Znajdź nas na

FAKTY

Busy, windy, fotowoltaika! Rekordowe środki trafiły z PFRON-u do samorządów z terenu powiatu ostrowieckiego!

Busy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z terenu gmin Bałtów i Ćmielów, budowa windy i łazienki, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Kunowie, czy montaż fotowoltaiki i klimatyzacji w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających przy Stowarzyszeniu „Szansa”, mieszczącym się przy ulicy Żabiej w Ostrowcu Św. – to tylko niektóre z zadań, jakie zrealizowane zostaną dzięki środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON-u). Powiat ostrowiecki pozyskał w tym roku rekordową sumę, bo ponad 1 000 000 zł.

Na zdjęciu w pierwszym rzędzie siedzą: od lewej Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów, a także Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Umowy pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, a samorządami i organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu ostrowieckiego na realizację „Program wyrównywania różnic między regionami III” – podpisane. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Środki, o jakie za pośrednictwem starostwa powiatowego, wnioskują poszczególne gminy i organizacje pochodzą natomiast z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Od lewej: Barbara Cudzik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św., wicestarosta powiatu ostrowieckiego – Andrzej Jabłoński i starosta powiatu ostrowieckiego – Marzena Dębniak
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Dofinansowanie pozyskane przez powiat ostrowiecki wynosi blisko 1 000 000 zł. Projekty, które państwo złożyliście były bardzo różne, od zakupu samochodu, po fotowoltaikę, poprzez windy dla osób niepełnosprawnych dla urzędów. Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać taką kwotę. W roku poprzednim tj. 2020 było to 50 procent obecnej kwoty.  Sądzę, że te środki będą na pewno przez nas dobrze wykorzystywane i posłużą likwidacji barier od architektonicznych,  po również przewozy – mówiła Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki, podczas zorganizowanej dzisiaj (poniedziałek, 26 lipca) konferencji prasowej. 

Barbara Cudzik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim przypomniała, że „Program wyrównywania różnic między regionami” jest realizowany przez powiat ostrowiecki od 2006 roku, czyli od 15 lat. Skierowany jest do samorządów, organizacji pozarządowych, jak i do placówek edukacyjnych, które działają na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. 

Umowę podpisuje Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa i Jarosław Nowak, skarbnik Miasta i Gminy Ćmielów
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Zainteresowanie w poszczególnych latach było różne, tak samo jak różne były możliwości, co do wysokości pozyskiwania tych środków.  Rok bieżący jest rokiem rekordowym, bo nigdy nie była to aż taka kwota. Pani starosta oznajmiła, że jest to około  1 000 000 zł, ale wraz z dofinansowaniem do windy dla samorządu powiatowego, to jest kwota ponad milion – mówiła Barbara Cudzik, przypominając, że w ubiegłym roku było to  361 tysięcy złotych.

Przyznała, że cieszy się, iż  ten program spotyka się  z tak dużym zainteresowaniem podmiotów, które chcą z niego skorzystać. 

– Osoby niepełnosprawne oczekują na pomoc, czekają, żeby być dowiezionymi do szkoły, do środowiskowego domu samopomocy, do warsztatów terapii zajęciowej, na różnego rodzaju spotkania integracyjne, do lekarza, czy gdziekolwiek indziej. I te wszystkie formy zasługują na jak największą pochwałę, że państwo się o to ubiegacie, tak aby swoim mieszkańcom, osobom niepełnosprawnym, jak najszerzej pomóc i jak najbardziej kompleksowo pomóc – przypominała Barbara Cudzik. 

W ramach środków pozyskanych z PFRON-u gmina Kunów – na budowę windy łazienki, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych wnioskowała o 150 000 zł, takie też dofinansowanie otrzymała; gmina Ostrowiec Świętokrzyski na windę zewnętrzną w budynku miasta wnioskowała o 150 000 zł i takie dofinansowanie otrzymała, gmina Ćmielów wnioskowała o środki na autobus do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 236 000,  otrzymała tylko 110 626, 20 zł; gmina Bałtów – na zakup busa  przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich wnioskowała o 99 445,50 i tak też  kwota została przyznana,  gmina Waśniów, na wóz do przewozu osób niepełnosprawnych otrzymała 80 000 zł, Stowarzyszenie„ Zintegrowani”  otrzymało 105 000 zł na busa do przewozu osób niepełnosprawnych, natomiast 102 000 zł przyznane zostały Stowarzyszenie na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej  „Szansa” – moduł F, na  przeciwdziałanie degradacji infrastruktury, montaż fotowoltaiki i klimatyzacji w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Żabiej –  160 000 zł. 

