Znajdź nas na

FAKTY

Budżet gminy Ćmielów na 2024 rok ambitny i bogaty w inwestycje! [VIDEO]

Budowa świetlicy na Osiedlu Kochanowskiego w Ćmielowie, modernizacja świetlic w Jastkowie i Grójcu, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, utworzenie Klubu Malucha i stołówki dla mieszkańców, rekordowy pod względem przeznaczonych środków – fundusz sołecki, a także modernizacja dróg gminnych i partycypacja w kosztach remontów dróg powiatowych – to tylko niektóre z zadań, jakie znalazły się budżecie gminy Ćmielów na rok 2024. Radni jednogłośnie zadecydowali o jego przyjęciu. – Tak wiele zapisanych zadań inwestycyjnych świadczy o tym, że budżet gminy Ćmielów na rok 2024 jest bardzo ambitny. Pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej, czy ekonomicznej chcemy się rozwijać – mówi Joanna Suska.

Joanna Suska Burmistrz Ćmielowa. Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

29 stycznia radni Rady Miejskiej w Ćmielowie jednogłośnie uchwalili budżet miasta i gminy Ćmielów na rok 2024. Znalazło się w nim wiele ważnych zadań inwestycyjnych, nakierowanych na rozwój gminy,  a tym samym polepszenie życia jej mieszkańców.  

– W tak trudnym czasie, w dobie inflacji,  w dobie wzrostu cen, chcemy rozwijać naszą gminę, chcemy inwestować,  chcemy poprawiać warunki życia naszym mieszkańców. Wydatki budżetowe inwestycyjne zaplanowane zostały na ponad 19 milionów złotych, co stanowi aż 36 proc. naszego budżetu. To kwota rekordowa – mówi Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa.

Podkreśla, że zadania zaplanowane do realizacji wykonywane będą zarówno w bieżącym roku, jak i w latach kolejnych (wpisane zostały do wieloletniej prognozy finansowej). 

– To bardzo ważne zadania inwestycyjne, których realizacja będzie możliwa dzięki środkom pozyskanym z „Polskiego Ładu”.  Kolejne edycje tego programu przyniosły ze sobą kolejne środki, które spłynęły do naszej gminy. Takim przykładem może być  dobiegająca końca termomodernizacja domu kultury na łączną kwotę 3 129 000 zł. Już 25 lutego mieszkańcy będą mogli zwiedzić ten obiekt i podziwiać jaką przeszedł metamorfozę. Dzięki termomodernizacji poprawi się także czynnik ekonomiczny tego miejsca. Jestem przekonana, że rachunki będą niższe niż dotychczas, a tym samym w budżecie miasta i gminy Ćmielów pojawią się z tego tytułu oszczędności  – mówi Joanna Suska.

Dom Kultury w Ćmielowie przechodzi metamorfozę.
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem, które będzie realizowane i wykonane do końca maja tego roku, to rewitalizacja obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Ćmielów. 

– Firma, która się tym zajmuje, korzystając  z dobrych warunków atmosferycznych prowadzi zaawansowane prace. Wszystko po to, aby nasza młodzież  i dzieci mogły korzystać z pumptrack-a, a ten znajdzie się  przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ćmielowie. Powstanie tam również bezpieczna zajezdnia autobusowa i nowy chodnik. Ten cały kompleks sportowy zgromadzony będzie w jednym miejscu. To także prace na naszym pięknym, ćmielowskim stadionie. Koszt tego zadania to ponad 2 800 000 zł, przy 98-procentowym dofinansowaniu, przy zaledwie 2 procentowym  wkładzie własnym. Pozyskane środki pozwolą na wybudowanie bieżni, boiska do koszykówki i siatkówki. Nową odsłonę będzie miała scena i nasz piękny amfiteatr. Powstaną ciągi komunikacyjne i nowe ekonomiczne oświetlenie. To wszystko dla was drodzy mieszkańcy – zapewnia burmistrz.  

Modernizację przechodzi stadion Świtu Ćmielów
fot. Gmina Ćmielów

W planach jest również budowa świetlicy na Osiedlu Kochanowskiego w Ćmielowie. Na ten cel jeszcze w ubiegłym roku pozyskane zostały środki finansowe. Wybudowana będzie w formule „Zaprojektuj – wybuduj”.

