Wiemy jakie środki wydaje miasto na zieleń miejską!

1 273 352,97 złotych, tyle wydało miasto w ubiegłym roku na utrzymanie zieleni miejskiej. W tym roku kwota na to zadanie jest jeszcze wyższa i wynosi
1 886 500,00 ponieważ w zakresie zadań znajduje się nowa pozycja tj. zieleń pasów drogowych dróg powiatowych, które w tym roku przejęło miasto. Nasi Czytelnicy pytają nas, czy nie jest farsą, że miasto wydaje tak kuriozalne środki na coś, co oprócz wizualnych efektów nie przynosi żadnych wymiernych korzyści. Bratki przekwitną, tulipany zwiędną, a Ostrowiec Świętokrzyski wciąż pozostaje bez dużych zakładów pracy, z niewyremontowanymi drogami, wyludnionym rynkiem, bez bezpiecznych przejść dla pieszych, czy licznymi utrudnieniami architektonicznymi dla niepełnosprawnych mieszkańców…