Artykuły promocyjne za blisko 40 000 zł? Na co jeszcze gmina Ostrowiec Św. wydatkowała środki w 2021 roku?

38 499,00 zł dla Publicity Prasowa Promocja Biznesu za publikację artykułów promocyjnych, 31 365,00 zł za 3 faktury dla Municipium Międzykomunalna Spółka Akcyjna (wydawca m.in Pisma Samorzadu Terytorialnego „Wspólnota” ) za reklamę, 6 765,00 zł dla Wydawnictwa Infor Sp. z o. o. za artykuł promocyjny „Perły Samorządu”, 34 968, 90 zł dla Kreografu za m.in. za projekty graficzne i wydruki, 35 202,00 zł dla Effect Studio Company, czy 36 246,00 zł dla DLF Invest – to tylko niektóre z podmiotów, z którymi gmina Ostrowiec Św./Urząd Miasta w Ostrowcu Św. zawierała/zawierał umowy, bądź zlecała/zlecał wykonanie usług medialnych, redakcyjnych, prasowych, informacyjnych lub promocyjnych w 2021 roku. W sumie kwota za tego typu usługi wyniosła: 403 331,21 zł.