– Mam nadzieję, że pozytywne rozstrzygnięcie przetargu pozwoli na zakończenie tej inwestycji jeszcze w tym roku. To osiedle, na terenie którego mamy mnóstwo młodych rodzin, gdzie rozwija się budownictwo jednorodzinne. Tam też będą mieli możliwość spotykania się czy też organizowania wielu przedsięwzięć nakierowanych na integrację – wyjaśnia Joanna Suska. .  

Dodaje, że w  marcu ogłoszony zostanie przetarg na przydomowe oczyszczalnie, czyli na kanalizację rozproszoną. To ta inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od dłuższego czasu. Na ten cel Joanna Suska pozyskała ponad 6 mln zł. 

–  Niektórzy z mieszkańców nie mają możliwości przyłączenia się do kanalizacji, a koszt ekonomiczny wybudowania takiego odcinka kanalizacji jest dużo wyższy niż sfinansowanie przez gminę dla mieszkańców budowy przydomowych oczyszczalni ścieków –  tłumaczy burmistrz.

Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę świetlic w Grójcu i Jastkowie. To budynki, w których przez wiele lat nie było ogrzewania, gdzie nie ma docieplenia ścian, gdzie koszty utrzymania są dużo wyższe. Zamontowana zostanie tam również  fotowoltaika.  

Tabliczka informacyjna. Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Pozyskałam 1 mln zł na termomodernizację Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie. Od lat zmagamy się z przeciekającym dachem, a także z brakiem dobrej izolacji ścian. Straty ciepła są naprawdę duże, a odczuwamy to, gdy musimy zapłacić rachunki. Realizacja tej inwestycji pozwoli nam zmniejszyć koszty utrzymania tego budynku, który służy nam wszystkim, a już wkrótce zmieni swój wizerunek. W planie jest również przeniesienie siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie do budynku, w którym mieści się Dzienny Dom Senior+ wraz z utworzeniem stołówki dostępności dla każdego mieszkańca, w której będzie można zjeść tani i smaczny obiad. Znajdzie się ona również w budynku domu seniora. Zależy nam, aby w pełni wykorzystać ten budynek na centrum usług społecznych. Mieszkańcy wielokrotnie piszą, że w Ćmielowie nie ma gdzie się napić kawy i herbaty, że przydałaby się kawiarenka. Przyjmuję to z pokorą, jednak gmina nie może podejmować inwestycji, które są zagwarantowane dla prywatnych inwestorów. Dlatego będziemy tworzyć stołówkę dostępności, tak aby każdy mógł zatrzymać się w naszej gminie, zjeść pyszne domowe ciasto, obiad, a przy okazji napić się pysznej kawy  – mówi burmistrz.

Remontu doczeka się świetlica w Jastkowie Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

Dodaje, że inwestycji nakierowanych na rozwój infrastruktury na terenie gminy Ćmielów jest dużo więcej.  

– To modernizacja infrastruktury wodnej poprzez przebudowę dwóch ujęć wody. To także inwestowanie w fotowoltaikę. Chcemy obniżyć koszty użytkowania tych obiektów. Rok 2024 to kolejny rok, w którym  chcę pozyskiwać środki na budowę i przebudowę dróg. Na uwadze mam również przebudowę mostu  w Stokach Małych. Dokumentacja projektowa jest przygotowywana. Niestety cały proces jest skomplikowany i wymaga czasu. To także konieczność przebudowy drogi gminnej Asnyka i Konopnickiej. Wartość tych zadań, a mamy już gotową dokumentację techniczną wraz z wszystkimi pozwoleniami, to łączna kwota ponad 2 600 000 zł. To bardzo duży wydatek  z budżetu gminy. Nie bylibyśmy w stanie samodzielnie zrealizować takich przedsięwzięć. Wszelkie wpływy do budżetu w postaci podatku od osób fizycznych, czy też od osób prawnych  stanowią kwotę  6 600 000 zł. Te środki finansowe są wykorzystywane na dopłaty  do brakującej subwencji oświatowej. Każdy samorząd marzy, aby to dofinansowanie zostało urealnione do właściwych potrzeb i oczekiwań samorządów. Dlatego przy realizacji zadań inwestycyjnych posiłkujemy się środkami zewnętrznymi – wyjaśnia Joanna Suska. 

