Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Burmistrz Ćmielowa z absolutorium! Joanna Suska: Mieszkańcy mnie wybrali, są ze mną i dalej będę działać dla ich dobra!

8 milionów złotych pozyskane na realizację inwestycji w gminie Ćmielów, w tym blisko 5 milionów złotych na rewitalizację Ćmielowa, przebudowa dróg gminnych, budowa świetlicy wiejskiej w Piaskach Brzóstowskich i pozyskanie środków na remont świetlicy wiejskiej w Brzóstowej, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, czy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmielowie – to tylko niektóre z inwestycji realizowanych w gminie Ćmielów w 2021 roku. Zmiany zauważyli też inwestorzy, którzy coraz częściej swoją przyszłość wiążą z „porcelanowym miastem”. Jak podkreślają mieszkańcy zmiany „widać gołym okiem”. – Pomimo że wciąż muszę omijać kłody, które rzucane mi są pod nogi, nie przestanę działać dla dobra i w imieniu mieszkańców. To oni ocenią moją pracę podczas wyborów. Dziękuję moim pracownikom, dziękuję współpracującym ze mną radnym. Razem pokazujemy, że Ćmielów to dobry adres – mówi Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa.

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Po ubiegłorocznym „blamażu”, kiedy to Regionalna Izba Obrachunkowa po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu stwierdziła nieważność uchwały z dnia 28 lipca 2021 w sprawie udzielenia burmistrzowi Ćmielowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu, w tym roku radni miejscy z gminy Ćmielów zagłosowali za udzieleniem absolutorium Joannie Susce, burmistrzowi Ćmielowa, choć niektórzy podkreślali, że robią to „awansem”.  

Przypomnijmy, że podczas sesji absolutoryjnej w 2021 roku od głosu wstrzymało się 9 z 15 radnych. Byli to: Andrzej Bonarek, Dariusz Maruszczak, Katarzyna Nikodem, Ewelina Otolińska, Piotr Paszyński, Michał Szczęsny, Jerzy Sykała, Halina Wójtowicz, Krystyna Zdonek. W dokumencie, pod którym podpisał się Zbigniew Rękas, zastępca prezesa RIO w Kielcach czytamy, że „w zaistniałej sytuacji sprawa absolutorium nie została rozstrzygnięta, gdyż za udzieleniem, bądź nieudzieleniem absolutorium burmistrzowi nie opowiedziała się bezwzględna większość rady, co nie wypełnia wymogów art. 28 a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym”.

– Ćmielów to gmina , która ma bardzo wiele potrzeb, którą, obejmując stanowisko burmistrza,  zastałam w bardzo opłakanym stanie. Nie chcę nikogo krytykować, ale o tym świadczą fakty i liczby. Tych zaległości nie da się nadrobić w rok, dwa, czy trzy lata, ale robimy co możemy, wspólnie ze współpracującymi ze mną radnymi i pracownikami. Jest zasadnicza różnica między rządzeniem, a zarządzaniem.  Rządzić może i niektórzy by chcieli, tylko zarządzać, niewielu potrafi, a to właśnie dzięki dobremu zarządzaniu nasza gmina ma szansę na rozwój – mówi Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa, podczas wczorajszej (22 lipca) sesji absolutoryjnej.  

Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie. 22 lipca 2022 r.
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Przypomnijmy, że absolutorium to nic innego, jak rodzaj akceptacji działań związanych z funkcjonowaniem konkretnego podmiotu. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym. Wniosek w sprawie absolutorium komisji rewizyjnej podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  W przypadku gminy Ćmielów rok budżetowy (2021) mógł skończyć się ponad 3 mln deficytem, jednak ostatecznie zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 milionów złotych, a Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię.

– Zapewne znajdą się i tacy, którzy powiedzą: „no tak pozyskała pieniądze na ostatni moment”. Tak, pozyskałam, bo umiem przewidywać pewne sytuacje i zrobiłam wszystko, aby ten wynik finansowy dla gminy Ćmielów był dodatni i korzystny. Stąd też pozyskana dotacja, prawie 2 400 000 zł, która wpisała się w nasze działanie „na plus” – wyjaśnia Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa.

Przyznaje, że rok 2021 nie był łatwym rokiem, zwłaszcza, gdy na sytuację patrzy się z perspektywy urzędu, nie obserwatora, który siedzi z boku. Było mnóstwo obostrzeń, którym trzeba było sprostać, nowych zadań, nie było możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków w ramach nowej perspektywie unijnej. 

