Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Starosta uważa, że RIO poszło na skróty! Klub radnych PIS, że zarząd powiatu dopuścił się błędu!

Tak jak już informowaliśmy, podczas ostatniej sesji rady powiatu ostrowieckiego pod obrady trafiła po raz kolejny uchwała, dotycząca wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrowieckiego, w której Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach doszukała się nieprawidłowości. Oznacza to tyle, że nowy Zarząd Powiatu konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2033 nie zachował wskaźników zgodnych z Ustawą o finansach publicznych. Marzena Dębniak, starosta powiatu ostrowieckiego uważa, że RIO poszło na skróty, radni PiS, że nowy Zarząd popełnił błąd!

Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Kieleckie RIO postanowiło o unieważnieniu podjętej 30 stycznia przez ostrowieckich radnych powiatowych uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (WPF)

Mówiąc jak najprościej wieloletnie prognoza finansowa musi mieć zachowane wskaźniki zgodnie z Ustawą o finansach publicznych. Stary Zarząd Powiatu złożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach projekt WPF z zachowanymi wskaźnikami. Nowy Zarząd zmienił zapisy w WPF w ten sposób, że w wyniku badania uchwały stwierdzono, iż założenia w niej przyjęte w latach 2019-2020 spowodują brak spełnienia wskaźnika, wynikającego z Ustawy o finansach publicznych, a dotyczącego wskaźnika spłaty zadłużenia.

Jak przeczytać możemy w uzasadnieniu: „Kolegium stwierdza na podstawie sprawozdania Rb-NDS „Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego” złożonych przez Powiat na dzień 31 grudnia 2018 r., że wynik budżetu Powiatu zamknął się nadwyżką uzyskana w kwocie 2 293 979,00. Wolne środki planowane na kwotę 3 092 975 wykonano zaś na kwotę 6 426 628,36”.

Jak wskazało Kolegium RIO na koniec 2018 roku Powiat posiadał środki na rachunkach bankowych w kwocie 12 180 992,58 zł. Kwota 4 434 000,00 stanowiła środki dotacji i subwencji przekazanych w grudniu 2018 roku na styczeń 2019 r., kwota 51 455,33 środki niewykorzystane w roku budżetowym 2018 dotacji. Pozostała kwota 7 695 573, 25 to środki Powiatu, które mogły zostać przeznaczone na spłatę zadłużenia Powiatu. Założenia dotyczące zmiany harmonogramu spłaty zadłużenia w sposób powodujący jego wcześniejszą spłatę z uzyskanych w 2018 r wolnych środków przedstawione zostały w projekcie WPF na lata 2019-20133, którego założenia powodowały spełnienie wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych i uzyskały pozytywną opinię Składu Orzekającego”.

Źródło: Powiat Ostrowiecki
Źródło: Powiat Ostrowiecki

Zgodnie z projektem WPF rozchody w 2018 roku planowane były w wysokości 2 350 000 zł, podczas gdy nowy Zarząd zmienił je na kwotę 500 000 zł, pomimo iż Powiat posiadał środki do spłaty zadłużenia w kwocie przedstawionej w projekcie.

O swoich wątpliwościach dotyczących Uchwały o wieloletniej prognozie finansowej mówili podczas styczniowej sesji radni powiatowi z Prawa i Sprawiedliwości. Nie inaczej było podczas ubiegłotygodniowej sesji.

Zbigniew Duda, radny z Prawa i Sprawiedliwości pytał również, czy wszystkie zmiany w przedstawionym radnym budżecie, a dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrowieckiego na 2019 rok i w WPF-ie, zostały opisane w uzasadnieniu do uchwały.

Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– W uzasadnieniu do uchwały budżetowej zostały opisane wszystkie zmiany – zapewniła Grażyna Krawczyk, z-ca naczelnika Wydziału Finansowego.

WPF do poprawki

– Na sesji, na której był zatwierdzany budżet i wieloletnia prognoza finansowa Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości mówił, że są to, ja zacytuję, że są to kombinacje na budżecie, które mają doprowadzić do programu naprawczego. Radni zagłosowali, większość koalicyjna rządzi, natomiast drodzy państwo, w tej chwili jesteśmy w sytuacji takiej, że robimy to, co państwo zrobiliście na tamtej sesji, zmieniamy i naprawiamy – tłumaczył Zbigniew Duda.

