57 interpelacji w latach 2015-2018, długi i problemy szpitala w Rawie Mazowieckiej! Jaka przyszłość czeka ZOZ w Ostrowcu Św.?

Spółka AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o., której prezesem (według wystąpień pokontrolnych NIK-u) do 27 kwietnia 2016 roku był Tomasz Kopiec, aktualny dyrektor naczelny ostrowieckiego szpitala, wielokrotnie naruszała postanowienia umowy dzierżawy nr 210/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku (umowa dzierżawy nieruchomości szpitala w Rawie Mazowieckiej) i pomimo skierowanych wezwań nie zaprzestała naruszeń i nie spełniła świadczeń w wyznaczonym terminie. W związku z tym wydzierżawiający rozwiązał z nią umowę. W Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej poprosiliśmy o przesłanie wszystkich interpelacji radnych, dotyczących wątpliwości wynikających z działalności spółki AMG Centrum Medyczne (57 interpelacji na przestrzeni lat 2015-2018). Okazuje się, że kilka lat wcześniej inna spółka, tym razem A.M.G Finanse z siedzibą w Łodzi (prezesem Zarządu Spółki jest Tomasz Kopiec) przeprowadziła audyt, a także opracowała pisemną koncepcję działań restrukturyzacyjnych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Przypomnijmy, że spółka A.M.G Finanse w 2018 roku przygotowała Program Naprawczy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.