– Jako gmina dopłacamy do oświaty ponad 3 600 000 zł z podatków mieszkańców. Koszty rosną, ale na dzieciach i młodzieży oszczędzać nie wolno. To nasza przyszłość, musimy zrobić wszystko, aby zapewnić im jak najlepsze wykształcenie, a potem zachęcić do powrotu do naszej gminy. 2 000 000 zł z budżetu gminy trafiły do Ośrodka Pomocy Społecznej. To daje prawie 6 000 000 zł. Z podatków i danin od mieszkańców urząd pobiera  7 000 000 zł. To daje pełen obraz jak wyglądałyby inwestycje w naszej gminie, gdyby nie pozyskiwane przeze mnie systematycznie, środki finansowe. Nie da się opowiedzieć „w pigułce”, ile rzeczy udało się już  zrobić. To ogrom pracy, ogrom pozyskanych środków – wyjaśnia burmistrz. 

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Dodaje, że w roku 2021 udało się pozyskać ponad 8 mln zł. W tym 5 mln zł na program rewitalizacji Ćmielowa. 

– To chyba najważniejszy program dla miasta Ćmielowa, ale nie tylko. Wydaje mi się, że jest również ważny dla mieszkańców ościennych miejscowości, którzy nieraz myślą tylko lokalnie, ja muszę myśleć globalnie. Ćmielów musi się zmienić, to miasto i jego mieszkańcy na to zasługują. Dotychczas w dokumentach widniał tylko suchy zapis: rewitalizacja Ćmielowa, a obok kwota 0 zł. Wobec tego te 5 mln zł  wpasowuje się w potrzeby nakierowane na odbudowę rynku, remont, budowę fontanny w tak innowacyjnym kształcie, który wymyśliłam: imbryczka i filiżanek. Apeluję także, aby nikt nie przypisywał sobie nie swoich sukcesów. Ojców sukcesu jest bowiem zawsze wielu. Wniosek o rewitalizację składali, pan radny Józef Nowak, pan radny Zbigniew Kolasa i pan Andrzej Wójcikowski z mieszkańcami. To pokazuje ich zainteresowanie tym, aby Ćmielów zmienił się w centralnym miejscu, a tym samym stał się jeszcze bardziej atrakcyjny dla turystów i przedsiębiorców – wyjaśnia Joanna Suska.

Burmistrz przypomina, że pozyskano 2 400 000 zł na zadania związane z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową w gminie, która wciąż jest budowana i projektowana. Rok 2021 wiąże się z wieloma projektami m.in. związanymi z przebudową 10 dróg. Dzięki temu możliwe było pozyskanie w roku 2022 środków na realizację tego zadania w wysokości 5 mln zł.   

– W ubiegłym roku musieliśmy stworzyć dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami. Tych powiązanych ze sobą zadań nie da się oddzielić. Dziś nie mając projektu w ręce nie udałoby się wiele zdziałać. Efekt jest jeden – skuteczne pozyskanie środków, który przełoży się na poprawę jakości życia, bezpieczeństwa mieszkańców i korzystających z tych dróg kierowców – mówi Joanna Suska. 

fot. Agnieszka Kaca-Chmielińska/ Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

Rok 2021 to również pozyskanie 500 000 zł na remont świetlicy wiejskiej w Brzóstowej, która już zmienia swój wygląd. O jej remont zabiegali: radny Piotr Małek i Michał Bajerczak, sołtys Brzóstowej. Rok 2021 to także trwająca budowa świetlicy wiejskiej w Piaskach Brzóstowskich, która od tego roku służy już mieszkańcom. To było wielkie marzenie mieszkańców tej części gminy Ćmielów.

– Przez 3 lata mojej kadencji spełniłam wszystkie obietnice wyborcze. Powstał Dzienny Dom Senior+ i Klub Seniora.  Na rynku stoi tężnia solankowa, która cieszy się popularnością także wśród mieszkańców spoza powiatu ostrowieckiego. Podziękowania należą się państwu radnym, ponieważ gdy budowaliśmy tężnie nie było na to dofinansowań unijnych. Gdyby wtedy nie powstała, dziś by jej nie było. Ceny rosną, podobnie jak ceny projektów i usług. Dla przykładu, jeśli mówimy o projektowaniu  mostu wraz ze wszystkimi pozwoleniami, najtańsza oferta opiewa na 80 000 zł. To takie środki, których na co dzień nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić – tłumaczy burmistrz. 