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła bowiem że powiat posiada wolne środki i to właśnie przy ich pomocy powinien spłacić kredyt. Zaproponował to jeszcze poprzedni Zarząd Powiatu, RIO nie miało wówczas uwag do projektu budżetu. Jak podkreślił Zbigniew Duda, radni Klubu PiS nie głosowali za projektem przedstawionym na sesji z 30 stycznia, bo uważali, że jest on nie na miejscu.

Do błędu nie przyznaje się aktualny Zarząd Powiatu. Jak podkreśliła starosta Marzena Dębniak RIO poszło na skróty, a powiat został zmuszony do zmiany WPF, natomiast w lipcu Zarząd będzie miał ciężki „orzech do zgryzienia”.

– Nie cofam żadnych słów, które do tej pory powiedziałam. Przy zmianie budżetu państwu dosyć wyraźnie mówiliśmy o sytuacji finansowej. RIO tylko poszło na skróty, zresztą na kolegium, na którym uczestniczyła pani skarbnik Zieleń, uczestniczyli członkowie Zarządu pewne rzeczy padły. Na dzień dzisiejszy robimy tę zmianą, do której nas praktycznie zmusiła Regionalna Izba Obrachunkowa. W lipcu wprowadzenie straty do szpitala, wracamy do punktu wyjścia, bo wszystko na to wskazuje, że wszystkie wskaźniki się rozjadą. I ten pan radny Duda również wie, bo wiedział już w lipcu ubiegłego roku, że przy stracie wtedy prognozowanej 15 000 000 nie unikniemy programu naprawczego. My już nawet rozpoczęliśmy pewnego rodzaju działania, ja państwu też na ostatniej sesji mówiłam, że zostawione pieniądze plus nawet program naprawczy przyjmują stratę szpitala, którą musi pokryć powiat, jeżeli będzie miał oczywiście możliwości to jest w granicach 13 800 000 zł przy 16 800 000 straty, czy 16 500 000 straty szpitala pokazuje obraz finansowy. Tak naprawdę to jeżeli wprowadzimy tę stratę do budżetu lipca, to za chwilę, w lipcu, to za chwilę ta wieloletnia prognoza finansowa znowu się rozjedzie. Natomiast na tym kolegium Regionalna Izba Obrachunkowa była bardzo zdziwiona, że te środki nie zostały wprowadzone do budżetu, że w ogóle jest taka strata szpitala. Wręcz zasugerowano, że ona już powinna być wprowadzona, bo już była i prognoza na najbliższe lata – tłumaczyła Marzena Dębniak.

Przyznała także, że Zarząd zastanawiał się, czy nie wprowadzić już tej straty. Jednak ostatecznie zadecydowali, że poczekają z tym do lipca.

Jarosław Kopański, radny z PiS pytał czy powiat może sobie pozwolić na niezrealizowanie zaleceń RIO, które otrzymał.

– Praktycznie tej uchwały nie mamy, bo jak państwo wiecie Regionalna Izba Obrachunkowa ją uchyliła, mogliśmy teraz zacząć wprowadzać tę stratę szpitala no i tak przepraszam za kolokwialne wyrażenie bawić się w RIO. Doszliśmy do wniosku, że poczekamy do lipca, stąd jest taka propozycja, którą zresztą zasugerowała Regionalna Izba Obrachunkowa. To kolegium no dosyć trwało, wysłuchano tutaj różnych zdań. Decyzja jest taka, no na dzień dzisiejszy: macie wolne środki, no to wprowadźcie. De facto za chwile będziemy się martwić, co z tym fantem zrobić – odpowiedziała radnemu starosta.

Radny Zbigniew Duda pytał także, czy wszystkie zmiany w WPF-ie, zostały opisane w uzasadnieniu do uchwały.

Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– W uzasadnieniu do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ma takiej konieczności prawnej na ten moment opisywania, ponieważ tamten WPF z 30 stycznia został uchylony, czyli on nie obowiązuje dlatego musieliśmy wprowadzić nowy WPF , jako pierwszy w tym roku z datą 15 marca 2019 roku i w oparciu o przepisy, które pozwalają nam uchwalić wieloletnia prognozę finansową taki WPF jest prawnie zasadny pod każdym względem – tłumaczyła Grażyna Krawczyk, z-ca naczelnika Wydziału Finansowego.

Ostatecznie radni zagłosowali jednomyślnie zarówno za uchwałą o przyjęciu zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, jak i wieloletnia prognozą finansową na lata 2019-2033.

[Wypowiedzi użyte w tekście są cytatami dosłownymi]

Cała sesja dostępna pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=oEtPPPf2nz8

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this