Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Prowadziła licytację charytatywnie, w zamian… napisano na nią skargę?

Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ćmielowie wpłynęła skarga na Wiolettę Rogalę-Mazur, dyrektora Domu Kultury w Ćmielowie. Osoba skarżąca w swoim piśmie skierowanym do burmistrza miasta i gminy Ćmielów, jak i przewodniczącej rady miejskiej, żaliła się na zachowanie dyrektora domu kultury podczas ostatniego finału WOŚP. Według skarżącej dyrektor w sposób kpiący, wyśmiewając się z przekazanego przez jej firmę vouchera, prowadziła licytację. Problem w tym, że Wioletta Rogala-Mazur licytację prowadziła charytatywnie, poza godzinami pracy, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia. Skarga nie powinna zatem wpłynąć do Komisji Skarg, Wniosków i petycji. Finały WOŚP mają to do siebie, że swoim charakterem nie przypominają stypy, a spontaniczne, radosne i pełne żartów wydarzenie. Co zatem kierowało osobą skarżącą?

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Pismo, w którym burmistrz Ćmielowa  oficjalnie odniosła się do skargi, trafiło do rąk Krystyny Zdonek, przewodniczącej Rady Miasta Ćmielowa, a także Witolda Pernaka,  przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, podczas piątkowego (7 luty) posiedzenia komisji. Czytamy w nim m.in, że:

– W związku z doręczeniem 24 stycznia 2020 roku pisma od skarżącej, dotyczącej skargi na dyrektora domu kultury, panią Wiolettę Rogalę-Mazur, wyjaśniam co następuje. Przedmiotowym pismem skarżąca poinformowała przewodniczącą Rady Miejskiej w Ćmielowie oraz burmistrza Ćmielowa, iż jej zdaniem w dniu 12 stycznia 2020 roku podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dyrektor Domu Kultury imienia Witolda Gombrowicza w Ćmielowie, pani Wioletta Rogala-Mazur cytuję: „w sposób kpiący, wyśmiewający się z przekazanego przez moją firmę vouchera, szyderczo prowadziła licytację” oraz podniosła, iż pani dyrektor rzekomo nie potrafi docenić gestu jej firmy, a zachowanie jej było nieadekwatne do stanowiska, które zajmuje. Skarżąca wniosła jednocześnie o podjęcie przez przewodniczącą Rady Miejskiej w Ćmielowie oraz burmistrza Ćmielowa stosownych działań, mających na celu cytuję: „wyeliminowanie podobnego zachowania w przyszłości”. W tym miejscu podkreślam, że ani gmina Ćmielów, ani Dom Kultury imienia Witolda Gombrowicza w Ćmielowie nie byli organizatorami imprezy, która była w dniu 12 stycznia bieżącego roku pod nazwą 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a jedynie zgodnie z tradycją lat poprzednich Dom Kultury udostępnił na zorganizowanie tej imprezy pomieszczenia sali widowiskowe,j znajdującej się ćmielowskim domu kultury – przypomniała Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa.  

Po zapoznaniu się z treścią pisma skarżącej, burmistrz poprosiła dyrektora Domu Kultury w Ćmielowie o wyjaśnienie podniesionych w nim kwestii. 

– Pani Wioletta Rogala-Mazur podobnie jak pozostałe osoby obsługujące to wydarzenie  uczestniczyła w tej imprezie jako osoba prywatna, nie jako pracownik Domu Kultury tj. dyrektor. Nie otrzymała ode mnie polecenia służbowego do wykonywania tego typu czynności, nie otrzymała z tytułu zajęć wykonywanych w tym dniu wynagrodzenia z kasy Domu Kultury oraz czas poświęcony na prowadzenie licytacji nie został jej wliczony do czasu związanego z jej zatrudnieniem w Domu Kultury. Z tego wynika, że pani Wioletta Rogala-Mazur tego dnia prowadziła imprezę charytatywnie. Biorąc pod uwagę przepis artykułu 227 KPA (Kodeks Postępowania Administracyjnego), iż przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie, nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw oraz fakt, że w dniu 12 stycznia 2020 pani Wioletta Rogala-Mazur nie występowała w charakterze Domu Kultury w Ćmielowie jako burmistrz Ćmielowa nie mam podstaw do podejmowania jakichkolwiek działań wobec niej – podsumowała Joanna Suska. 

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info


Na ręce przewodniczącej Krystyny Zdonek wpłynęło także pismo od Wioletty Rogali-Mazur, która tłumaczy w nim, że  prowadząc licytacje przedmiotów przekazanych na rzecz WOŚP-u, wykonywała czynności społecznie na rzecz sztabu lokalnego WOŚP-u, nie jako pracownik samorządowy,  czy dyrektor domu kultury. 

