Znajdź nas na

FAKTY

57 interpelacji w latach 2015-2018, długi i problemy szpitala w Rawie Mazowieckiej! Jaka przyszłość czeka ZOZ w Ostrowcu Św.?

Spółka AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o., której prezesem (według wystąpień pokontrolnych NIK-u) do 27 kwietnia 2016 roku był Tomasz Kopiec, aktualny dyrektor naczelny ostrowieckiego szpitala, wielokrotnie naruszała postanowienia umowy dzierżawy nr 210/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku (umowa dzierżawy nieruchomości szpitala w Rawie Mazowieckiej) i pomimo skierowanych wezwań nie zaprzestała naruszeń i nie spełniła świadczeń w wyznaczonym terminie. W związku z tym wydzierżawiający rozwiązał z nią umowę. W Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej poprosiliśmy o przesłanie wszystkich interpelacji radnych, dotyczących wątpliwości wynikających z działalności spółki AMG Centrum Medyczne (57 interpelacji na przestrzeni lat 2015-2018). Okazuje się, że kilka lat wcześniej inna spółka, tym razem A.M.G Finanse z siedzibą w Łodzi (prezesem Zarządu Spółki jest Tomasz Kopiec) przeprowadziła audyt, a także opracowała pisemną koncepcję działań restrukturyzacyjnych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Przypomnijmy, że spółka A.M.G Finanse w 2018 roku przygotowała Program Naprawczy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.

Część interpelacji radnych Powiatu Rawskiego fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dotarliśmy do 57 interpelacji, jakie na przestrzeni lat 2015-2018 do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przesyłali m.in. radni powiatu rawskiego.  Wszystkie dotyczyły pośrednio, bądź bezpośrednio Spółki AMG Centrum Medyczne, której prezesi Zarządy na przestrzeni tych trzech lat również się zmieniali. Zmiany te prześledzić można w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z interpelacji radnych wynikało, że dzierżawione przez Spółkę nieruchomości szpitala w Rawie Mazowieckiej początkowo miały być rozbudowywane (zgodnie z umową dzierżawy), jednak z biegiem czasu pojawiły się opóźnienia i trudności.

– Spółka AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. wielokrotnie naruszała postanowienia umowy nr 210/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku i pomimo skierowanych wezwań nie zaprzestała naruszeń i nie spełniła świadczeń w wyznaczonym terminie, w związku z tym Wydzierżawiający był uprawniony do rozwiązania umowy dzierżawy w oparciu o § 18 ust. 3 pkt 3 i 4 umowy – wyjaśnia Jolanta Chylak, zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. 

Fragment treści umowy dzierżawy nr 210/2013 z 15 listopada 2013 roku

Pełna treść umowy dzierżawy dostępna jest TUTAJ

W 2015 roku do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wpłynęły dwie interpelacje od radnych powiatu rawskiego. Jedna z nich dotyczyła  licznych wątpliwości odnośnie funkcjonowania szpitala imienia Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej, zgłaszanych przez radnych powiatowych Klubu Prawa i Sprawiedliwości, a także negatywnych opinii, które radnym zgłaszali  mieszkańcy i pracownicy szpitala, kiedy ten znajdował się w dzierżawie spółki AMG Centrum Medyczne.

Interpelacje na przestrzeni lat 2016-2018 dotyczyły m.in. zadłużenia AMG Centrum Medyczne  Sp. z o.o. wobec SPZOZ Rawa Mazowiecka z tytuły czynszu dzierżawy i innych należności. Na dzień 30 października 2018 roku nie zostały uregulowane zaległe zobowiązania wobec Magellan S.A. w wysokości 486 013,35 zł  (od 30 kwietnia do 30 października 2018 r.) , na dzień 30 października 2018 roku Spółka AMG Centrum Medyczne nie uregulowała zaległości wobec SPZOZ w Rawie Mazowieckiej z tytułu czynszu dzierżawnego. Spółka  nie dokonała spłaty kary umownej w wysokości 1 287 012 zł (według interpelacji z 30 października 2018 roku). Z tej samej interpelacji dowiadujemy się także, że Zarząd Powiatu Rawskiego i dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej prowadzili windykację zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy 210/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku (w roku 2018 sprawa była w toku). Co ciekawe (interpelacja z 5 sierpnia 2016 r.) radny Powiatu Rawskiego, Adrian Galach dopytywał o audyt, a także opracowanie  pisemnej  koncepcji działań restrukturyzacyjnych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, przeprowadzone kilka lat wcześniej przez Spółkę AMG Finanse.   Przypomnijmy, że spółka A.M.G Finanse w 2018 roku przygotowała Program Naprawczy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. O czym informowaliśmy tutaj:

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym wspólnikiem i Prezesem Zarządu A.M.G Finanse jest Tomasz Kopiec, aktualny dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., który do 27 kwietnia 2016 roku (według wystąpień pokontrolnych NIK-u) był również prezesem Zarządu AMG Centrum Medyczne. Zgodnie z Centralną Ewidencją Krajowego Rejestru Sądowego (stan na dzień 17.01.2022 r. z godz. 20:17) odpisem pełnym z rejestru przedsiębiorców, AMG Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zmieniła nazwę na EDEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która aktualnie znajduje się w upadłości.

Źródło: Powiat Rawski
Źródło: Powiat Rawski

Wątpliwości radnych Rady Powiatu Rawskiego z Klubu Radnych PiS budziła także osoba  Konrada Nowakowskiego, który od 25 maja 2017 roku stał na czele jednoosobowego Zarządu spółki AMG Centrum Medyczne (radni powoływali się na informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym). Radni podkreślali fakt, że osoba zarządzająca spółką, odpowiadająca tym samym za funkcjonowanie rawskiego szpitala miała wówczas (rok 2017)  21 lat (rocznik 1996). 

– Wiek prezesa zarządu spółki rodzi uzasadnione wątpliwości co do jego kompetencji oraz znajomości realiów zarządzania największa placówką zdrowotną Powiatu Rawskiego – pisali wówczas radni. 

Źródło: Powiat Rawski
Źródło: Powiat Rawski

Szpital miał wiele problemów, związanych z narastającym zadłużeniem, niewywiązywaniem się z umów, a także zgodnie z pismem z 24 kwietnia  2018 roku planowanym zawieszeniem przez AMG Centrum Medyczne Sp.z o.o. zawieszeniem działalności oddziału pediatrycznego w Szpitalu Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej. Pismem z 2 maja 2018 roku Powiat Rawski i Dyrektor SPZOZ wezwał Spółkę do zaprzestania naruszenia umowy dzierżawy poprzez przywrócenie działalności oddziału pediatrycznego. 

Treść interpelacji radnych Powiatu Rawskiego w formie drukowanej dostępna jest w siedzibie naszej Redakcji. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this