Sprawa Dariusza Czupryńskiego trafi do sądu pracy? Radni nie wyrazili zgody na jego zwolnienie!

13 głosami „za” (radni z KWW Jarosława Górczyńskiego) przy jednym głosie przeciw (Marka Bilskiego z Klubu Prawa i Sprawiedliwości), a także 4 głosach „wstrzymujących się” (radni z Klubu PiS) podjęta została uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Ostrowieckiego, Dariuszem Czupryńskim, który według swojego pracodawcy wykorzystał zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem i celem. Przypomnijmy, że radny zatrudniony jest przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Marzena Dębniak, starosta Powiatu Ostrowieckiego mówi o podłożu politycznym sprawy, radni z Klubu PiS twierdzą, że rada powiatu nie może w tym obszarze przejmować roli sądu pracy, a tego typu sprawy powinny być wyjaśniane na linii pracodawca – pracownik.