Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Świętokrzyskie przygotowuje się do realizacji ważnych projektów unijnych! Pożyczka z Banku Rozwoju Rady Europy zabezpieczona!

Do 144 milionów złotych pożyczki inwestycyjnej udzieli Województwu Świętokrzyskiemu Bank Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu. Ze środków tych planowane jest sfinansowanie wkładu własnego do dużych projektów w obszarze dróg, zdrowia i kultury.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Umowę ramową na zaciągniecie długoterminowej pożyczki, która pokryje planowany na lata 2019-2021 deficyt budżetowy, podpisali Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Marek Jońca,
członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przy kontrasygnacie Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej, skarbnika województwa, z gubernatorem Banku – Rolfem Wenzelem.

Maksymalna wysokość pożyczki, której Bank udzieli do wykorzystania w latach 2019-2024, to 144 mln zł, ale może okazać się to kwota mniejsza. Na każdy rok wielkość pożyczki zostanie bowiem określona według potrzeb i przedłożona do uchwalenia przez Sejmik Województwa. Do końca 2019 roku zaplanowano pierwszą transzę w wysokości 50 mln zł, przy okresie spłaty poszczególnych transz do 20 lat.

– Nasz bank jest jedną z najstarszych instytucji finansujących projekty społeczne – podkreślał Rolf Wenzel, gubernator Banku Rozwoju Rady Europy . – Umowa, którą dziś podpisaliśmy, ma się przyczynić do podnoszenia jakości życia mieszkańców w województwie, tworzenia nowych perspektyw. Te efekty społeczeństwo będzie mogło samo dostrzec – dodał.

Dzięki zapewnieniu środków z pożyczki na wkłady własne do projektów, województwo będzie mogło w pełni wykorzystać fundusze unijne dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

– Sporo już pozyskaliśmy z Unii Europejskiej, według rankingu „Wspólnoty” jesteśmy w gronie trzech najlepszych województw w Polsce, które umiejętnie inwestują. Jesteśmy dumni, że eksperci z Banku Rozwoju Rady Europy pozytywnie ocenili stan finansów naszego samorządu, zdolność kredytową i nasz potencjał rozwojowy. Realizacja kolejnych inwestycji poprawi warunki życia mieszkańców, a cały czas poprawiająca się infrastruktura będzie przyciągała biznes i przedsiębiorców – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to ostatnia perspektywa unijna, w której otrzymaliśmy tak znaczące fundusze, zwłaszcza na sfinansowanie infrastruktury drogowej oraz inwestycji w sferze kultury i ochrony zdrowia. Kolejna perspektywa na lata 2021–2028 będzie niosła dla samorządów liczne ograniczenia. Dlatego musimy wykorzystać obecne możliwości rozwojowe – podkreślał Marek Jońca.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Sejmik Województwa zgodził się wcześniej na zaplanowane inwestycje, wpisując je do budżetu na rok 2019 i do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata następne, akceptując równocześnie współfinansowanie ich z nowo zaciągniętych kredytów.

– Ta pożyczka pomoże realizować politykę rozwojową województwa, więc to bardzo racjonalny krok. Stan finansów samorządu jest bardzo dobry. Jest on pod kontrolą Sejmiku, taka jest rola tego organu i skrupulatnie ją wypełniamy razem z radnymi – dodał Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, obecny podczas podpisania umowy.

Najważniejsze zadania planowane do sfinansowania przy udziale środków pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy to m. in. rozbudowa drogi wojewódzkiej od Jędrzejowa do granicy województwa z obwodnicą Jędrzejowa, Kazimierzy Wielkiej, budową obwodu drogowego, rozbudowa drogi wojewódzkiej Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa z budową przeprawy mostowej na Wiśle wraz z dojazdami, budową obwodnicy Nowy Korczyn, obwodnica Włoszczowy z połączeniem z drogą wojewódzką – I etap, rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Łopuszno – droga krajowa 74, ale też rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, przebudowa Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach czy inwestycje w szpitalach wojewódzkich.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this