Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Zarobki dyrektora ZUM-u wyższe niż przed rokiem!

177 950, 98 zł, tyle według najnowszego oświadczenia majątkowego zarobił w minionym roku Łukasz Dybiec, dyrektor Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Św., a także dodatkowo 22 546, 68 zł z tytułu diety radnego powiatowego. W porównaniu do roku 2019 jego zarobki wzrosły. Według oświadczenia z 27 maja 2020 roku z tytułu umowy o pracę zarobił bowiem 164 234,05 zł.

Zdjęcie ilustracyjne fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Działa na podstawie Uchwały Nr XVI/182/2003 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie połączenia zakładów budżetowych w zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim”, z późniejszymi zmianami.

Zakres działania Zakładu jest dostosowany do zapisu art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) ZUM-u można przeczytać także, że „Zgodnie ze Statutem Zakładu do jego podstawowych zadań należy, w szczególności.” Niestety co należy w szczególności tego na stronie nie wymieniono. Tekst urywa się bowiem w połowie zdania, a w zakładkach na próżno szukać tej oznaczonej nazwą STATUT. Odnaleźć statut ZUM-u też nie jest łatwo. Wpisując w popularną wyszukiwarkę internetową hasło: status ZUM w Ostrowcu Św. pojawiają się głównie odesłania do strony  Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.  Statut ten stanowi bowiem  załącznik do uchwały z 30  grudnia 2003 roku. W wersji dostępnej w internecie czytamy m.in.: „Zakład podlega Radzie Miasta. 2. Działalność Zakładu nadzoruje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zwany z niniejszym Statucie „Prezydentem Miasta”. 3. Bieżącej kontroli i oceny działalności Zakładu dokonuje Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona. §9. Dyrektor Zakładu zatrudniany jest przez Prezydenta Miasta po przeprowadzeniu konkursu”.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

http://zum.ostrowiec.pl/home/aktualnosci

Przypomnijmy, że Biuletyn Informacji Publicznej to strona internetowa, na której dana jednostka – np. urząd gminy, sąd, czy spółka komunalna – publikuje informacje wymagane przez polskie prawo. Strony podmiotowe BIP służą powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Z internetowej strony ZUM, po intensywniejszych poszukiwaniach w zakładce „Na bieżąco”, „Aktualności” znaleźć można zdawkową informację: „ Informacja na temat zasobu lokalowego – stan na dzień 01 czerwca 2018 roku. Samorządowy zakład budżetowy Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje w chwili obecnej, zgodne ze swoim statutem, zmienionym ostatni raz 14 października 2010 roku (uchwała Nr LXI/763/2010) zadania gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi. Na dzień 01 września 2018 roku przekazany na rzecz ZUM zasób obejmuje: lokale mieszkalne – 1.076 lokale o pow. użytkowej 39.264,51 m2,  lokale użytkowe – 81 lokali (liczba określona zgodnie z zawartymi umowami, obejmuje również nieruchomość przy ul. Świętokrzyskiej 22) o pow. użytkowej 9.480,18 m2, tereny przyległe o powierzchni 256.805,01 m2 (powierzchnia bez udziału
w gruntach wspólnot mieszkaniowych). Liczba lokali mieszkalnych obejmuje 418 lokale socjalne o pow. 14.041,36 m2.”

Źródło: zum.ostrowiec.pl

I tu z pomocą ponownie przychodzi popularna wyszukiwarka. Pod hasłem: uchwała Nr LXI/763/2010 kryje się bowiem kolejny załącznik, tym  razem  regulaminem organizacyjnym Zakładu Usług Miejskich, opatrzony datą 28 grudnia 2012 r.

Czytamy w nim m.in.: „przedmiotem działania zakładu jest wykonywanie zadań własnych gminy Ostrowiec Św. w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,  zieleni gminnej i zadrzewień,  utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”. W Rozdziale II przeczytać możemy m.in, że „ dyrektor jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie, nadzór i kontrolę  zakładu, działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta i ponosi przed nim odpowiedzialność za realizację zadań i sprawne działanie zakładu”, „dyrektor podejmuje decyzje w zakresie ustalonym w rocznym planie finansowym zatwierdzanym przez Prezydenta Miasta. 

Ciekawostką jest też strona http://89.161.133.222/page3.php  na której znaleźć można zakładkę: Status Prawny. Wynika z niego, że „W zakresie utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych przedmiotem działania Zakładu jest w szczególności:

1)    bieżące utrzymanie porządku i czystości placów zabaw na terenach gminnych;

2)    remont i konserwacja urządzeń zabawowych placów zabaw na terenach gminnych;

3)    remont i konserwacja urządzeń sportowych na terenach gminnych;

4)    budowa obiektów sportowych;

5)    prowadzenie ośrodka wczasowego w miejscowości Krynica Morska.

5.  Przedmiotem  działania  Zakładu  jest  również   prowadzenie  działalności gospodarczej polegającej na:

1)    produkcji i usługach związanych z zakresem zadań określonych w ust. 1, 2, 3, 4;

2)    bieżącej obsłudze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.”

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZUM-u nie ma także aktualnej informacji w zakładce Majątek (dochody i straty). Ostatnia aktualizacja pochodzi z 25 października 2013 roku.

Źródło: BIP ZUM

Aktualnie dyrektorem Zakładu Usług Miejskich jest Łukasz Dybiec, który pełni także mandat radnego powiatowego. Według najnowszego oświadczenia majątkowego (z 29 kwietnia 2021 roku) w minionym roku z tytułu umowy o pracę zarobił: 177 950, 98 zł, a także 22 546, 68 zł z tytułu diety radnego powiatowego. 

W walucie polskiej zgromadził 115 115,58 zł. ma dom o powierzchni 56 metrów kwadratowych i wartości 60 000 zł (współwłasność 11/192 spadek majątek odrębny), działkę gruntu o powierzchni 1875 metrów kwadratowych wraz z budynkiem gospodarczym o powierzchni 18 metrów kwadratowych o wartości 45 000 zł (współwłasność 11/192 spadek majątek odrębny), a także działkę gruntu o powierzchni 0,1100 ha o wartości 67219, 50 zł (współwłasność małżeńska) – dom jednorodzinny w budowie o wartości ok. 400 000 zł (stan na 31 grudnia 2020 roku). 1 września 2017 roku nabył działkę od gminy Ostrowiec Św. w drodze drugiego przetargu przy ulicy Porzeczkowej – Malinowej (współwłasność małżeńska). Posiada samochód osobowy Ford Fiesta z 2011  roku o wartości 23 000 zł. 

Fragment oświadczenia majątkowego Łukasza Dybca z 29 kwietnia 2021 roku
Źródło: BIP UM Ostrowiec Św.

Ma także kredyt mieszkaniowy w Santander Banku o wartości 120 000 zł, na 31 grudnia 2020 roku do spłacenia zostało 137 225, 01 zł (całkowita kwota kredytu z odsetkami).

Fragment oświadczenia majątkowego Łukasza Dybca z 27 maja 2020 roku
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

O przesłanie nam aktualnego statutu, a także zamieszczenie go w widocznym i łatwo dostępnym dla mieszkańców miejscu na stronie internetowej zakładu, będziemy interweniować w ZUM-ie.  

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this