Znajdź nas na

FAKTY

Czy powiat ostrowiecki powinien pytać mieszkańców o zdanie? Radny przypomina o konsultacjach społecznych!

– Do końca tej kadencji Zarząd Powiatu nie przewiduje inicjatywy uchwałodawczej w tym zakresie, a biorąc pod uwagę kompetencje powiatu rodzi się pytanie, czy takie konsultacje są potrzebne – to tylko fragment odpowiedzi na zapytanie Jarosława Piotr Kopańskiego, radnego Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie zorganizowania konsultacji z mieszkańcami powiatu ostrowieckiego. Radny przypomina, że taką możliwość daje Ustawa o samorządzie powiatowym.

Zdjęcie ilustracyjne. Budynek, w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Czy mieszkańcy powiatu ostrowieckiego powinni mieć możliwość wypowiadania się w ważnych kwestiach dotyczących powiatu ostrowieckiego?

Jak w swojej interpelacji (zapytaniu) zauważa Jarosław Piotr Kopański, radny Rady Powiatu Ostrowieckiego, art. 3 „Ustawa o samorządzie powiatowym” stanowi, że „ w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu”.

– Jak dotąd Rada Powiatu Ostrowieckiego takiej uchwały nie przyjęła, a samo zagadnienie  nie doczekało się dyskusji ani podczas sesji Rady, ani podczas obrad jej komisji. Powiat Ostrowiecki marzy się z szeregiem ważnych problemów, które rzutują na jego teraźniejszość oraz przyszłość. Należą do nich m.in.: stały odpływ młodzieży z Powiatu, skutkujący pogłębiającą się depopulacją (nasz Powiat należy do najszybciej wyludniających się w Polsce), słabość lokalnego rynku pracy czy – biorąc pod uwagę ustawowe zadania samorządu – średnio skuteczną promocję Powiatu. Skoro nie widać pomysłów, ani tym bardziej działań, które mogłyby znacząco zmienić istniejący stan rzeczy, zwracam się z pytaniem czy Zarząd Powiatu rozważał możliwość skorzystania z instrumentu konsultacji w celu zasięgnięcia opinii mieszkańców na temat spraw o istotnym znaczeniu dla Powiatu – pyta Jarosław Kopański.

W odpowiedzi, którą otrzymał, powtórzona jest Ustawy o samorządzie powiatowym, a konkretnie tematu dotyczącego konsultacji z mieszkańcami, na która powoływał się radny.  

–  (…) Nie jest dopuszczalne inicjowanie konsultacji społecznych przez organ wykonawczy jednostek samorządu terytorialnego na mocy zarządzenia wydanego bezpośrednio na mocy przepisów ustawy lub delegowanie określenia rozwiązań szczególnych na taki organ w oparciu o przepisy uchwały. Zatem dopuszczalne jak najbardziej jest przyjęcie zarówno uchwały „ogólnej”, na podstawie której mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne w różnych sprawach, jak i uchwały „problemowej”, która ma zastosowanie do konkretnej sprawy, jak w przywołanym przez Pana radnego temacie. Do końca tej kadencji Zarząd Powiatu nie przewiduje inicjatywy uchwałodawczej w tym zakresie, a biorąc pod uwagę kompetencje powiatu rodzi się pytanie, czy takie konsultacje są potrzebne – wyjaśnia Łukasz Witkowski, Sekretarz Powiatu Ostrowieckiego. 

W odpowiedzi na zapytanie radnego przeczytać można również, że Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim stale prowadzi działania na rzecz zmniejszenia liczby osób bezrobotnych i tworzenia nowych miejsc pracy przez pracodawców, a problem depopulacji powiatu i emigracji młodych ludzi wymaga… podjęcia działań, w tym ustawowych przez administrację rządową.

– (…) ponieważ samorządowcy nie dysponują odpowiednimi budżetami, które pozwoliłyby im na sfinansowanie np. zakupu mieszkań, czy też udzielenia innego wsparcia innym ludziom, które „zatrzymałyby ich” na terenie powiatu i zapobiegłyby emigracji –  wyjaśnia sekretarz powiatu. 

O powiecie ostrowieckim pisaliśmy również tutaj:

Łukasz Witkowski porusza także temat niskiej liczby urodzeń. 

–  Problem spadku urodzeń w ocenie Zarządu Powiatu jest w tej chwili najistotniejszym problemem z jakim muszą się mierzyć władze państwowe. Obecnie wymaga to szeregu zmian ustawowych, gdyż żaden samorząd nie jest kompetentny do zapobiegania depopulacji w Polsce. Dotychczasowe programy rządowe nie sprawdzają się. Młodzi ludzie potrzebują tanich mieszkań, bezpłatnych żłobków, przedszkoli, a kobiet poczucia bezpieczeństwa w czasie ciąży oraz po porodzie – czytamy w odpowiedzi.

Pełną treść interpelacji i odpowiedź na nią publikujemy poniżej. 

Zapytanie radnego Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Odpowiedź na interpelację radnego
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this