Znajdź nas na

FAKTY

Artykuły promocyjne za blisko 40 000 zł? Na co jeszcze gmina Ostrowiec Św. wydatkowała środki w 2021 roku?

38 499,00 zł dla Publicity Prasowa Promocja Biznesu za publikację artykułów promocyjnych, 31 365,00 zł za 3 faktury dla Municipium Międzykomunalna Spółka Akcyjna (wydawca m.in Pisma Samorzadu Terytorialnego „Wspólnota” ) za reklamę, 6 765,00 zł dla Wydawnictwa Infor Sp. z o. o. za artykuł promocyjny „Perły Samorządu”, 34 968, 90 zł dla Kreografu za m.in. za projekty graficzne i wydruki, 35 202,00 zł dla Effect Studio Company, czy 36 246,00 zł dla DLF Invest – to tylko niektóre z podmiotów, z którymi gmina Ostrowiec Św./Urząd Miasta w Ostrowcu Św. zawierała/zawierał umowy, bądź zlecała/zlecał wykonanie usług medialnych, redakcyjnych, prasowych, informacyjnych lub promocyjnych w 2021 roku. W sumie kwota za tego typu usługi wyniosła: 403 331,21 zł.

Źródło: Adobe Stock

403 331, 21 zł to kwota jaką w 2021 roku, zgodnie z przedstawionymi nam fakturami wydatkowała gmina Ostrowiec Św./Urząd Miasta w Ostrowcu Św. na wykonanie usług medialnych, redakcyjnych, prasowych, informacyjnych lub promocyjnych. 

I tak  34 968,90 zł „trafiło”  do „Kreografu”  za 15 faktur: faktura z czerwca 2021 roku – (zaproszenie DL) za 541,20 zł, w grudniu 2021 roku – 1 476,00 zł za plakaty przystankowe, w kwietniu 2021 roku – 307,50 za projekt graficzny, wydruk, w lutym 2021 roku – 369,00 zł (tablica PCV), w maju 2021 roku: 2 091,00 zł za plakaty wydruk, a także zaproszenia w formacie DL (Mlecza Gala) za 307,50 zł, w marcu 2021 roku – 553,50 zł (wydruk plakatów), w kwietniu 2021 roku – 664,20 zł (plakaty), w marcu 2021 roku – 2 275,50 zł za projekt i wydruki plakatów, w grudniu 2021 roku – 22 386,00 zł za  gazetkę promocyjno-informacyjną, w czerwcu 2021 roku – 861,00 zł i 553,50 zł za banery, w lutym 2021 roku – 2 152,50 zł za plakaty przystankowe, w sierpniu 2021 roku – 246,00 zł za wykonanie grafiki, plakat, w lutym 2021 roku – 184,50 zł za projekt graficzny. W zestawieniu widnieje również faktura z marca – 2 644,50 zł za wydruk plakatu, plansza. 

Agora S. A. 3 447, 93 zł, dwie faktury – pierwsza z lipca 2021 roku na kwotę 381,79 (kondolencje ), druga (kondolencje), z października  na kwotę 399,50 zł, a także ogłoszenie o naborze dyrektora BWA za 2 666,64 zł.

19 800,00 zł dla DLF Invest za 8 faktur. Pierwsza z sierpnia 2021 roku na kwotę 2 275,00 zł (audycja), kolejne 3  z września 2021 roku na kwoty: 2 275,00 (obsługa medialna),  3 690,00 zł (emisja piosenki „Ostrowiec Pełen Życia”), 2 460,00 zł za studio plenerowe Gutwin-Rawszczyzna; w październiku 2021 roku – 2 798,25 zł  – obsługa medialna (audycje),  w listopadzie 2021 roku –  2 275,00 zł obsługa medialna– (audycje), w grudniu dwie faktury, pierwsza na kwotę  – 2 275,00 zł – za obsługę medialną (audycje), druga na kwotę 1 751,75 zł również za obsługę medialną,  a także 16 446,00 zł  za kolejnych 5 faktur. I tak faktura z 19 lipca 2021 roku na kwotę 2 091,00 zł (audycja radiowa), 29 września 2021 roku – kampania informacyjna Czyste Powietrze – 1 800 zł, faktura z 16 lutego 2021 roku za audycję radiową na kwotę 2 091,00 zł, z 30 grudnia – 2 100,00 zł (Kampania informacyjna Czyste Powietrze), a także faktura z 16 marca za audycję radiową w kwocie 2 091,00 zł.

35 202,00 zł dla Effect Studio Company Agnieszka Cybulska za 17 faktur: kwiecień 2021 – 2 460,00 zł (audycja telewizyjna), października 2021 – 2 706,00 zł za usługę medialną, lipiec 2021 roku – 2 460,00 zł za usługę medialną (audycje telewizyjne), marzec 2021 r – 123,00 zł (życzenia z okazji Dnia Kobiet), a także 2 460,00 zł za usługę medialną (audycję),  w kwietniu 2021 roku – 615,00 zł za produkcję i emisję życzeń świątecznych, w maju 2021 roku – 2 460,00 zł za audycję telewizyjną, w czerwcu 2021 roku – 2 460,00 zł za audycję telewizyjną dotyczącą bieżącej działalności gminy, w sierpniu 2021 roku – 2 706,00 zł  za usługę medialną (audycję), we wrześniu 2021 – 2 706,00 zł za audycję w TV,  grudzień 2021 roku – 2 706,00 zł za usługę medialną, również w grudniu 2021 roku – 1 500,00 zł za kampanię informacyjną dotyczącą szczepień, 2 706,00 zł za usługę medialną (audycje telewizyjne) i 1 722,00 zł za usługę medialną (nagranie i emisja życzeń), w lutym 2021 roku – 2 460,00 zł za usługę medialną,  w listopadzie 2021 roku – 2 706,00 zł za przygotowanie informacji dotyczącej bieżącej działalności gminy, w grudniu 2021 roku  – 246,00 zł za kondolencje. 

