Mieszkańcy gminy Ćmielów wypowiadają się w sprawie granic parku kulturowego! Czy ktoś próbuje „zamknąć im usta”?

– Wzywam Panią zatem do niezwłocznego wycofania z obiegu prawnego i publicznego omawianych powyżej obwieszczenia, zarządzenia i ankiety, jako dokumentów niemogącym służyć rzeczywistym konsultacjom społecznym w sprawie Powołania Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną – czytamy we fragmencie pisma, jakie do Joanny Suski, burmistrza Ćmielowa wystosował Andrzej Przychodni, dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. Czy to „pokłosie” cieszących się ogromną popularnością, przeprowadzanych zgodnie z ustawą i uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie – konsultacji społecznych? Część zaniepokojonych mieszkańców pyta czy dyrektor muzeum próbuje wpłynąć na decyzję burmistrza, a także zabrać im jedyną możliwość wypowiedzenia się w tak ważnej kwestii, jaką są granice parku kulturowego?