Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

W Ćmielowie nie mogą się zdecydować czy udzielili burmistrzowi wotum zaufania, czy uchwała została odrzucona?

Burmistrz Ćmielowa z wotum zaufania czy bez wotum zaufania? Zgodnie z uchwałą Nr LVII/374/2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 lipca 2022 opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie burmistrz wotum zaufania otrzymała, z uzasadnienia uchwały wynika jednak już coś zgoła innego, że uchwała została odrzucona. Czy to „omyłka pisarska”, czy bubel prawny? Czy przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie nie wie pod jakimi uchwałami się podpisuje?

Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie. 22 lipca 2022 r. fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Jak już informowaliśmy, podczas sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy radni głosowali za udzieleniem burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania. Zgodnie z zapisem sesji uchwała została odrzucona w trybie jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

 Za udzieleniem Joannie Susce, burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania byli: Andrzej Bonarek, Jacek Bryła, Ewelina Cieślikowska, Zbigniew Kolasa, Piotr Małek, Józef Nowak, Witold Pernak.  Od głosu wstrzymali się zaś: Dariusz Maruszczak, Katarzyna Nikodem, Piotr Paszyński, Michał Szczęsny, Jerzy Sykała, Halina Wójtowicz i Krystyna Zdonek. 

I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie opublikowana została uchwała z której treści wynika, że:

„Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4a, art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Ćmielowie uchwala, co następuje: § 1 Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy postanawia się udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Ćmielowa za 2021 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Na uchwale widnieje podpis i pieczątka Krystyny Zdonek, przewodniczącej Rady Miejskiej w Ćmielowie.

Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za 2021 rok. Źródło: BIP Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
Uzasadnienie do Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za 2021 rok.
Źródło: BIP Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

Co ciekawe w uzasadnieniu do uchwały czytamy już coś zgoła innego: „Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania należy do wyłącznej właściwości rady gminy (art. 18 ust.2 pkt. 4a ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym). W dniu 22 lipca 2022 odbyła się sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie. Podczas sesji Rady Miejskiej po przeprowadzeniu debaty nad przedłożonym przez burmistrza raportem o stanie gminy poddano pod głosowanie projekt w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania. Na ustawowy stan 15 radnych „za” głosowało 7 radnych, 7 radnych wstrzymało się (1 nieobecny). Tym samym projekt uchwały nie uzyskał wymaganej ustawowo bezwzględnej większości ustawowego składu rady gminy (co najmniej 8 głosów „za”). W związku z powyższym uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za rok 2021 nie została podjęta”. Pod uzasadnienie również widnieje podpis Krystyny Zdonek, przewodniczącej Rady Miejskiej w Ćmielowie.

Czy to „omyłka pisarska”, czy bubel prawny? Czy przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie nie wie pod jakimi uchwałami się podpisuje? 

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa wyjaśnia, że wystosowała pismo do przewodniczącej Rady Miejskiej w Ćmielowie z prośbą o jej pisemne wypowiedzenie się w ciągu 7 dni na temat rozbieżności merytorycznej uchwały z uzasadnieniem.

Do tematu wrócimy.

Wynik głosowania nad uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za 2021 rok.
Źródło: BIP Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this