Znajdź nas na

FAKTY

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego zmienił zdanie? Obniżył dodatek motywacyjny Małgorzacie Góreckiej-Smolińskiej o 1000 zł!

12 października informowaliśmy o sporych dysproporcjach w wysokości dodatków motywacyjnych przyznanych dyrektorom szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych z powiatu ostrowieckiego. Najwyższy dodatek motywacyjny, w wysokości 2700 zł, uchwałą Zarządu Powiatu, przyznano Małgorzacie Góreckiej-Smolińskiej, dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr II imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wygląda na to, że Zarząd zmienił jednak zdanie. Uchwałą z 19 października zmniejszył bowiem dodatek motywacyjny Małgorzacie Góreckiej-Smolińskiej do 1 700 zł, choć i tak pozostaje on najwyższy wśród dodatków przyznanych dyrektorom ostrowieckich szkół średnich. W starostwie zapytaliśmy z czego wynikają te dysproporcje. Co ciekawe według Rankingu Perspektyw z 2021 roku wśród liceów – Liceum Ogólnokształcącego Nr II imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim spadło ze 115 pozycji w 2019 roku na 188 w roku 2020.

Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki, Agnieszka Rogalińska, członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego i Łukasz Dybiec, członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jak  informowaliśmy 12 października, według uchwał Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 września 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego, najwyższy dodatek motywacyjny  w wysokości  2700 zł przyznano Małgorzacie Góreckiej-Smolińskiej, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego numer II imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1500 zł dla Roberta Wardy, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr III imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1600 złotych dla Jacka Pająka, dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1300 zł dla Marcina Sitarza, dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.,  1100 zł dla Tomasza Łodeja, dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, 800 zł dodatku motywacyjnego dla Anny Trojanowskiej, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św., 600 zł dla Jacka Farysa, dyrektora Zespół Szkół nr 2 w Ostrowcu Św., 600 zł dla Magdaleny Wykroty-Skóry, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, 500 zł dla Katarzyny Jedlikowskiej, dyrektora Bursy Szkolnej w Ostrowcu Św. , 400 zł dla Elżbiety Helickiej, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

12 października zapytaliśmy z  czego wynika dysproporcja w wysokości przyznanych dodatków motywacyjnych? Według informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej 2700 zł przyznano Małgorzacie Góreckiej-Smolińskiej, dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr II imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, natomiast innemu dyrektorowi – Jackowi Farysowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim – 600 zł. Czym spowodowana jest ta różnica?

Poprosiliśmy także  o przesłanie kopii (skanów) wszystkich uzasadnień do uchwał Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 września 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.

Odpowiedź otrzymaliśmy 26 października, a więc po tym jak Zarząd Powiatu Ostrowieckiego 19 października postanowił zmniejszyć dodatek motywacyjny dla Małgorzaty Góreckiej-Smolińskiej z 2700 zł do 1700 zł. 

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 216/2021 z dnia 19.10.2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 175/2021 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

W odpowiedzi na nasz wniosek czytamy m.in, że to organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu, wysokość stawek dodatków, w tym m.in. dodatku  motywacyjnego, a wszystko to zgodnie z  art. 30 ust. 16 Karty nauczyciela (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1762).  Przyznanie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych  uregulowane jest w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki z 22 kwietnia 2009 roku. Zmiany w regulaminie wprowadzane były uchwałami Rady Powiatu Ostrowieckiego (z 25 czerwca 2010 r., 24 lutego 2012 roku, 9 września 2019 roku).

– Kryterium przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów i czynniki jakie są brane pod uwagę przy  ustalaniu wysokości dodatków ujęte w Regulaminie w uszczegółowieniu są następujące: umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami szkoły (placówki) w tym przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe, podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego, pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły, podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły tj.: dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń, podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, polityka kadrowa, organizowanie konferencji szkoleniowych, współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli, podejmowanie innych działań, mających na celu promowanie szkoły, współpraca ze związkami zawodowymi, innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami;  wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły/placówki: osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju, poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych, dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych, zapobiegającym zagrożeniom społecznym, stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów, obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach, organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi, konstruktywna współpraca z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, właściwe kształtowanie relacji interpersonalnych w szkole (placówce) – czytamy w odpowiedzi, pod którą podpisał się  Łukasz Witkowski, Sekretarz Powiatu Ostrowieckiego. 

Odpowiedz jaką otrzymaliśmy

Z odpowiedzi dowiadujemy się także, że „dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych ma charakter uznaniowy i nie jest obligatoryjny”. 

– Zarząd Powiatu przyznając dodatki motywacyjne dla poszczególnych dyrektorów szkół i placówek oświatowych kierował się w każdym przypadku wnikliwie  przesłankami określonymi w regulaminie,  wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki – wyjaśnia Łukasz Witkowski.

Otrzymaliśmy też o uzasadnienie do uchwał, o które prosiliśmy, z tym, że jest ono jednakowe w przypadku wszystkich uchwał, dotyczących przyznania dodatku motywacyjnego.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Niestety wciąż nie wiemy z czego wynikała dysproporcja w wysokości dodatków motywacyjnych przyznanych przez Zarząd Powiatu. W czym „lepsza” i „skuteczniejsza”  była dyrektor  Liceum Ogólnokształcącego Nr II imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim np.  od dyrektora Zespołu Szkół nr 2, że pierwotnie otrzymała o  2100 zł wyższy od niego  dodatek motywacyjny.

Tym bardziej, że według Rankingu Perspektyw z 2021 roku wśród liceów –  Liceum Ogólnokształcącego Nr II imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim spadło ze 115 pozycji w 2019 roku na 188 w roku 2020. 

Fragment Rankingu Perspektyw Źródło: 2021.licea.perspektywy.pl


O dodatkach motywacyjnych pisaliśmy także tutaj:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this