Fetor wciąż zatruwa im życie! O wysypisko zapytaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim!

Zgodnie z obietnicą wracamy do tematu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”. Na prośbę mieszkańców w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zapytaliśmy m.in. o to jaka ustawa i jakie przepisy regulują działalność składowisk odpadów, ile razy od stycznia 2018 roku do września 2019 roku kontrolowane było składowisko odpadów ZUO Janik, a także jakie były wnioski pokontrolne. Okazuje się, że w zakresie przyjmowania pozostałości z sortowni odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, stwierdzono pewne nieprawidłowości. Poinformowany został o nich Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach.