Znajdź nas na

FAKTY

Zdzisław Kozieł o OSP w Janiku: Błyskawicznie staje na zbiórce! Jednostka obchodziła 100-lecie istnienia! [FOTO]

Jak w „Kronice Historycznej Wsi Janik” w gminie Kunów wspominał Zdzisław Kozieł, Ochotnicza Straż Pożarna w Janiku powołana została w 1923 roku. – OSP w Janiku jest czujna, pracowita, ofiarna. Błyskawicznie staje na zbiórce i szybko jako pierwsza bądź jedna z pierwszych gasi pożary budynków, lasów i inne – pisał Zdzisław Kozieł. Dziś, dzięki decyzjom podejmowanym przez burmistrza miasta i gminy w Kunowie, a także radnym Rady Miejskiej w Kunowie placówka wciąż się unowocześnia. Już wkrótce trafi do niej nowy samochód, planowany jest również remont remizy. W 100 rocznice utworzenia sraży do druhów trafił nowy sztandar.

Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jak wspominał Zdzisław Kozieł w „Kronice Historycznej Wsi Janik”  OSP w Janiku powołana została w 1923 roku. Reaktywowana była zaś w 1927 roku przez nauczyciela i zarazem kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej w Janiku – Bazylego Michałowicza. 

– Początkowo pożary gasiła za pomocą pompy strażackiej ręcznej zamocowanej na wozie konnym. Gospodarzem sprzętu był Czesław Świercz. 27 lipca  1969 roku wybudowano i oddano do użytku nowoczesną, obszerną, murowaną remizę strażacką. 15 października 1988 roku OSP w Janiku otrzymała jako dar od Wojewody Kieleckiego samochód gaśniczy o podwyższonym standardzie typu GMB 2,5 Star 200 – wspominał Zdzisław Kozieł.

Dodał, że OSP w Janiku jest czujna, pracowita, ofiarna. 

– Błyskawicznie staje na zbiórce i szybko jako pierwsza bądź jedna z pierwszych gasi pożary budynków, lasów i inne – wyjaśniał. 

Wczoraj (niedziela, 10 września) Ochotnicza Straż Pożarna w Janiku, która liczy aktualnie 56 członków, obchodziła 100-lecie istnienia. Jej historię przypomniał Arkadiusz Farys, prezes OSP w Janiku. 

Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Założycielem OSP w Janiku był jej ówczesny dziedzic – Wacław Szczygielski. Głównym celem założenia jednostki była ochrona wsi, jak i otaczających ją lasów. Rządzeniem zajmował się nauczyciel Dulski, który stworzył z mieszkańców Janika pierwszą drużynę strażacką. Wyposażenie początkowo tworzył wóz konny z  ręczną pompa do wody. W okresie międzywojennym zbierano środki na budowę remizy, jednak wojna i okupacja doprowadziły do całkowitego zniszczenia materiałów. Po wojnie jednostka wznowiła działalność. Remizę wybudowano celem społecznym przy poparciu władz.  Początkowo budynek posiadał jeden człon, dopiero w latach 70-tych, 80-tych dobudowano dwa kolejne skrzydła. Większość prac druhowie wykonywali sami, przy pomocy m.in. PZU w Ostrowcu Św., Huty Ostrowiec, Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, Fabryki Maszyn Rolniczych, czy Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie – wspominał Arkadiusz Farys.

Dodał, że w 1995 roku jednostka wstąpiła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Powstały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, zarówno dziewcząt, jak i chłopców. W 2014 roku rozpoczęto budowę drugiego garażu. Rok później mieszkańcy wsi zdecydowali o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na zakup samochodu pożarniczego STAR 266, który po ubiegłorocznej wymianie silnika, której druhowie dokonali sami, służy do dziś.

Arkadiusz Farys, prezes OSP w Janiku
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Arkadiusz Farys przyznaje, że rok 2023 jest rokiem przełomowym. Druhowie czekający na przyjazd nowego pojazdu pożarniczego, który odciąży wyeksploatowane już wozy.     

– Ochotnicza Straż Pożarna w Janiu zawsze była ważna dla mieszkańców tej miejscowości. Mogę powiedzieć, że jestem związany z tą jednostką emocjonalnie od wielu wielu lat. Już jako młody chłopak, członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej brałem udział w wielu zawodach sportowo-pożarniczych m.in na stadionie Stali Kunów. Później byłem członkiem tej jednostki. Po latach wróciłem do tej jednostki, jestem jej członkiem. Jestem wdzięczny Opatrzności, że jako burmistrzowi miasta i gminy w Kunowie, mieszkańcowi Janika dane mi było uczestniczyć w tych pięknych uroczystościach 100-lecia OSP w Janiku – wyjaśnia Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie.

Przyznaje, że jako włodarz gminy zawsze powtarza, że na bezpieczeństwie nie wolno oszczędzać. Systematycznie pozyskuje środki na rozbudowę, remont, przebudowę remiz ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kunów, na pozyskanie nowych wozów pożarniczych, czy doposażenie remiz. 

Poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonał proboszcz parafii w Janiku
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Jako gmina nie szczędzimy środków. Jako oficer pożarnictwa mam świadomość potrzeb poszczególnych jednostek z terenu naszej gminy. Jeżeli obiekty nie są wyremontowane, nie ma nowych samochodów i sprzętu, nie ma też chętnej młodzieży. Są też i takie gminy gdzie są nowoczesne remizy, nowoczesny sprzęt, a brakuje ludzi do pełnienia tej służby. Jeśli nie zadbamy „o ducha”, nie będziemy pozytywnie dbać o wartości niesienia pomocy drugiemu człowieki,  jeśli nie będziemy rozniecać zapału w druhnach i druhach, może się okazać, że nie będzie chętnych. Wiem, że wiele osób zapisało się do OSP w Janiku. Perspektywy rozwoju tej jednostki, patrząc na tę młodzież, są na wiele dekad. Nie robimy tego na daremno, nie robimy tego dla siebie, tylko dla przyszłych pokoleń, dla tych, którzy przyjdą po nas – mówi Lech Łodej. Przypomina, że  przed jednostką remont wart blisko milion złotych, który sprawi, że druhowie zyskają nowe zaplecze, na które czekali od 100 lat. Strażacy-ochotnicy otrzymają także nowy wóz pożarniczy. Burmistrz przypomina, że w 2021 roku wyremontowana została również ulica Szkolna w Janiku, przy której znajduje się remiza.   

Z okazji okrągłego jubileuszu wszystkim druhnom i druhom życzy dużo zdrowia, satysfakcji ze służby, aby mogli się rozwijać służąc ludziom w potrzebie, a także opieki Świętego Floriana, patrona strażaków.  

Z okazji 100-lecia istnienia OSP w Janiku gmina Kunów ufundowała nowy sztandar dla tej jednostki.

Piotr Bek, przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie podkreślał, że uroczystość 100-lecia OSP w Janiku jest szczególną okazją do złożenia podziękowań i gratulacji. 

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Chciałbym w imieniu Rady Miejskiej w Kunowie serdecznie i pięknie podziękować wszystkim druhnom i druhom za wasz trud, pracę, poświęcenie, odpowiedzialność. Chciałbym podziękować również jeszcze jednej osobie, burmistrzowi miasta i gminy w Kunowie. Panie burmistrzu rozwój naszej ochotniczej straży pożarnej, żeby kwitł i dobrze przebiegał tak naprawdę musi zgrać się wiele elementów. Wszyscy obserwujemy w ostatnich latach te remontowane budynki, nowe samochody. Przy zgodnej pracy i współpracy burmistrza, parlamentarzystów, rady miejskiej,  wszystko idzie dobrze – mówił Piotr Bek.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jarosław Rusiecki, Senator RP zaznaczył, że druhowie z Janika nieprzerwanie przez 100 lat dbali o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Kunów, Janika, społeczności lokalnej.  

– Chciałbym życzyć, aby ten nowy sztandar był wyzwaniem do waszej ciężkiej i trudnej służby. Żebyście otrzymywali wsparcie, tak jak otrzymujecie w ostatnich latach. Również polski Sejm, polski parlament, polski rząd, przyczynił się do tego, aby umocnić pozycję druhów OSP przez coraz lepsze wyposażenie, uposażenie i system zabezpieczenia emerytalnego i to będziemy z pewnością czynić dalej – mówił Jarosław Rusiecki.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jubileuszu druhom gratulował także Andrzej Kryj, Poseł na Sejm RP.

– Chylę czoła przed wszystkimi, którzy przez ostatnie 100 lat tu, w Janiku dbali o bezpieczeństwo, ratowali ludzkie życie, ludzki dobytek. Dzisiejszy dzień jest ta chwilą, kiedy możemy o nich myśleć z wdzięcznością. Gratuluje tego stulecia tym, którzy dzisiaj działają  w Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiku. Myślę, że jest za co wam dziękować i z czego się cieszyć. Piękna strażnica, niedługo nowy samochód – mówił poseł.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i medale, odsłonięto tablicę pamiątkową i przekazano nowy sztandar, który poświęcił ksiądz Ireneusz Rząsa, proboszcz parafii w Janiku.  

W uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, instytucji z terenu gminy Kunów, a także mieszkańcy Janika.

Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-1
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-1

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-12
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-12

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-11
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-11

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-10
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-10

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-9
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-9

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-8
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-8

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-7
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-7

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-6
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-6

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-5
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-5

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-4
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-4

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-3
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-3

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-2
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-2

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-13
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-13

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-30
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-30

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-29
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-29

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-28
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-28

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-27
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-27

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-26
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-26

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-25
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-25

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-24
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-24

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-23
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-23

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-22
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-22

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-21
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-21

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-20
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-20

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-19
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-19

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-18
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-18

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-16
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-16

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-15
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-15

NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-14
NaOSTROinfo 100-lecie OSP Janik-14

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this