– Głównym organizatorem finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest Fundacja WOŚP-u, natomiast wydarzenia organizowane w ramach lokalnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w miastach całej Polski są przygotowywane przez lokalne sztaby orkiestry, działając na rzecz fundacji. Impreza przeprowadzona  w dniu 12 stycznia 2020 roku, zorganizowana w Domu Kultury w Ćmielowie była przeprowadzana pod patronatem sztabu WOŚP-u numer 90 ZHP Hufiec Ostrowiec Św. Skoro skarga dotyczy mojego zachowania podczas wykonywania czynności na rzecz WOŚP-u, artykuł 227 KPA nie będzie miał zastosowania, a zgodnie z tym artykułem przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników. Naruszenie praworządności lub interesu skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. W dniu 12 stycznia 2020 nie działałam jako pracownik samorządowy, nie realizowałam żadnych zadań gminy. Podnoszę również, że wyznaczony mi termin trzy dni na złożenie wyjaśnień jest zbyt krótki i uniemożliwia mi wystarczające przedstawienie sprawy biorąc pod uwagę fakt, że w dniu 4 lutego 2020 przebywałam na urlopie wypoczynkowym. Dziwi mnie fakt, że nie zostałam zaproszona na posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, której przedmiotem będzie wypracowanie stanowiska w sprawie niniejszej skargi. Takie działanie uniemożliwia mi złożenie szczegółowych wyjaśnień oraz przedstawienie sprawy – wyjaśniał w piśmie Wioletta Rogala-Mazur.

Do odpowiedzi dołączona została także informacja przygotowana przez  radcę prawnego, a dotycząca skargi. Wynika z niej, że według przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego artykuł 221 par 1 i 2: „Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.§ 2. Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.”

Oznacza to, że przedmiot skargi nie dotyczył właściwych organów lub ich pracowników oraz realizowanych przez nich zadań. Wioletta Rogala-Mazur prowadząc  licytację nie wykonywała tych zadań w ramach obowiązków służbowych. Skarżąca swoich roszczeń może domagać się jedynie na drodze cywilno-prawnej. 

Krystyna Zdonek odniosła się także, do krótkiego terminu pomiędzy doręczeniem skargi, a możliwości odpowiedzi na nią przez dyrektora Domu Kultury w Ćmielowie.

– Rozmawiałam z panią radcą, że właśnie pismem się pani odniesie w stosunku do tej skargi.  Nie było mowy na zaproszenie pani na posiedzenie dzisiejszej komisji – podsumowała Krystyna Zdonek. 

Ostatecznie radni jednogłośnie ustalili, że skarga nie powinna być przedmiotem obrad komisji. Rada miejska w Ćmielowie nie jest bowiem  organem właściwym, żeby taką sprawę rozpoznać.

Przypomnijmy, że obowiązek utworzenia Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji wprowadzono ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130 ze zm., dalej u.z.n.u.).

To co może budzić pytania i wątpliwości, to fakt, że informacja o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie pojawiła się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów, co spowodowało utrudnienie dostępu do tej informacji mieszkańcom gminy. Co ciekawe na BiP-ie pojawiła się natomiast informacja, że 6 lutego 2020 roku /czwartek/ o godzinie 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie. Dlaczego zatem informacje o jednych komisjach pojawiają się na BIP-ie, o innych już nie. O to dlaczego zabrakło tej informacji tuż po piątkowych obradach komisji zapytaliśmy Krystynę Zdonek.

– O posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji było wywieszone ogłoszenie trzy dni przed posiedzeniem komisji na tablicy ogłoszeń. Na 6 komisje były wywieszone i na 7 była wywieszona – wyjaśnia Krystyna Zdonek. 

O to czy informacja taka nie powinna pojawić się także na stronie internetowej  BIP-u Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów zapytamy w Urzędzie Wojewódzkim. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Popularne

Wioletta Zbrożyna: Jak już coś się stanie, to będzie za późno! Apel mieszkanki na sesji Rady Gminy w Waśniowie!

FAKTY

Oprócz miłości do bliźniego, warto promować miłość do ojczyzny! Ostrowieccy Patrioci uczcili pamięć o Armii Krajowej!

FAKTY

Sergiusz Ziewiec z KP PSP w Starachowicach najlepszym pływakiem wśród strażaków! [ZDJĘCIA]

FAKTY

10 do 12! „O włos” od wprowadzenia projektu uchwały radnych z PiS do porządku obrad!

FAKTY

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this