Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

W ostrowieckim szpitalu zapytaliśmy o pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone przez dyrektora Tomasza Kopca!

8 marca 2022 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim poprosiliśmy
o przesłanie kopii (skanu, zdjęcia) wszystkich aktualnie obowiązujących pełnomocnictw i upoważnień (na dzień 8 marca 2022 roku) udzielonych przez dyrektora naczelnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Jak tłumaczył Adam Karolik, który pełnił wówczas obowiązki dyrektora ds. lecznictwa: „z uwagi na powtarzające się w ostatnim czasie wnioski o udostępnienie informacji publicznej, których zakres przedmiotowy jest bardzo obszerny, szpital zmuszony jest także poddawać wpływające wnioski analizie pod kątem możliwego nadużycia prawa do uzyskania informacji publicznej, co również wpływa na wydłużenie czasu potrzebnego dla ich rozpatrzenia”. Pomimo iż deklarował, że odpowiedź udzielona zostanie nam do 8 maja, ostatecznie dotarła do nas dzień później.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jakie pełnomocnictwa i upoważnienia, a przede wszystkim komu udzielone,  obowiązywały w ostrowieckim szpitalu na dzień 8 marca 2022 roku? Na odpowiedź musieliśmy czekać blisko 2 miesiące. Dlaczego?

18 marca otrzymaliśmy pismo, podpisane przez Adama Karolika, pełniącego wówczas obowiązki dyrektora do spraw lecznictwa, w którym prosił o sprecyzowanie naszego wniosku czy żądamy dokumentów podpisanych przez aktualnie urzędującego dyrektora, czy wszelkich pozostających w mocy pełnomocnictw udzielonych w imieniu szpitala (także tych podpisanych przez poprzedników).

– Wyjaśniam, że na dzień 8 marca pozostaje w mocy kilkadziesiąt udzielonych przez szpital i podpisanych w jego imieniu przez Dyrektora Naczelnego pełnomocnictw. W większości są to pełnomocnictwa procesowe  udzielone radcy prawnemu w sprawach sądowych. Ponadto w mocy pozostają upoważnienia wydane dla etatowych pracowników szpitala, niezbędne dla wykonania przez nich obowiązków służbowych (np. do wydawania określonych dokumentów i oświadczeń) – czytamy w piśmie z 18 marca. Adam Karolik informuje w nim również, że „termin załatwienia sprawy przedłużony zostaje najdalej do dnia 8 maja 2022 r.

Dalej czytamy również, że:

– (…) Przedłużenie terminu rozpatrzenia sprawy jest także konieczne z uwagi na obciążenie pracą personelu szpitala, związane z realizację jego celów statutowych, z których najważniejsze jest zapewnienie ciągłości prawidłowości udzielania świadczeń zdrowotnych. Zadania te z przyczyn oczywistych muszą być realizowane w pierwszej kolejności, oddalając tym samym w czasie realizację obowiązków związanych z przygotowaniem odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej – wyjaśnia Adam Karolik

Przypomnijmy, że instytucja publiczna zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej ma obowiązek udostępnić informacje obywatelom. Zadane przez nas pytania nie były skierowane do personelu medycznego, który z racji swojego zawodu skupia się na pacjentach, a do dyrektora szpitala.

Ale to nie koniec odpowiedzi pełniącego wówczas obowiązki dyrektora do spraw lecznictwa. Informuje także, „iż z uwagi na powtarzające się w ostatnim czasie wnioski o udostępnienie informacji publicznej, których zakres przedmiotowy jest bardzo obszerny, szpital zmuszony jest także poddawać wpływające wnioski analizie pod kątem możliwego nadużycia prawa do uzyskania informacji publicznej, co również wpływa na wydłużenie czasu potrzebnego dla ich rozpatrzenia. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy pytania zmierzają do uzyskania informacji nie mających znaczenia dla większej liczby osób i szeroko pojętego interesu publicznego, a zmierzają jedynie do zaspokojenia osobistej ciekawości osoby wnoszącej o udostępnienie informacji publicznej lub też do załatwienia jej osobistych interesów – czytamy w piśmie podpisanym przez Adama Karolika.

Odpowiedź z 18 marca 2022 roku

Dodajmy, że obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Jakie zatem osobiste interesy na myśli miał pełniący obowiązki dyrektora do spraw lecznictwa? Zwłaszcza, że pełnomocnictwa to upoważnienia konkretnej osoby lub osób  do działania w imieniu firmy, osoby, jednostki etc.  W aspekcie sytuacji ostrowieckiej placówki medycznej – mające olbrzymie znaczenie dla interesu publicznego. 

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy, a do której dołączone były z kopiami pełnomocnictw i upoważnień.

Treść pełnomocnictw na adres mailowy Redakcji otrzymaliśmy dopiero 9 maja, a więc dzień po deklarowanym terminie. Dotyczą one udzielenia  pełnomocnictw procesowych  radcy prawnemu do reprezentowania ZOZ w Ostrowcu Św. przed Sądami Powszechnymi wszystkich instancji w postępowaniu z powództwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. o zapłatę przeciwko dłużnikom, w sprawie o zapłatę celem wyegzekwowania należności z faktury VAT, w postępowaniu z powództwa w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczną (sygnatura akt w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św.), w sprawie upoważnienia do podpisywania kart wjazdowych dla osób korzystających z wewnętrznego parkingu ZOZ w Ostrowcu Św. (udzielone od dnia 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.). upoważnienie do podpisywania zleceń transportów pacjentów, skierowań na badania pacjentów,   upoważnienie dla kierownika Działu Kadrowo-Płacowego (udzielone na czas nieokreślony). 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this