Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Wiemy ile kosztował program naprawczy ostrowieckiego ZOZ!

44 268, 93 zł brutto, tyle kosztował program naprawczy, sporządzony przez Instytut Doradztwa i Obróbki Odkrywek, reprezentowany przez Katarzynę Dobkowską z Solca Zdrój. Udało się nam dotrzeć do umowy, jaką Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. zawarł z wykonawcą.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomnijmy, że program naprawczy, sporządzony przez Instytut Doradztwa i Obróbki Odkrywek, o którego dokonaniach w dziedzinie programów naprawczych ciężko przeczytać w internecie, ponieważ brakuje na ten temat informacji, składa się z 71 stron.

Pisaliśmy o nim więcej pod linkiem:

Udało się nam dotrzeć do umowy, jaką z wykonawcą programu, Katarzyną Dobkowską z Instytutu Doradztwa i obróbki odkrywek, zawarł Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.

W umowie mowa o Programie naprawczym, który zostanie wykonany w wersji wstępnej do dnia 21.08 2019 roku w formie papierowej (co najmniej dwa podpisane egzemplarze) i w wersji elektronicznej edytowalnej, w postaci pliku dostępnego dla Zamawiającego. Wersja wstępna zostanie przedłożona zamawiającemu do oceny i zgłoszenia uwag oraz celem wstępnego skonsultowania z Zarządem Powiatu Ostrowieckiego.

Zamawiający może zgłaszać uwagi i propozycje do przedłożonego opracowania sukcesywnie, do dnia 21 września 2019 roku. W tym czasie Wykonawca może przeprowadzać dodatkowe rozmowy z pracownikami Zamawiającego, domagać się dostarczenia dodatkowych dokumentów, dokonywać szczegółowych analiz i na tej podstawie formułować propozycje oraz na bieżąco konsultować je z Zamawiającym.

Ostateczna wersja „Programu naprawczego” przekazana zostanie Zamawiającemu najpóźniej 30 września 2019 roku – protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik do umowy.

Warunkiem dochowania terminów realizacji dzieła przez wykonawcę jest partnerska współpraca pomiędzy Stronami, w tym terminowe dostarczanie przez Zamawiającego danych niezbędnych do audytu i analiz oraz umożliwienie przeprowadzenia niezbędnych spotkań kadry ZOZ w Ostrowcu Św. z Wykonawcą.

W przypadku zwłoki ze strony Zamawiającego udzielenia informacji lub przekazania Wykonawcy dokumentów, termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu o liczbę dni zwłoki w przekazaniu dokumentów lub informacji.

Umowa zawarta została 7 sierpnia 2019 r.

W imieniu wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktu z zamawiającym jest Katarzyna Dobkowska, w imieniu zamawiającego Andrzej Gruza lub Joanna Gałęzia, zastępca dyrektora do spraw finansowych.

Za wykonanie dzieła zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 35 991 zł netto, to jest przy uwzględnieniu 23 proc. podatku VAT – 44 268,93 zł brutto. Wynagrodzenie wypłacone zostanie w dwóch ratach: I rata 50 proc. umówionego wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia otrzymania faktury, druga rata – 50 proc. umówionego wynagrodzenia w terminie 60 dni od daty potwierdzenia otrzymania faktury.

Podstawą wystawienia faktury będzie obustronne podpisany protokół odbioru, którego wzór przedstawia załącznik do umowy. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy i zawiera w sobie wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich.

W Programie naprawczym wykonawca może w niektórych zakresach działalności szpitala przewidzieć rozwiązania alternatywne, zwłaszcza gdyby niektóre z proponowanych rozwiązań obarczone było znacznym ryzykiem (np. uzależnienie od zdarzeń przyszłych i niepewnych).

W Programie naprawczym wykonawca powinien uwzględnić ograniczone możliwości zarówno Szpitala jak i podmiotu tworzącego (Powiatu Ostrowieckiego), warunkujące podejmowanie określonych działań restrukturyzacyjnych, zwłaszcza o charakterze inwestycyjno-modernizacyjnym.

Otwartym pozostaje pytanie jakie doświadczenie w sporządzaniu programów naprawczych ma Katarzyna Dobkowska i Instytut Doradztwa i obróbki odkrywek. Jaką pewność mogą mieć mieszkańcy, że podjęte i wskazane w programie działania przyniosą wymierne skutki?

1 Comment

1 Comment

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this