Znajdź nas na

FAKTY

Rok pracy zespołu rowerowego za nami!

Zinwentaryzowanie istniejącej infrastruktury rowerowej, audyty terenowe, analiza uwarunkowań, przygotowanie standardów projektowych i wreszcie opracowanie propozycji przebiegu 13 tras rowerowych, w tym: jednej trasy międzynarodowej EuroVelo 11 przez województwo świętokrzyskie – podsumowano pracę Zespołu Rowerowego powołanego rok temu przez marszałka województwa świętokrzyskiego. Zespołu, którego celem jest uporządkowanie istniejącej infrastruktury dla cyklistów oraz tworzenie nowych śladów i rozwijanie turystki rowerowej w regionie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Szczegółowy raport z rocznych prac przedstawili marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka oraz dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Maciej Długosz.

– Cieszę się, że ten raport powstał, ponieważ, jako samorząd, chcemy uporządkować obszar turystki rowerowej w regionie. Trasy, które już funkcjonują, wymagają poprawy, czasem nowego oznakowania, a nowe ścieżki należy odpowiednio wyznaczyć, aby stworzyć atrakcyjną sieć rowerową. Turystyka rowerowa ma przed sobą obiecującą przyszłość. A nasz region ma wielki potencjał, aby rozwijać tę dziedzinę turystyki – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Tomasz Jamka i Andrzej Bętkowski
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W dniu 29 października 2020 r. mija rok od momentu powołania przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Zespołu ds. opracowania koncepcji rozwoju i budowy dróg rowerowych w Województwie Świętokrzyskim. W Zespole tym znaleźli się przedstawiciele różnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego w tym:

 • Departamentu Edukacji Sportu i Turystyki,
 • Departamentu Inwestycji i Rozwoju,
 • Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego,
 • Departamentu Infrastruktury,
 • Departamentu Transportu i Komunikacji,
 • Departamentu IT

oraz jednostek podległych Samorządowi Województwa takich jak:

 • Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich,
 • Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

Wszyscy członkowie Zespołu przez ostatnie 12 miesięcy intensywnie pracowali nad opracowaniem „Koncepcji przebiegu tras rowerowych na terenie województwa świętokrzyskiego”.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– Dziś Zespół Rowerowy przekazał nam obszerne sprawozdanie ze swojej rocznej pracy. W raporcie znajdują się informacje m.in.: o inwentaryzacji turystycznych szlaków rowerowych tych zrealizowanych, będących w trakcie realizacji i planowanych do budowy. Przez ten rok zostało podpisanych wiele umów o współpracy przy budowie ścieżek m.in. z Lasami Państwowymi –mówił Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

W tym czasie udało się sfinalizować prace stanowiące kluczowe elementy koncepcji:

 • zakończono inwentaryzację turystycznych szlaków rowerowych,
 • zakończono inwentaryzację zrealizowanych, będących w trakcie realizacji i planowanych do budowy dróg dla rowerów,
 •  wpisano budowę tras rowerowych do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+,
 •  opracowano „Standardy projektowe dla tras rowerowych województwa świętokrzyskiego” (plik do pobrania)
 •  przygotowano propozycje przebiegu 13 tras rowerowych, w tym: jednej trasy międzynarodowej – EuroVelo 11, jednej trasy krajowej – Wiślanej Trasy Rowerowej, oraz 11 tras regionalnych (mapa z przebiegiem tras oraz lokalizacją zinwentaryzowanej infrastruktury rowerowej).

To tylko najważniejsze działania, którymi zajmował się od października 2019 r. Zespół Rowerowy. Obecnie trwa analiza uwag zgłoszonych w ramach zakończonych 30 września br. konsultacji przebiegu tras rowerowych. Po ich rozpatrzeniu planowane przebiegi tras zostaną zaktualizowane, a prace nad samą koncepcją wejdą w etap końcowy.

– Przed nami jeszcze wiele pracy. Najważniejsze zadania, którymi się zajmujemy to: dokończenie budowy koncepcji tych tras, czy prace inwestycyjne zmierzające do tego, żeby wspierać budowę tras. Pierwszą ścieżką, którą chcemy zrealizować, jest międzynarodowa trasa Eurovelo 11. W kolejnych etapach zajmiemy się strategią promocji ścieżek dla rowerzystów w województwie świętokrzyskim – mówił Maciej Długosz, dyrektor Departamentu Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Planowane Trasy Mapka
Koncepcja tras rowerowych w województwie świętokrzyskim – mapa

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this