Dodaje, że w roku 2021 Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie realizował nowe zadania inwestycyjne oraz kontynuował przedsięwzięcia rozpoczęte w latach poprzednich. Przebudowano drogi gminne i wewnętrzne w Brzóstowej i Podgórzu, zakupiono średnie samochód ratowniczo-gaśniczy  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmielowie. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a także druhów. 

fot. Agnieszka Kaca-Chmielińska/ Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

– W naszej gminie sprawdza się fundusz sołecki, czyli środki wydzielone z budżetu gminy,  o których przeznaczeniu mogą decydować mieszkańcy poszczególnych sołectw, reaktywowany na mój wniosek.  W terminie do 30 września 2020 roku 23 sołectwa złożyły wnioski, które zostały przez mnie pozytywnie zaakceptowane i wpisane do projektu budżetu gminy. W ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2021 roku mieszkańcy przeznaczyli środki finansowe na realizację przedsięwzięć związanych m.in. z budową placów zabaw i siłowni plenerowych, zakupem urządzeń spalinowych pod potrzeby sołectwa, zakupem ogrodzeń placów zabaw. Sołectwa realizowały również inwestycje polegające na budowie altan, remoncie świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenu wokół nich. Wiele sołectw przeznaczyło również środki finansowe na poprawę przejezdności dróg gminnych oraz wewnętrznych w ramach wykonywania remontów bieżących powstałych ubytków zakupionym na ten cel kruszywem kamiennym – tłumaczy Joanna Suska. Dodaje, że dzięki kolejnym pozyskanym w ramach Polskiego Ładu  środkom, wyremontowanych zostanie 10 dróg na terenie gminy.  Burmistrz podkreśla, że ma nadzieję, iż uda się już za pierwszym razem wyłonić wykonawców.

– Nie da się oddzielić inwestycji i projektów z jednego roku od drugiego. Mamy ciągłość kadencji, która trwa 5 lat. To także ciągłość moich działań. Ich całokształt ocenią mieszkańcy podczas nadchodzących wyborów. Do rady wprowadziłam tylko dwóch radnych, a jednak to ja wygrałam wybory jako burmistrz. Czyli tak naprawdę radni, którzy działają w terenie, jeśli poproszę kogoś o przekazanie głosów na swojego mocodawcę ze swojego komitetu,  to i tak mieszkańcy zrobią to, co uważają za stosowne. To jest piękne, że mi zaufali, ja ich zaufania nie nadużywam. Przypomnę, że mierzyłam się z trudnościami, jak niesłuszny zarzut o popełnienie przestępstwa, który był podyktowany zemstą, próbą dyskredytacji mojej osoby. Postępowanie wyjaśniające trwało rok. Od początku wiedziałam, że jestem bez winy, udowodniłam to mieszkańcom, dziękując, że byli ze mną, że wierzyli w moją niewinność. To była gra polityczna, tak jak i grają  niektórzy radni. Niektórzy nie mogą przeboleć moich sukcesów, a przypomnę, że to są sukcesy mieszkańców naszej gminy, tylko dlatego, że mają swoich mocodawców, tylko dlatego, że wygrałam wybory. 8 mln złotych pozyskanych środków to niebagatelna kwota. Próbują mnie rozliczać radni, którzy wcześniej sprawowali mandaty, podczas gdy za ich kadencji najwyższa pozyskana kwota zewnętrzna to ledwie ok. 3 mln zł – wyjaśnia burmistrz. 

Przypomina, że w ubiegłym roku nie było rozstrzygnięcia co do wotum zaufania i absolutorium. Uchwały zostały unieważnione przez organy do tego uprawnione. 

fot. Agnieszka Kaca-Chmielińska/ Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

– Pomimo tego działałam, tak jak zawsze, dla dobra moich mieszkańców. Dziękuję za wsparcie, za inicjatywę, która wykazują, przychodząc do mnie, przekazując uwagi. Przyjmuję je z pokorą, jeśli nie są tylko zwykłym krytykanctwem. Jeśli ktoś krytykuje, niech pokaże ile sam zrobił dla Ćmielowa, albo stanie do wyborów. Dziś Ćmielów odwiedzany jest przez mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, Sandomierza, Tarnobrzega. Spotykam ich tuż przy tężni. Rozmawiamy. Cieszę się, że dla wielu osób z naszego województwa Ćmielów stał się dobrym adresem – podsumowuje burmistrz. 

Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi zagłosowało 14 radnych (Andrzej Bonarek, Jacek Bryła, Ewelina Cieślikowska, Zbigniew Kolasa, Piotr Małek, Dariusz Maruszczak, Katarzyna Nikodem, Józef Nowak, Piotr Paszyński, Witold Pernak, Michał Szczęsny, Jerzy Sykała, Halina Wójtowicz, Krystyna Zdonek). Na posiedzeniu nieobecna była Ewelina Otolińska. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla burmistrza została zaś odrzucona ze względu na patowy wynik: 7 radnych zagłosowało „za” (Andrzej Bonarek, Jacek Bryła, Ewelina Cieślikowska, Zbigniew Kolasa, Piotr Małek, Józef Nowak, Witold Pernak), 7 radnych „wstrzymało się” od głosu (Dariusz Maruszczak, Katarzyna Nikodem, Piotr Paszyński, Michał Szczęsny, Jerzy Sykała, Halina Wójtowicz, Krystyna Zdonek). 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this