Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

W Ćmielowie startuje pilotażowy program refundacji leków! To jedna z obietnic wyborczych burmistrz Joanny Suski!

Niepełnosprawni lub długotrwale i przewlekle chorzy mieszkańcy gminy Ćmielów, mimo iż często utrzymują się z emerytur lub rent, mieli dotychczas utrudniony dostęp do świadczeń pomocy społecznej, gdyż ich dochody przekraczały podstawowe kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej. Dzięki pilotażowemu programowi osłonowemu, zaproponowanemu przez Joanne Suskę, burmistrz Ćmielowa, zaakceptowanego przez lokalnych radnych – do końca bieżącego roku będą mogli skorzystać z refundacji. Na ten cel gmina przeznaczyła 18 tysięcy zł.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, chcę dzisiaj państwu przedstawić taki program pilotażowy, który będzie obowiązywał do 2019 roku, a ma on swoje umocowanie prawne, jeśli chodzi właśnie o ustawę o pomocy społecznej, gdyż na podstawie jednego z artykułów tej ustawy jest możliwość wprowadzenia takiego programu osłonowego, który będzie polegał na tym, że zwiększy się dostępność do wsparcia systemu pomocy społecznej dla osób, które nie spełniają wymogów ustawy o dostępie do pomocy społecznej. W świetle tej ustawy dochód 701 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej, gdy taka osoba przekroczy, nie ma możliwości korzystania z pomocy społecznej i 528 zł netto dla osoby żyjącej w rodzinie. Dlatego osoby niepełnosprawne, długotrwale i przewlekle chorzy mieszkańcy gminy Ćmielów, pomimo iż często utrzymują się z emerytur lub rent, to mają jednak utrudniony dostęp do świadczeń pomocy społecznej, gdyż ich dochody przekraczają te podstawowe kryteria dochodowe – tłumaczyła podczas sesji Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa.

Jak podkreślała Joanna Borkowska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie program przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Ćmielów, których dochody są niewielkie, a którzy mają problemy zdrowotne.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– W przypadku, gdy nie mają wysokich dochodów mogą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu ubiegania się o ten program lekowy. Tak jak już podczas sesji powiedziałam, jest to program adresowany przede wszystkim dla tych osób, które nie korzystały ze wsparcia OPS-u przez poprzednie lata. W chwili obecnej ze względu na niskie kryteria dochodowe ustawy o pomocy społecznej, tutaj kryteria są podwyższone do 250 procent kryterium dochodowego, czyli dla osoby samotnie gospodarującej, to jest 1752, 50, natomiast dla rodziny 1320 zł – mówiła Joanna Borkowska.

Przypomina także, że gmina Ćmielów na dzień 31 grudnia 2018 roku liczyła 7 345 mieszkańców, z czego większość to mieszkańcy stali – 7219, a 126 – czasowi. W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie objął świadczeniami pomocy społecznej 596 osób. Wśród powodów przyznawania pomocy najczęściej występowały: ubóstwo – 427 osób, bezrobocie – 401 osób, długotrwała lub ciężka choroba – 211 osób, niepełnosprawność – 163 osoby. Możliwość korzystania z szerokiego wachlarza świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej miały osoby i rodziny, których dochód nie przekroczył kryterium ustawowego kwalifikującego do pomocy społecznej. Zasiłek celowy specjalny przyznany został 9 świadczeniobiorcom, którym dochód przekraczał kryterium dochodowe kwalifikujące do świadczeń pomocy społecznej
z powodu obciążenia budżetu domowego znacznymi kosztami leczenia. Pomoc finansowa była przyznawana na podstawie wywiadów środowiskowych, przeprowadzonych przez pracowników socjalnych u wszystkich osób i rodzin.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– W bieżącym roku przyznaliśmy 30 takich zasiłków celowych specjalnych, adresowanych dla osób, które te kryteria przekraczają. Poza tym wspieraliśmy się programie żywnościowym na 2018 r. Tam mieliśmy 800 osób z terenu gminy dożywianych w ramach tych darów żywnościowych. 396 osób to były osoby z kryterium dochodowym do 200 procent, więc to dało nam pomysł na to, żeby te kryteria były jeszcze wyższe, aniżeli te 200 procent – wyjaśnia Joanna Borkowska.

Mieszkańcy wnioski o skorzystanie z programu mogą składać w trzech terminach: do 20 października, 5 listopada i 5 grudnia.

– W tym terminie do 20 października nie dołączamy kserokopii recept, gdyż byłoby to czasami niemożliwe, bo już leki zostały dawno wykupione. Dołączamy zaświadczenie o dochodach, kserokopie ewentualnych recept plus oryginały faktur za leczenie, za wykupione leki za ostatni kwartał: lipiec, sierpień i wrzesień. Później analogicznie będzie to wyglądało podobnie w listopadzie i grudniu, czyli w listopadzie: składamy zaświadczenie o dochodach za październik, plus kserokopie recept, plus oryginały faktur za leczenie za sierpień, wrzesień i październik. Taka sama sytuacja będzie miała w grudniu. Liczymy na to, że program przyniesie owocne efekty, zwłaszcza, że mamy społeczeństwo, które się starzeje. Mamy wśród swoich podopiecznych sporą grupę osób w wieku senioralnym, których dochody nie wystarczają na zakup pełnego leczenia. Maksymalnie, kwotę, którą możemy dofinansować do zakupu leków w danym roku jest to 500 zł dla osoby lub rodziny, pokrywamy 60 procent wartości zakupionych leków – dodaje kierownik OPS-u.

Finansowane będą leki recepturowe, w wyjątkowych przypadkach finansowany jest też zakup suplementacji np. w przypadku chemioterapii czy radioterapii.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this