Urząd Miar wraz z konsorcjantem, którym jest Politechnika Świętokrzyska, to ponad 188, 8 mln zł.

– W ostatnich miesiącach Zarząd Województwa Świętokrzyskiego prowadził negocjacje z Komisją Europejską, co do zmiany zakresu rzeczowego, zwiększenia dofinansowania i odejścia od schematu pomocy publicznej. Rozmowy z Komisją zakończyły się sukcesem, co pozwoliło nam na zwiększenie dofinansowania projektu o ponad 25 milionów złotych – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Wicemarszałek Renata Janik dodaje, że zgodnie z planami laboratoria Głównego Urzędu Miar mają stać się centrum polskiej metrologii i pracować na rzecz podniesienia konkurencyjności i innowacyjności firm na rynku europejskim i światowym.

– Wierzę, że będzie to także koło zamachowe rozwoju regionu świętokrzyskiego, bowiem inwestycja została zapisana w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ w pierwszym celu strategicznym – Inteligentna Gospodarka i Aktywni Ludzie – mówi wicemarszałek.

Dzięki podpisanej dzisiaj nowej umowie możliwe będzie rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane. To niewątpliwie ogromny sukces, bowiem oznacza to unikniecie kolejnej długotrwałej procedury przetargowej, szybkie wyłonienie wykonawcy i przyśpieszenie działań związanych z realizacją projektu, który ma być zakończony 31 grudnia 2023 r.

W ramach projektu przewidziano budowę u zbiegu ulic Wrzosowej i ks. Jerzego Popiełuszki w Kielcach sześciu laboratoriów badawczo-pomiarowych (akustyki, ultradźwięków i drgań, czasu i częstotliwości, długości, masy, termometrii, wsparcia przemysłu) wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i aparaturę. Strefa ta stanowić będzie zaplecze niezbędne do prowadzenia badań podstawowych, przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, a także posłuży do rozpowszechniania na szeroką skalę wyników takich działań poprzez dydaktykę i, otwarte bazy danych.
Powstanie również pięć sal wdrożeniowo-dydaktycznych dla ok. 20 osób każda oraz zaplecze administracyjne i techniczne. Powierzchnia całkowita kampusu to13 946 m kw. (w tym trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemna).

Kampus GUM będzie miejscem, gdzie spotykać się będą nie tylko środowiska badawcze i naukowe, ale również przedstawiciele przemysłu oraz biznesu. W tym miejscu wspierana będzie także wynalazczość i innowacyjność oraz prowadzona działalność dydaktyczna. We współpracy z Politechniką Świętokrzyską ma stać się centrum polskiej metrologii – laboratoria zostaną wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową na najwyższym poziomie, kampus zapewni także profesjonalną bazę dydaktyczną dla naukowców z kraju z zagranicy, wspierając w ten sposób wynalazczość i innowacyjność.

Laboratoria GUM to także nowe miejsca pracy dla kadry laboratoryjnej, technicznej i naukowców, to również szansa na zatrzymanie niepokojącego zjawiska „drenażu mózgów” – odpływu z naszego regionu młodych, wykształconych ludzi.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this