Czy wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ćmielowie odwołano zgodnie z prawem?

Piotr Małek i Jacek Bryła decyzją 10 radnych miejskich w Ćmielowie odwołani z funkcji wiceprzewodniczących? W trakcie wczorajszej sesji do Krystyny Zdonek, przewodniczącej rady, wpłynął wniosek formalny o wprowadzenie zmiany do porządku obrad przez dodanie punktu o rozpatrzenie wniosku o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczących dwóch radnych (co ciekawe podpisany także przez przewodniczącą Krystynę Zdonek), a także o głosowania w sprawie wyboru jednego wiceprzewodniczącego. Pod wnioskiem o odwołanie wiceprzewodniczących podpisali się: Michał Szczęsny, Ewelina Otolińska, Piotr Paszyński, Andrzej Bonarek, Halina Wójtowicz, Krystyna Zdonek, Witold Pernak, Katarzyna Nikodem, Jerzy Sykała i Dariusz Maruszczak. Zgodnie z artykułem 20 ust. 6 „Ustawy o samorządzie gminnym” projekt uchwały powinien być przedstawiony co najmniej na 7 dni przed sesją. Czy zmiany w prezydium rady nastąpiły zgodnie z obowiązującym prawem zwłaszcza, że w sprawie odwołania wiceprzewodniczących nie odbyło się wcześniej posiedzenie żadnej z komisji? Radni nie otrzymali też chociażby tuż przed sesją projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.