Umowę w imieniu gminy Bałtów podpisuje Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Marzena Dębniak zapewnia, że inwestycja – winda, która wybudowana zostanie w starostwie –  będzie realizowana w tym roku. 

– Ostateczny termin jest do końca lutego 2022 roku. Musimy jeszcze zmienić projekt techniczny, była zaprojektowana winda hydrauliczna, jednak różnie może się zachowywać w zimie. Przejdziemy na windę elektryczną, ale na pewno zostanie ona zrealizowana 0 tłumaczy Marzena Dębniak. 

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa przyznaje, że liczyła na większe dofinansowanie do zakupu busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Gmina otrzymała połowę wnioskowanej kwoty. 

– Wnioskowaliśmy o  dofinansowanie do zakupu autobusu, przystosowanego  do przewożenia osób niepełnosprawnych. 18 miejsc siedzących, zgodnie z zapotrzebowaniem, jeśli chodzi o naszych mieszkańców niepełnosprawnych,  gdzie część siedzeń jest składanych, z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Wnioskowaliśmy o ponad 220 000 zł, otrzymaliśmy 110 000 zł, wobec tego, 50 procent pozyskanych środków. W dalszej części będę wnioskować do Rady Miejskiej w Ćmielowie, co do dofinansowania tego zakupu z własnego budżetu. Nie ukrywam, że chciałabym, żeby to dofinansowanie było znacznie większe, bo od wielu lat tylko w gminie Ćmielów nie było takiego busa, czy też autobusu. Liczyłam na to, że to dofinansowanie sięgnie rzędu 80 procent. Usłyszałam dziś wyjaśnienie, że takimi  środkami dzielił PFRON, jakimi dysponował – mówi Joanna Suska. 

Umowę w imieniu gminy Kunów podpisują Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie, a także Danuta Fijas, skarbnik Miasta i Gminy Kunów
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Gmina Bałtów z kolei otrzymała kwotę, o którą wnioskowała, czyli o 99 400 zł. 

– Przeznaczona będzie na zakup busa 9-osobowego, przystosowanego  do przewozu osób niepełnosprawnych, a  konkretnie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Bałtów i dowozu ich do szkół. Wkład własny gminy to 42 000 zł. Do tej pory gmina nigdy nie wnioskowała o taki samochód. Dzieci były  dowożone samochodami, które ma na wyposażeniu gmina, jednak nie są one przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami, poza tym są już bardzo wysłużone. Jako wójt dostrzegam problem osób, które mają trudności w poruszaniu się, dlatego też złożyliśmy stosowny  wniosek. Serdecznie dziękuję pracownikom gminy za przygotowanie dobrego wniosku, który otrzymał to finansowania. Dziękuje też dyrektorowi Andrzejowi Michalskiemu, dyrektorowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Oddział Świętokrzyski  za to, że dostrzegł problem i potrzeby mieszkańców gminy Bałtów, jak i innych samorządów naszego powiatu. Jak już wspomniano są to rekordowe środki, jakie w tym roku trafiły do powiatu. Nie udałoby się  gdyby nie przychylność pana dyrektora – podsumowuje Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów. i dodaje, że przetarg na zakup busa zostanie ogłoszony wkrótce, tak, aby dzieci w nadchodzącym roku szkolnym mogły skorzystać już z nowego środka transportu. 

Umowy podpisane zostały z samorządami, a także organizacjami pozarządowymi
fot. Łukasz Grudnuiewski/naOSTRO.info

Ze 150 000 zł dofinansowania cieszy się także Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie. 

– Środki te  przeznaczymy na wybudowanie windy i łazienki  dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Swój wygląd zmieni parter budynku, w którym mieści się siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie. Zmieni się też  otoczenie urzędu gminy, dzięki czemu poprawi się  dostępność do urzędu. Koszt całej inwestycji to blisko 500 000 zł, a le nie wydamy na nią nawet złotówki z naszego budżetu. Brakujące środki pochodzić będą z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – podsumowuje Lech Łodej. 

Przypomina, że inwestycja jest już realizowana. Wylana została bowiem ława fundamentowa pod windę. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this