Ciekawostką jest Wydawnictwo Infor Sp. z o. o. 6 765,00 zł za artykuł promocyjny „Perły Samorządu” (faktura z czerwca 2021 roku), czy Municipium Międzykomunalna Spółka Akcyjna (wydawca m.in Pisma Samorzadu terytorialnego „Wspólnota” )  – 31 365,00 zł za faktura z lutego 2021 roku na kwotę 5 535,00 zł za reklamę (promocja gospodarcza miasta), faktura z czerwca 2021 roku na kwotę 11 070,00 zł za reklamę w publikacji „Wspólnota” (promocja gospodarcza miasta), a także w październiku 2021 roku – 14 760,00 zł za Konferencję XIX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów (promocja gospodarcza miasta). 38 499,00 zł trafiło do  Publicity Prasowa Promocja Biznesu za 2 faktury: 18 819,00 zł za publikację artykułu promocyjnego, 19 680,00 zł (za publikację artykułów prasowych).

OST Press Gazeta Ostrowiecka zarobiła  149 666,40 zł (za informator). Maj Media (Ostrowiec News) w sumie 12 650,00 zł (11 faktur każda za 1 150,00 zł) – za informacje dotyczące bieżącej działalności gminy. 

Polska Agencja Prasowa (PAP) – 4 920,00 zł (2 460,00 zł za uczestnictwo w Klubie Samorządowym i 2 460,00 zł za członkostwo w Klubie Samorządowym).

Pixelcolor S.C. z Ostrowca Św. –  w sumie 6 030,69 zł. W maju 2021 roku – 189,42 zł za wydruk plakatu, projekt planszy, w czerwcu 2021 roku  – 184,50 zł za projekt i wydruk zaproszeń, we wrześniu 2021 roku – 553,50 zł za plansze na stypendia, w sierpniu 2021  roku – 2 177,10 zł za wykonanie projektów graficznych i wydruk plakatów „OPRIL” Ostatnia Prosta, w marcu 2021 roku –  182,04 zł za  wykonanie wydruku plakatu oraz projektu graficznego, we wrześniu 2021 roku – 123,00 zł  – wykonanie projektu grafiki, a także 66,42 zł za wydruk plakatu, w październiku 2021 roku – 332,10 zł za ulotki „Wybuduj się w Ostrowcu”, w marcu 2021 roku – 182,04 zł (wydruk na papierze, wykonanie grafiki), w listopadzie 2021 roku – 467,40 zł za plakat na konferencje prasowe, w czerwcu 2021 roku – 66,42 zł za plakat.

Pogstudio Piotr Grzeszczyk z Ostrowca Św.  –  4 551,00 zł za aktualizację i druk folderu Zainwestuj w Ostrowiec.

Polska Press (wydawca Echa Dnia) – 14 431,59 zł za: 1 416,96 zł w lutym 2021 roku za kondolencje, a także 233,70 zł również za kondolencje, w marcu 2021 roku – 369,00 zł za życzenia prezydenta miasta, w kwietniu 2021 roku – 1 045,50 zł za życzenia Wielkanocne, w lutym 2021 roku za promocję miasta – 1 845,00 zł, w sierpniu 2021 roku kondolencje w Dzienniku Łódzkim – 671,58 zł,w sierpniu 2021 roku – 1 230,00 zł ogłoszenie dotyczące naboru na dyrektora BWA,  w październiku – 1 328,40 zł za kondolencje, w listopadzie 2021 roku – 2 460,00 zł za promocję miasta podczas Świętokrzyskiego Forum Ekonomicznego, w grudniu 2021 roku – 2 460,00 zł za kondolencje, w grudniu 2021 roku – 1 845,00 zł za artykuł promocyjny, a także za zamieszczenie życzeń bożonarodzeniowych – 1 045,50 zł. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki w marcu 2021 roku – 246,00 zł za emisję życze z okazji Dnia Kobiet, a także  wkwietniu 2021 roku – 184,50 zł za emisję życzeń wielkanocnych.  

17 712,00 zł dla Świętokrzyskiej Grupy Mediowej (wydawca Radia Rekord) za: czerwiec 2021 r. – 1 476,00 zł za audycję radiową, lipiec 2021 – 1 476,00 zł – audycja radiowa, sierpień 2021 r. – 1 476,00 zł – audycja radiowa, wrzesień 2021 – 1 476,00 zł – audycja radiowa, październik 2021 r – 1 476,00 zł za audycję radiową, listopad 2021 r – 1 476,00 zł za audycję radiową i dwa razy w grudniu po 1 476,00 zł za audycję radiową.  

3 800,70 zł „Alfa” Anna Szałapska (za dwie faktury na kwotę 2 214,00 zł i 1 586,70 zł) za promocję gospodarczą miasta, 2 644,50 zł.

Do tematu wrócimy. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this