Czy radni powinni być wyłączeni z możliwości składania projektów do budżetu obywatelskiego?

Budowa tężni solankowych na Osiedlach Ogrody i Stawki, zgłoszona przez Joannę Pikus, radną Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskim, zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstocicach – pomysł Artura Zawadzkiego, radnego rady Miasta Ostrowca Św. i budowa miasteczka ruchu drogowego w Osiedlu Koszary – projekt zgłoszony przez Monikę Domagałę – to trzy pomysły zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego, które doczekają się realizacji. Nasi czytelnicy mają jednak podzielone zdania. Pytają czy radni nie powinni być wyłączeni z możliwości składania projektów do budżetów obywatelskich, zostawiając ten przywilej mieszkańcom?