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa prezentuje Kartę Emeryta/Rencisty
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTR.info

Dodaje, że mieszkańcy pytają ją również o kontynuację zadania: bilet za 1 zł dla seniora. Burmistrz zapewnia, że program zostanie utrzymany. W tej chwili czterech przewoźników zgłosiło się do kontynuacji programy.

– Projekt będzie  nadal realizowany ponieważ sprawdził się w naszej gminie,  a od seniorów wiem, że była to dla nich duża pomoc ze strony samorządu – zaznacza Joanna Suska.

Przypomina, że gmina Ćmielów w ubiegłym roku partycypowała w kosztach remontów i modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy. Była to m.in. przebudowa drogi powiatowej w Przeuszynie, (ponad 570 tys. zł), pod koniec roku,  w grudniu – gmina przeznaczyła 261 tys. na przebudowę drogi w Brzóstowej. 

– To drogi znajdujące się na terenie naszej gminy dlatego wyraziłam akces partycypowania w kosztach ich remontu. Nie zapomnijmy o innym, ważnym trakcie komunikacyjnym, chyba najgorszym pod względem nawierzchni. To oczywiście droga powiatowa: Wiktoryn-Podgórze. Do końca września firma ma czas na wykonanie przedsięwzięcia. Jest to droga powiatowa, do remonty której gmina Ćmielów ma dołożyć  ponad 840 000 zł. W tej chwili w budżecie jest tylko zasygnalizowane to zadanie, ale  wszelkie dodatkowe wpływy z CIT-ów, PIT-ów będą przekierowane na to, aby partycypować w kosztach tego zadania. Mamy tutaj jasność, że jeżeli gmina Ćmielów nie dokładałaby środków ze swojego budżetu do remontów dróg powiatowych, nie byłyby one realizowane. Idąc za głosem mieszkańców, jestem na tak przy każdej takiej inwestycji – mówi Joanna Suska. 

Zgodnie z życzeniem mieszkańców Wiktoryna, oprócz siłowni wewnętrznej (jedynej takiej w całej gminie), z myślą o najmłodszych mieszkańcach tego sołectwa, stanęła nowa piękna zjeżdżalnia
fot. Gmina Ćmielów

Rekordową wartość ma również tegoroczny fundusz sołecki, który będzie kontynuowany także w tym roku. 

– Fundusz sołecki w tym roku wynosi  548 000 zł. Dla każdej miejscowości jest to program rozwoju, nakierowany nawet na te najmniejsze inwestycje: od budowy altany, po naprawę lamp, czy dowóz kruszywa. To dzięki tym środkom mieszkańcy naszej gminy mogą decydować, jakie zadania będą realizowane w ich miejscowościach. Każda miejscowość ma zapewniony zrównoważony rozwój – wyjaśnia burmistrz.

Pakiet powitalny dla najmniejszych mieszkańców gminy Ćmielów
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Przypomina, że pozyskała 540 000 zł na utworzenie Klubu Malucha w Ćmielowie. To miejsce, na które od lat czekają rodzice małych dzieci. W pierwotnej wersji miał zostać utworzony w budynku, w którym mieści się dzienny Dom Senior+ jednak ze względu na uwarunkowania techniczne będzie utworzony przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzóstowej. 

O tej wyborze tego miejsca zdecydowała doskonała  lokalizacja, warunki, które spełniają oczekiwania, a także jego dostępność (Klub Malucha powstanie na parterze).  

– Nie sposób w kilku słowach opisać tego, co zaplanowałam na ten rok,  ważny rok. Pomimo trudności, dużej inflacji, która nie daje nam spokoju. Zadłużenie gminy Ćmielów, a przypomnę, że maksymalne zadłużenie gmin może wynosić  do 60 proc., wynosi niespełna 9 proc. Budżet jest w dobrej kondycji. Dziękuję wszystkim radny, którzy głosowali za tym budżetem jednomyślnie, abyśmy mogli realizować jako urząd wszelkie inwestycje wraz z moimi pracownikami, którzy stanęli na wysokości zadania, na czele z panem skarbnikiem i właśnie ten budżet stworzyli – podsumowuje burmistrz.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this