Czy radny Dariusz Czupryński wykorzystał zwolnienie lekarskie niezgodnie z przeznaczeniem i celem?

Czy radni rady Powiatu Ostrowieckiego wyrażą zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z Dariuszem Czupryńskim, radnym z KWW Jarosława Górczyńskiego, który jest pracownikiem Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach? O wyrażenie takiej zgody do radnych powiatowych zwróciła się bowiem dyrektor tej instytucji – Marta Solnica. W piśmie podkreśla, że radny wykorzystał zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem i celem. Jak informuje Marta Solnica, podstawą rozwiązania stosunku pracy z radnym Dariuszem Czupryńskim nie są zdarzenia związane z wykonywaniem przez niego mandatu radnego.